Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Odmiana rzeczownika (słaba) 4387
Czas przeszły Perfekt 2484
Odmiana rzeczownika (mocna) 3030
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 5997
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 5745
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2340
Czasy 3315
Rzeczownik 3437
Odmiana przymiotnika 4637
Zaimek osobowy 5481
Czasownik 3480
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 4896
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 5709
Zdania przydawkowe / Relativsätze 19040
Imiesłowy - die Partizipien 5237
Rekcja czasownika an 4475
Rekcja czasownika auf 3917
Rekcja czasownika aus 3639
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 8805
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 8385