Nauka niemiecki

Czasowniki nierozdzielnie i rozdzielnie złożone

Opublikowano w Gramatyka teoria

Czasowniki z przedrostkami durch-, hinter-, über-, um-, unter-, voll-, wider-, wieder- mogą być rozdzielnie lub nierozdzielnie złożone. Jest to użależnione od akcentu, jeżeli akcent pada na przedrostek - są to czasowniki rozdzielnie złożone; jęzeli akcent pada na czasownik są to czasowniki nierozdzielnie złożone.

Czasowniki rozdzielnie złożone mają znaczenie konkretne.

np.

Der Kapitän setzt die Leute über. Kapinan przeprawia ludzi.

Czasowniki nierozdzielnie złożone mają znaczenie przenośne.

Er übersetzt den Text aus dem Polnischen ins Deutsche. On tłumaczy tekst z j. polskiego na niemiecki.

Przykłady czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych w j. niemieckim.

PRZYKŁAD CZASOWNIKA ROZDZIELNIE ZŁOŻONEGO

PRZYKŁAD CZASOWNIKA NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONEGO

durchbrechen - przełamać

durchbrechen - przebić

durchkreuzen - pokrzyżować np. plany

durchkreuzen - zaznaczyć krzyżykiem

durchschauen - przeglądać coś

durchschauen - przejrzeć kogoś

hinterlassen - pozostawić

 

übersetzen - przeprawić

übersetzen - przetłumaczyć

umgehen - obchodzić

umgehen - krążyć

unterhalten - podtrzymać, podstawić

unterhalten - utrzymywać

 

vollschreiben - zapisać

vollenden - dokończyć