Nauka niemiecki

Litera N

Opublikowano w Medyczny słownik niemiecko polski

N

nabiał m Milchprodukte n pl nabłonek m Epithel n

— barwnikowy Pigmentepithel n

ektodernialny ektodermales Epithel n

— gruczołowy Drüsenepithel n

— jednowarstwowy  einschichtiges Epithel n

— migawkowy Flimmerepithel n narządu szkliwa Schmelzepithel n

— nerkowy Nierenepithel n

— nerwowy Neuroepithel n

— oddechowy respiratorisches Epithel n

— oskrzelowy Bronchialepithel n

—---- owodni Amnionepithel n

pęcherzyków płucnych Alveolarepithel n

— płaski Plattcnepithel n

— płciowy Keimepithel n

— pochwy Vaginalepithel n, Scheidenepi-thcl n

pokrywający Deckepithel n

— przedni rogówki Epithelium n anterius corneac

— przejściowy Übergangsepithcl n

—- rzęskowy Wimperepithel «, Geißelepithel n

soczewki Linsenepithel n

— sześcienny kubisches Epithel n

— szyjki (macicy) Zervixepithel n

— śródjamowy Mesothel n

— walcowaty Zylinderepithel n

— węchowy Riechcpithel n

— wielorzędowy mehrreihiges Epithel n

— wielowarstwowy mehrschichtiges Epithel «, Schichtepithel n

płaski Schuppenepithel n

— zmysłowy Neuroepithel n nabłoniak m Epitheliom n

kosmówkowy Chorionepitheliom n

— limfatyczny Lymphepitheliom n nerwowy Neuroepitheliom m

— obłakowaty Zylindrom n

— podstawnokomórkowy Basalzellenepi-theliom n nabloniakowaty epitheliomartig

nabłonkowaty cpithelähnlich, epithelartig,

epitheloid

nabłonkowy epithelial nabrzmiały aufgelaufen, aufgedunsen nabrzmienie n Turgeszenz / Anschwellen n nabyty erworben

nachylenie n Neigung/, Schrägstellung/ naciągnięcie n Zerrung f

— mięśnia Muskelzerrung/

— ścięgna Sehnenzerrung/ nacieczenie n Infiltration /

— bialokrwinkowe Leukozyteninfiltration /

— komórkowe Zellinfiltration /

— limfocytowe Lymphozyteninfiltration/

— moczowe Harninfiltration / urinöse Infiltration /

— ogniskowe Fokalinfiltration/j Herdinfiltration /

— ograniczone Lokalinfiltration/

— okolojamiste perikavernöse Infiltration /

— płuca Lungeninfiltration/

— surowicze seröse Infiltration / tłuszczowe Fettinfiltration/

— wapniowe Kalkinfiltration /

— wnęki Hilusinfiltration /

—— zapalne entzündliche Infiltration/ naciek m Infiltrat n

— płuca m Lungeninfiltrat n

— —- kwasochłonny eosinophiles Lungeninfiltrat n

— — zwiewny flüchtiges Lungeninfiltrat n

rogówki Hornhautinfiltrat n

— ropny Eiterzelleneinwanderung/

— wczesny Frühinfiltrat n

— wierzchołkowy Spitzeninfiltrat n naciekać infiltrieren naciekający infiltrierend naciekanie n miejscowe lokale Infiltration /

nacierać frottieren, einreihen nacieranie n Einreibung/, Abreibung/

— całego ciała Ganzabreibung /

nacieranie

225

nacięcie

nacieranie lodem Eisabreibung /

— śniegiem Schneeabreibung/ nacięcie n Einschnitt m, Inzision / aorty Aortotomie /

— błony bębenkowej Trommelfellparazen-tese / frommelfellschnitt m, Myringoto-mie /

