Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki niemieckie z przyimkami 4728
Deklinacja rzeczownika 4408
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 4921
Deklinacja słaba 3385
Rekcja czasownika - "a" 3595
Rekcja czasownika - "b" 4607
Rekcja czasownika - "d" 3211
Rekcja czasownika - "e" 3671
Rekcja czasownika - "f" 3568
Rekcja czasownika - "g" 3462
Rekcja czasownika - "h" 3845
Das Adjektiv 3871
Das Pronomen (Fürwort) 4627
Das Substantiv - rzeczownik 2404
Strone bierna / Passiv 13709
Czasowniki mocne i nieregularne 4604
Odmiana czasownika regularna 4623
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 7612
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6053
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 12609