Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika um 3340
Rekcja czasownika von 3087
Rekcja czasownika vor 3241
Rekcja czasownika zu 3460
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 4560
Czas teraźniejszy 3356
Czas przyszły złożony (Futur I) 3663
Czas Plusquamperfekt 3715
Czas przyszły złożony (Futur II) 3351
Rzeczowniki złożone 3622
Liczba mnoga rzeczowników 4072
Homonimy 4430
Rekcja rzeczownika 8180
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 6987
Stopniowanie przymiotników 6890
Rekcja przymiotnika 6475
Przymiotniki z przyrostkami 5624
Składnia zdania 4248
Zdania współrzednie złożone 3550
Zdania okolicznikowe przyczyny 3507