— — dziewiczej Hymenspaltung/

— boczne krocza Seitendammschnitt n

cewki moczowej Urethrotomie/ Harnröhrenschnitt m

— chrząstki tarczowatej Schildknorpel-spaltung f, Thyreotomie f

— diagnostyczne Probeinzision /

— dwunastnicy Duodenotomie /

— dziąsła Zahnfleischspallung /

— dźwigacza odbytu Levatorschnitt m

—— esicy Sigmoidotomie/

—- gałki ocznej Opththalmotomie/ Oph-thalmozentese /

— gardła Pharyngotomie / Schlund-schnitt m

— gruczołu krokowego Prostataschnitt m, Prosta(to)tomie /

— guza Onkotomie/

— jajowodu Salpingotomie/, Tubereröff-nung/, Eileiteröffnung/

— jamy Kavernotomie/

— jądra Hodenschnitt m, Orchidotomie/ jelita Darmschnitt m, Enterotomie /

— -— czczego Jejunotomie/, Jejunumer-öffnung/

— — krętego Ileotomie / Ileumeroff-nung/

— języczka (podniebiennego) Zäpfchenschnitt m, Uvulotomie /

języka Zungenschnitt m, Glossotomie/

— kaletki Bursotomie f

— — maziowej Schleimbeuteleröffnung/

— kąta oka Kanthotomie /

— kątnicy Typhlotomie /, Zökotomie / kłykcia Kondylotomie /

— kości miednicy Pelviotomie f, Pelyko-tomie f

—•- krocza Episiotomie/, Dammschnitt m - krtani Laryngotomie /, Kehlkopf-schnitt m

dolne Interkrikothyreotomie /

— — i tchawicy Kehlkopfluftröhrenspal-tung/

— macicy Gebärmutterschnitt m, Hyste-rotomie / Metrotomie /

— drogą brzuszną Laparohysteroto-mie /

— miedniczki nerkowej Nierenbeckenschnitt m, Pyelotomie /, Pelviotomie /

— — — z wydobyciem kamienia Pyeloli-thotomie /

nacięcie mięśnia rzęskowego Zyklotomie / — migdałka Tonsillotomie /

— — moczowodu Ureterotomie /, Harnleitereröffnung /

— naczynia chłonnego Lymphagefäßeröff-nung/

— -— krwionośnego Angiotomie /

— najądrza Epididymotomie/, Nebenhodenschnitt m

— nasieniowodu Samengangeröffnung / nerki Nephrotomie f

— oczodołu Orbitotomie /

odbarczeniowe Entlastungsschnitt m, Entspannungsschnitt m

— odbytnicy Proktotomie/, Rektotomie f, Mastdarmeröffnung /

— odźwiernika Pylorotomie /

— okostnej Knochenhautspaltung/

— okrężnicy Kolotomie /, Dickdarmeröffnung /

— opłucnej Pleurotomie /, Rippenfellschnitt m

osierdzia Perikard(i)otomie/

— oskrzela Bronchotomie / otrzewnej Bauchfellschnitt m pęcherza moczowego Zystotomie/

