Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania dopełnieniowe 4913
Zdania czasowe 4420
Zdania przyzwalające 3888
Zdania przydawkowe 3782
Zdania warunkowe rzeczywiste 3073
Przydawka rozwinięta 6680
Spójniki dwuczłonowe 8429
Zaimki pytające 3283
Deklinacja przymiotnika 4670
Przecinek 3309
Passiversatzformen 3620
Przedrostki 9670
Przypadki - tabelka 5189
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3128
Liczebniki główne 3088
Liczebniki porządkowe 4294
Wymowa 4857
Reguły wymowy 3482
Zdania podrzędne 4870
Przysłówek 2845