Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Morfologia niemiecka 3977
Reforma 1424
Czasownik bez zu / z zu 5562
Imiesłowy 3946
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7579
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 3958
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3021
Spójnik - Wilhelm Bula 5945
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4034
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6585
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4074
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3865
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5755
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4759
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4944
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5281
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 9162
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3399
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3151
Przysłówki zaimkowe - Wilhelm Bula 6434