— — — dla usunięcia kamienia Harn-blasensteinschnitl m

— — — przez ścianę pochwy Scheiden-blasenschnitt m, Kolpozystotomie /

— pęcherzyka nasiennego Samenblasen-eröffnung /

— — żółciowego Cholezystotomie / pięty Fersenschnitt m

— płuca Pneumotomie /

i oskrzela Pneumobronchotomie /

— pochwy Vaginotomie /, Kolpotomie / i krocza Scheidendammschnitt m

— — przez ścianę brzuszną Laparoely-trotomie /

po przeciwnej stronie Gegenschnitt m, Gegeninzision /

— powięzi Faszienschnitt m

— próbne Probcschnitt m, Probeinzision/

— przełyku Osophagotomie / Speiseröhrenschnitt m

— przewodów żółciowych Cholangioto-mie /

przewodu nosowo-łzowego Tränengang-spaltung /

— — pęcherzykowego Zyslikotomie /

— — wątrobowego Hepatikotomie/

— — żółciowego wspólnego Choledocho-tomie /

— rdzenia Myelotomie /

— rogówki Hornhautschnitt m, Kerato-tomie/

15 Podręczny słownik

nacięcie

226

naczynioruchowy

nacięcie ropnia Eröffnung / eines Abzesses, Onkotomie /

— serca Kardiotomie /

— skóry Hautschnitt m

spojówki koło rogówki Peritomie/ stawu biodrowego Koxotomie/

— -• kolanowego Gonarthrotomie /

—- stepu Tarsotomie/ sutka Mastotomie /

— szyjki macicy Trachelotomie /

ściany brzusznej Bauchdeckenschnitt m

— — — i jelita Laparoenterotomie / śledziony Splenotomie /

— ślinianki Speicheldrüsenspaltung/

— tarczki powiekowej Tarsotomie /

— tarczycy Schilddrüsenschnitt m

— tchawicy Tracheotomie /

tchawiczo-krtaniowe Tracheolaryngo-tomie f

— tęczówki Iridotomie /

— tętnicy Arteriotomie/ Arterienschnitt m

— torebki Kapsulotomie /

— — nerkowej Nierenkapselspaltung/

— — soczewki Linsenkapselschnitt m

— twardówki Sklerotomie/

— ujścia Meatotomie /

— — macicy Muttermundinzision /

—- wargi Cheilotomie/, Lippenschnitt m

— — sromowej mniejszej Nymphotomie/

— węzła chłonnego Drüscnschnitt m

— woreczka łzowego Dakryozystotomie/, Tränensackspaltung /

— wpustu żołądka Kardiotomie/ zastawki Valvulotomie /

— — dwudzielnej Mitralklappenspaltung/

— zwężonego napletka Phimoseschnitt m zwieracza Sphinkterspaltung /

— żołądka Laparogastrotomie /

— żylaka Varikotomie/

żyły Venotomie/ Venenschnitt m nacięty eingeschnitlen, eingekerbt nacisk m Druck m, Drang m, Betonung / naczelne n pl

Primaten pl naczynia n pl chłonne Lymphgefäße n pl

— doprowadzające zuführende Gefäße npl

— krwionośne skóry Hautblutgefäße n pl

— mózgowe Gehirngefäße n pl, Hirngefäße n pl

— naczyń n pl Vasa n pl vasorum

— odprowadzające abführende Gefäße n pl

— oporowe Widerstandsgefäße n pl

— połączone kommunizierende Röhren//?/

— pojemnościowe Volumengefäße n pl

— przedwłosowate Präkapillaren f pl rdzeniowe Rückenmarksgefäße n pl

— szklane Glasgeräte n pl

— włoskowate Kapillaren//?/, Kapillargefäße n pl

naczynia włoskowate płuc Lungenkapillaren f pl naczyniak m Gefäßgeschwulst / Angiom n

— chłonny Lymphgefäßgeschwulst/

— jamisty Angiokavernom n

— kosmówkowy Chorio(n)angiom n

— krwionośny Hämangiom n

— łimfatyczny lymphatisches Angiom «

— mięsakowy Angiosarkom n

— pełzający serpiginöscs Angiom n

— włosowaty Teleangiom 77, Kapillargeschwulst /

— zarodkowy Angioblastom n

żylny Venengeschwulst / Blutadergeschwulst /

naczyniakomięśniak Angiomyom n naczyniakomięśniak mięsakowaty Angiomyo-

sarkom n naczyniakomięśniakonerwiak m Angiomyo-

neurom n

naczyniakonerwiak m Angioneurom n naczyniakośródbłoniak m Angioendotheliom n naczyniakotłuszczak m

Angiolipom n naczyniakowatość / Angiomatosc /

— krwotoczna Teleangiectasia / hämor-rhagica hereditaria

—— siatkówki Netzhautangiomatose / naczyniakowłókniak m Angiofibrom n, Gefäßfibrom n

