Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 748
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 668
Przyimki czasu 1509
Modaladverbien 946
Nauka strony biernej 1622
Czasowniki z niemieckiego 2046
Czasowniki modalne 2355
Przyimki-wyjątki 2569
Zaimek osobowy w przypadkach 2037
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 2391
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 2644
Tabelka gramatyczna 2652
Zastosowanie "ss" czy "β" 2242
Podstawowe odmiany 2412
Zasady czytania 3943
Aktiv und Passiv 4413
Trzy formy czasownika 5449
Czasownik w perfect 3518
Czasowniki nieregularne 4100
Czas przeszły czasowników 4287