Nauka niemiecki

Tekst dla średniozaawansowanych - Ein Brief an den Chef

Opublikowano w Teksty

 

Tekst dla średniozaawansowanych - Ein Brief an den Chef - List do szefa

ein brief an den chef...Als ich auftragsgemäß am Speicher ankam, sah ich, dass der Sturm eine große Anzahl Ziegel vom Dach gerissen hatte. Ich habe deshalb einen Balken und einen Flaschenzug angebracht und damit drei Kisten Ziegel auf das Dach gehievt. Als ich den Schaden beseitigt hatte, blieb eine Anzahl Ziegel übrig. Ich zog also die leere Kiste noch einmal auf das Dach und knotete den Strick unten fest. Ich kletterte durch die Luke erneut auf das Dach und füllte die Kiste mit den restlichen Ziegeln. Nachdem ich das getan hatte, ging ich hinunter und löste den Knoten. Nun war aber die Kiste voller Ziegel schwerer als ich, und bevor ich begriff, was vorging, kam die Kiste herunter, und ich schwebte hoch. Ich klammerte mich an den Strick, doch auf halbem Wege begegnete ich meiner Kiste, die mir heftig an die linke Schulter stieß. Infolge der zunehmenden Geschwindigkeit kam ich ziemlich schnell oben an und schlug mit aller Gewalt mit dem Kopf an den Balken, während mir der Flaschenzug die Finger quetschte. Im selben Augenblick kam die Kiste unten an, aber infolge der Geschwindigkeit schlug sie so heftig auf, dass der Boden heraussprang und die Ziegel herausflogen. Da ich selber plötzlich viel schwerer war, als die nun leere Kiste, sauste ich wieder nach unten. Unterwegs begegnete mir die Kiste und ritzte mir das rechte Bein auf. Als ich unten ankam, erlitt ich durch die scharfen Kanten der Ziegel mehrfache Prellungen. Offenbar verlor ich dann die Geistesgegenwart, denn ich ließ den Strick los. Die Folge davon war, dass mir die leere Kiste auf den Kopf fiel. Seitdem bin ich hier im Krankenhaus. Bevor ich meinen Bericht schließe, den mir eine Schwester schreibt, bitte ich um die Übersendung eines Krankenscheines...

.... gdy zgodnie z poleceniem przybyłem do spichrza, zobaczyłem, że wichura zerwała znaczną ilość dachówek. Przymocowałem więc belkę i wielokrążek i przy ich pomocy przetransportowałem na dach trzy skrzynie dachówek. Po usunięciu uszkodzenia pozostała pewna ilość dachówek. Wciągnąłem więc pustą skrzynię jeszcze raz na dach i przymocowałem linę na dole. Przez otwór w dachu wspiąłem się ponownie na dach i napełniłem skrzynię resztą dachówek. Zrobiwszy to zszedłem na dół i rozwiązałem węzeł. Skrzynia pełna dachówek była jednak teraz cięższa ode mnie i zanim pojąłem, co się stało, skrzynia spadła w dół, a ja uniosłem się w górę. Kurczowo trzymałem się liny, lecz w połowie drogi spotkałem, która uderzyła mnie mocno w lewe ramię. Na skutek wzrastającej szybkości znalazłem się dosyć prędko na górze i z całej siły uderzyłem głową o belkę, a wielokrążek zgniótł mi palce. W tym samym czasie skrzynia znalazła się na dole, ale z rozpędu tak mocno uderzyła o ziemię, że dno wyleciało i dachówki wypadły. Ponieważ nagle stałem się o wiele cięższy niż pusta obecnie skrzynia, spadłem znów w dół. Po drodze spotkałem się ze skrzynią, która zadrasnęła mi prawą nogę. Kiedy się znalazłem na dole, potłukłem się w wielu miejscach o ostre kanty dachówek. Wówczas straciłem widocznie przytomność, bo puściłem linę. W następstwie tego pusta skrzynia spadła mi na głowę. Od tego czasu znajduje się w szpitalu. Kończąc swoje sprawozdanie, które pisze mi pielęgniarka, proszę o przesłanie zaświadczenia o niezdolności do pracy.

 

Objaśnienia

burza, wichura

der Sturm ; l.mn. ¨-e

cegła, dachówka

der Ziegel

wielokrążek

der Flaschenzug ; l.mn. ¨-e

przymocować

 anbringen, brachte an, angebracht

podnosić, windować

hieven

usunąć uszkodzenie

den Schaden beseitigen

zostać ( reszta)

übrigbleiben

przywiązać

festkonten

lina, powróz

der Strick ; l.mn. -e

wspinać się

klettern

okno w dachu

die Luke

rozwiązać węzeł

den Knoten lösen

co się dzieje

was geht vor

unosić się

schweben

trzymać się kurczowo

sich klammern an

spotkać

begegnen

mocny

heftig

ramię

die Schulter ; l.mn. -n

wzrastający

zunehmend

z całej siły

mit aller Gewalt

zgnieść

quetschen

dno

der Boden

wylecieć, wyskoczyć

herausspringen, sprang heraus, herausgesprungen

pędzić

sausen

zadrasnąć

aufritzen

doznać

erleiden, erlitt, erlitten

potłuczenie

die Prellung, l.mn. -en

widocznie

offenbar