naczyniakowłókniakowatość / Angiofibro-

matose / naczynie n Gefäß «, Gerät n

— chłonne Lymphgefäß n

— - zgrubiałe Lymphstrang m

— do zbierania moczu Uringlas n

— — plwociny Auswurfglas 77, Spuckgefäß n

— — — ropy (przy drenażu) Auffangschale /

—• ektodermalne Ektodermgefäß n

— kalibrowane Meßgefäß n

— krwionośne Blutgefäß n

— — mózgu Hirnblutgefäß n, Gehrin-blutgefäß n

— limfatyczne zob. naczynie chłonne

— miarowe Meßgefäß n oboczne Kollateralgefäß n

— wieńcowe Koronargefäß n

— włosowate Haargefäß n, Kapillare / Kapillargefäß n

— — szpiku kostnego Knochenmarkkapillargefäß n

— wnękowe Hilusgefäß n naczyniokurczący angiospastisch, vasokon-

striktorisch naczyniorozszerzający gefäßerweiternd, va-

sodilatorisch naczynioruchowy vasomotorisch

naczymowo-nerwowy

227

nadfiolet

naczyniowo-nerwowy angioneurotisch naczyniowy vasal naczyniówka / Aderhaut / naczyniówkowy chorioid, chorioidal

NAD Nicotin-adenin-dinucleotid, Abk.

NAD NADH reduziertes Nicotinsäureamid-ade-

nin-dinucleotid, Abk. NAHD NAHD reduktazy methemoglobiny niedobór

m NADH-Methämoglobinreduktase-

— Mangel m

nadbarwliwość / Hyperchromie / nadbarwliwy hyperchromatisch nadbloczkowy supratrochlear nadbrwiowy supraziliar

nadbródkowy supramental nadbrzeżny supramarginal nadbrzusze n Oberbauch m nadbrzuszny epigastrisch nadchloran

