Nauka niemiecki

08_lekcja ósma-logistyka-słownictwo

Opublikowano w Słownictwo

UWAGA W NIEKTÓRYCH SŁOWACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ BŁĘDY W POSTACI LITERÓWEK

ukośnik · der Schrägstrich
· usuwanie błędów · das Debugging / die Fehlersuche
· dobra okazja · das Schnäppchen
· informacje · die Information
· podkreślnik · der Unterstrich
· współrzędne · das GPS
· kontrolować · kontrollieren
· opakowanie · Die Verpackung
· prowadzić ewidencję · aufzeichnungen machen
· sprawdzać, kontrolować · inspizieren
· odbierać przesyłki · lieferungen erhalten
· bezprzewodowy · drahtlos
· ustawienia · aufbauen
· w magazynie · auf Lager
· opracowany · anspruchsvoll
· gwarancja · die Garantie
· próbka · die Probe
· działać, negocjować · verhandeln
· układać w stos · stapeln
· łącze · die Verbindung
· karton · der Karton, die Pappe
· paleta · die Palette
· kropka · der Punkt
· przykleić · kleben / stecken
· programista · der Softwäre Ingeneur
· analizować · analysieren
· przyłączyć · Verbinden / anstellen
· producent · der Hersteller
· warunki · die Konditionen
· zapakować · packen
· zarządzać bazą danych · die Daten verwalten.
· wychwytywanie problemów · die Fehlerbehebung
· badać · untersuchen
· kierować · steuern
· odłączyć · Trennen / abstellen
· pudełko, skrzynka składana · die Kiste
· pojazd · das Fahrzeug
· dwukropek · der Doppelpunkt
· gadżety · Die Gadgets /die Dinge
· opakowanie · die Verpackung
· worek · der Sack
· kontener · der Kontainer
· beczka · das Fass
· wiadomość, news · die Nachricht
· dane · die Daten
· opakowanie · verpackung
· małpa · At / Der Klammeraffe
· myślnik · der Bindestrich
· wiadomość · der Bericht
· transport · der Transport
· przekraczać · übersteigen
· zaopatrzenie · die Beschaffung
· targować się o cenę, negocjować · schnäppchen / verhandeln
· ilość · die Anzahl, die Menge
· magazynowanie · das Lager
· magazyn · das Lager
· zakup · der Einkauf