m Perchlorat n

— magnezowy Magnesiumperchlorat n

— potasowy Kaliumperchlorat n

—---- sodowy Natriumperchlorat n nadchromian m Peroxychromat n, Perchro-

mat n nadciśnienie n Hochdruck m, Hypertonie /

Überdruck m

— atmosferyczne Atmosphärenüberdruck m

— „białego fartucha" Weiß-Kittel-Hypertonie /

— ciążowe Schwangcrschaftshypertonie/

klimakterycznezob. nadciśnienie okresu przekwitania

labilnc labile Hypertonie/

nadnerczowe nebenierenbedingter Hochdruck m

nerkowe renale Hypertonie /, renaler Hochdruck m

— neuropochodne neurogene Hypertonie/

— objawowe symptomatische Hypertonie /

— okresu przekwitania klimakterischer Hochdruck m

— pierwotne essentielle, genuine Hypertonie /

— płucne pulmonale Hypertonie /

— — hipoksemiczne hypoxemische pulmonale Hypertonie/

— — pierwotne primäre pulmonale Hypertonie /

— — wtórne sekundäre pulmonale Hypertonie/

— — zakrzepowo-zatorowe thromboem-bolische pulmonale Hypertonie /

— pochodzenia endokrynologicznego endokrine Hypertonie/

— rozkurczowe diastolische Hypertonie/

— samoistne essentielle Hypertonie/

nadciśnienie sercowo-naczyniowe kardiovaskuläre Hypertonie/

— skurczowe systolische Hypertonie /

— stabilne stabile Hypertonie/

— starcze Altershochdruck m

—---- tętnicze arterielle Hypertonie/

— typu Goldblatta Drosselungshochdruck m

— wrotne portale Hypertonie/

— wyrównawcze Erfordernishochdruck m

— złośliwe bösartiger Hochdruck m, maligner Hochdruck m, maligne Hypertonie/

nadciśnieniowiec m Hypertoniekranker m, Hypertoniker m

nadciśnieniowy hypertonisch

— przełom hypertone Krise/

nadczaszkowy suprakranial

nadczynnosc / Hyperfunktion / Überfunktion /

— grasicy Hyperthymisation /

— gruczołów płciowych Hypergenitalis-mus m, Überfunktion!/der Geschlechtsdrüsen

— przytarczycznych zob. nadczynnosc przytarczyc Nebenschilddrüsenüberfunktion /

wewnętrznego wydzielanie Hyper-krinie / Hiperfunktion / endokriner Drüsen

— kory nadnerczy Nebennierenrinden-Überfunktion/

— nadnerczy Hyperadrenalismus m, Überfunktion / der Nebenniere

—-- pamięci Hypermnesie/

— przysadki Hyperpituitarismus m, Hypophysenüberfunktion /

— przytarczyc Hyperparathyreoidismus m

— — pierwotna primärer Hyperparathyreoidismus m

— — wtórna sekundärer Hyperparathyreoidismus m

— szyszynki Hyperpinealismus m, Epi-physenüberfunktion /

— śledziony Hypersplenismus m

— — pierwotna primärer Hypersplenismus m

wtórna sekundärer Hypersplenismus m

— tarczycy Schilddrusenüberfunktion / Hyperthyreose /

— — jodopochodna Jodthyreoidismus m

— — z objawami sercowymi Kardiothy-

rotoxikose/

tylnego płata przysadki Hypophysen-

hinterlappenüberfunktion / naddźwiękowy supratonal naderwanie n Einriß m nadfiolet m Ultraviolett «

15*

nadfioletowy

228

nadpotyliczny

nadfioletowy ultraviolett nadgarstek m Handwurzel f nadgarstkowo-śródręczny karpometakarpal nadgarstkowy karpal

nadgnykowy suprahyoidal nadgrzebieniowy supraspinal nadjajnik m Nebeneierstock m nadjajnikowy parovarial

nadjądrowy supranukleär nadkażenie n Superinfektion / nadkłykciowy epikondylär, suprakondylär nadklykieć m

Epikondylus m

— boczny Epicondylus m lateralis

— przyśrodkowy Epicondylus m medialis nadkostkowy supramalleolar nadkregosłupowy epispinal nadkwaśność /

Hyperazidität /

— soku żołądkowego Hyperchlorhydrie /

(Magen)

nadkwaśny hyperazid nadlędżwiowy supralumbal nadłamanie n Infraktion / nadłonowy suprapubisch nadłopatkowy

supraskapular nadmanganian m Permanganat n

— potasowy Kaliumpermanganat n _ nadmiar m Übermaß «, Überschuß m, Überfluß m

— albumin we krwi Hyperalbuminämie /

— barwnika vermehrter Pigmentgehalt m, Hyperchromatose /

— bilirubiny we krwi Hyperbilirubinämie/

— białka we krwi Hyperproteinämie /

— chlorków we krwi Hyperchlorämie /

— cholesterolu we krwi Hypercholesterin-arnie /

— cukru we krwi Hyperglykämie /

— — w płynie mózgowo-rdzeniowym Hy-perglykorrhachic /

dwutlenku węgla we krwi Hyperkapnie /

— eozynofilów Hypereosinophilic /

— fibrynogenu we krwi Hyperfibrinogen-ämie /

— folikuliny we krwi Überschluß m von Östrogenen im Blut, Hyperfollikulinie /

— fosforanów we krwi Hyperphosphat-ämie /

— globulin we krwi Hyperglobulinämie /,

Vermehrung /von Globulinen im Plasma

heparyny we krwi Hyperheparinämie /

—•- jodu we krwi Hyperjodämie/

— kreatyny we krwi Hyperkreatinämie /

— w moczu Hyperkreatinurie /'

—- krwinek białych Hyperleukozytose /

—• — kwasochłonnych Hypereosinophilie/

— czerwonych Hyperglobulie /, Poly-globulie /

— kwasu Säureüberschuß m

madmiar kwasu moczowego we krwi

Lithämie/, Harnsäureüberschuß m im Blut

— •-- solnego Salzsäureüberschuß m

— lipidów we krwi Hyperlipämie /

— lipochromów we krwi Hyperlipochrom-ämie /

lipoidów we krwi Hyperlipoidämie /, Vermehrung / der Lipoide im Blut

— nasienia Hyperspermie /

— neutronów Neutronenüberschuß m

— płynu mózgowo-rdzeniowego Hydro-rrhachis /'

— potasu we krwi Hyperkaliämie/

— powietrza Euftüberschuß m

— prolaktyny Hyperprolaktinämie/

— protrombiny we krwi Hyperprothrom-binämie /

— przeciwciał Antikörperüberschuß m

— reaktywności Überschußreaktivität/ reniny Hyperreninismus m

— sodu we krwi Hypernatriamie /

— somatotropiny Hypersomatotropismus m śliny Speichel Überfluß m

— tlenu Sauerstoffüberschuß m

— tłuszczu Fettüberschuß m

—- wapnia we krwi Hyperkalzämie /, Erhöhung / des Blutkalkspiegels — w moczu Hyperkalzurie f

— witamin Vitaminüberschuß m, Hyper-vitaminose /

— włóknika we krwi Hyperfibrinose /

— wody Wasserüberschuß m

— żółci Hypercholie /, Steigerung / der

Gallenbildung nadmiedniczy suprapelvisch nadmierny übermäßig, abundant, exzessiv nadmigdałkowy supratonsillär

nadmostkowy suprasternal nadnerczak m Nebennierentumor m, Hyper-

nephrom n nadnercze n Nebenniere/

— dodatkowe Nebennebenniere f, akzes-

sorische Nebenniere / nadnerczowo-płciowy genitosuprarenal nadnerczowy adrenal nadnerkowy suprarenal nadnosowy

supranasal nadobojczykowy supraklavikulär nadoczodołowy supraorbital nadodbytowy supraanal nadokrężniczy

epikolisch nadoponowy supradural, epidural nadpachowy supraaxillar nadpachwinowy suprainguinal nadpanewkowy

supraglenoidal nadpepkowy supraumbilikal nadpochwowy supravaginal nadpotyliczny supraokzipital

nadpowieziowy

229

nakłucie

nadpowieziowy epifaszial

nadprogowy überschwellig

nadprzeponowy supradiaphragmatisch, epi-

phrenal

nadprzewodnictwo n Supraleitung / nadrzepkowy suprapatellar nadsercowy epikardial nadskroniowy supratemporal

nadspojeniowy suprasymphysär nadstawowy supraartikulär nadszczękowy supramaxillar nadsutkowy supramammär

nadtetniczy eparteriell nadtlenek m Peroxid n

— azotu Stickstoffperoxid n

— wodoru Wasserstoffperoxid n, Hydro-

genperoxid n

nadtwardówka / Episklera / nadtwardówkowy supraskleral, episkleral naduszny supraaurikulär nadużycie n Mißbrauch m

nadużywanie n Abus m, Mißbrauch m

— alkoholu Alkoholabus m, Alkoholmißbrauch m

— heroiny Heroinabus m

— kokainy Kokainmißbrauch m

— leków Medikamentenmißbrauch m, Arzneimittelmißbrauch m

—- środków nasennych Schlafmittelmißbrauch m

— tytoniu Tabakmißbrauch m, Tabak-

abus m

nadwaga / Übergewicht n nadwątrobowy suprahepatisch nadwichnięcie n Subluxation/ nadwrażliwość /

Überempfindlichkeit /

— bólowa Schmerzempfindlichkeit/

— cieplna Hitzeüberempfindlichkeit /, Thermästhesie/

— dotykowa Hyperpselaphesie /, gesteigertes Tastgefühl n

— na alkohol Alkoholüberempfindlich-keit/

— bodźce Reizüberempfindlichkeit f

•— hałas Lärmempfindlichkeit/

— — leki Arzneimittelüberempfindlichkeit/

— — opukiwanie Perkussionsempfindlichkeit ./'

— zimno Kryästhesie f, Kälte(über)-empfindlichkeit /

— — zmiany atmosferyczne Wetterfühligkeit /

— smakowa Geschmacksüberemfpindlich-keit /

— zębiny Zahnhypersensibilität f nadwrażliwy überempfindlich nadwyżka / Überschuß m

nadwzgórze n Epithalamus m nadwzroczność/Hypermetropie/, Weitsichtigkeit/

— astygmatyczna astigmatische Hypermetropie /

— całkowita totale Hypermetropie/

— osiowa Achsenhyperopie /

— refrakcyjna Refraktionshypermetro-pie./'

— utajona latente Hypermetropie / nadwzroczny weitsichtig, hypermetropisch nadziąślak m Zahnfleisch(granulations)-

geschwulst / Epulis / nadzór m Überwachung/'

— lekarski ärztliche Überwachung /

— techniczny technische Überwachung/ nadżarcie n Anfressung/ nadżebrowy suprakostal nadżelazian m Ferrat n

nadżerka / Erosion /

— rogówki Hornhauterosion/

— szyjki macicy Zervikalerosion/ Zervix-erosion /

— żołądka Magenerosion/

nadżuchwowy epimandibulär

naelektryzować elektrisieren

nafta / Petroleum n

naftalen m Naphthalin n

nafteny m/>/Naphthene npl, Ringparaffine/)/

naftochinon m Naphthochinon n

naftol m Naphthol n

nagałkowy epibulbär

nagietek m lekarski Ringelblume / Goldblume /

nagłośnia / Kehldeckel m

nagłośnianie n Schallversorgung/

nagłośniowy epiglottisch

nagły schlagartig, fuodroyant (Symptom)

nagminny epidemisch

nagniotek m Clavus m, Hühnerauge n, Leichdorn m

nagość /'Nacktheit / Nudität /

nagromadzenie n Anhäufung / Aufspeicherung / Akkumulation/

— gazów Gasanhäufung f, Gasansammlung /

— płynu Flüssigkeitsansammlung/ ropy Eiteransammlung/

— śliny Speichelansammlung/

— śluzu Schleimanhäufung/'

— wydzieliny Sekretspeicherung/ nagrzewanie n Erwärmung / naiwność / Naivität / najądrze n Nebenhoden m

— dodatkowe Nebennebcnhoden m naklejka /Aufklebezettel m, Etikett n nakład m Anlage/, Aufwand m nakłucie n Punktur

/ (Punktions)stich m

nakłucie

230

namiot

nakłucie aorty Aortenpunktion/

— Bernarda Bernardscher Zuckerstich m biopsyjne Punktionsbiopsie /

— błon płodowych Eih autstich m

— błony bębenkowej Trommelfellpunktion f, Parazentese /

— ciała modzelowatego Balkenstich m

— — szklistego Glaskörperpunktion/

— cukrowe Zuckerstich m, Diabetesstich m

— diagnostyczne diagnostische Punktion/

— gałki ocznej Augapfclpunktion /, Au-genapfelpunktion

— gruczołu Drüsenpunktion/

— grzebienia Kristapunktion /

— — kości biodrowej Becken kammpunk-tion /

— igłą Nadelstich m

— jajnika Ovarialpunktion /

— jamy brzusznej Bauchpunktion/

— — Douglasa Douglaspunktion /

opłucnej Brusthöhlenpunktion/

— jelita Darmpunktion/

.— kanału rdzeniowego Spinalpunktion f

— klatki piersiowej Thoraxpunktion / Thorakozentese /

— komory Ventrikelpunktion f

— — serca Herzkammerpunktion/

— kości Knochenpunktion /

— — piszczelowej Tibiapunktion /

— krtani Kehlkopfpunktion /, Laryngo-zentese /

— lędźwiowe Lumbalpunktion / Abk. LP, Lendenstich m

— — suche ergebnislose Lumbalpunktion /

— migdałka Tonsillenpunktion f, Man-delpunktion /

— mostka Sternalpunktion /, Brustbein-punktion /

moszny Hodensackstisch m

— mózgu (Ge)hirnpunktion f

— nasieniowodu Vasopunktur/

— nerki Nierenpunktion /

— nerwu Nervenpunktion /

— odprowadzające Gegenpunktion/

— opłucnej Pleurapunktion /

— osierdzia Herzbeutelpunktion / Peri-kard(ial)punktion /

— otrzewnej Bauchfellpunktion/

— pęcherza moczowego (Harn)blasenpunk-tion /

— — — nadłonowe suprapubische Bla-senpunktion /

— — płodowego Amnionpunktion/

— płuca Lungenpunktion /, Pneumo-zentese /

— podpotyliczne Okzipitalpunktion /, Subokzipitalstich m

nakłucie powrózka nasiennego Samen strang-punktion /

— próbne Probepunktion /

— puchliny brzusznej Aszitcspunktion /

— przedsionka serca Herzvorhofpunktion/

—- rogówki Hornhautpunktion/. Kerato-zentese /

— rozpoznawcze Explorativpunktion /

— serca Herzpunktion / Kardiozentese/

— stawu Gelenpunktion/, Arthrozentese/

— szpiku Knochenmarkpunktion /

— śledziony Milzpunktion /

— tętnicy Arterienpunktion/

— — głównej Aortenpunktion/'

— twardówki Sklerapunktion /

— węzła chłonnego Lymphdrüsenpunk-tion/

— zatoki Sinuspunktion/, Antrumpunk-tion /

— zbiornika Zisternenpunktipn /'

— żyły Venenpunktion / nakłuwać einstechen, punktieren nakłuwanie n Einstechen n, Punktierung/ nakolannik m Knieschützer m

nakrapianie n Bespritzen n, Tupfelung /

Tüpfeln m

nakrapiany getupft, getüpfelt nakrywka / Haube / Deckel m nakrywkowy tegmental nalany pastös, gedunsen, aufgeschwemmt

nalepka / Klebezettel m nalewka / Tinktur / nalewkowaty arytenoid nalewkowo-nagłośniowy aryepiglottisch nalot m Belag m

— błoniczy Diphtheriebelag n

— brunatny na języku Saburra /

— na błonie śluzowej Schlcimhautbelag m

— — migdałku Mandelbelag m

— śluzowy Schleimbelag m

— w gardle Rachenbelag m

włóknikowy Fibrinbelag m naładowany beladen, geladen

— dodatnio positiv geladen

— jednoimiennie gleichgeladen

— różnoimiennie entgegengesetzt geladen

— ujemnie negativ geladen nałogowiec m Suchtkranker m nałogowy süchtig, habituell nałożenie n kleszczy Zangenanlegung/

— opatrunku Verbandanlegung / nałóg m Sucht / namacalny fühlbar, spürbar namagnesowanie n Magnetisierung/ namiot m Zelt n

— chirurgiczny chirurgisches Zelt n

— móżdżku Kleinhirnzelt n

namiot

231

napletek

namiot opatrunkowy Verbandszelt n

— szpitalny Hospitalbaracke/

— tlenowy Sauerstoffzelt n namoczenie n Einweichung/ nanerwie n Nervenscheide/ nanosomia / Nanosomie / Nanismus m napad

m Anfall m

— akinetyczny akinetischer Anfall m

— amiostatyczny amyostatischer Anfall m

— apoplektyczny apoplektiformer Anfall m

—- astatyczny astatischer Anfall m

bólowy Schmerzanfall m

bólów zamostkowych Stenokardienan-fall m

— dny Gichtanfall m, Podagraanfall m

— drgawek Kramp fan fall m

— duszności Stickanfall m, Erstickungsanfall m

— dychawicy Asthmaanfall m

— gorączki Fieberanfall m hakowy Uncinatusanfall m

— histeryczny hysterischer Anfall m

— jaskry Glaukomanfall m

— kamicy nerkowej Nierensteinanfall m

— — żółciowej Gallensteinanfall m, Gal-lensteinkolik/

— kaszlu Hustenanfall m

— kichania Nieskrampf m

— korowy kortikaler Anfall m

— krzyku Schreianfall m

— marzeniowy Träumcnanfall m

— migreny Migränanfall m

— ogniskowy fokaler Anfall m

— osłabienia Schwächeanfall m

— padaczkowy epileptischer Anfall m

— — duży großer epileptischer Anfall m, Grand mal n

— — mały leichter epileptischer Anfall m, Petit mal n

— podkorowy subkortikaler Anfall m

— podwzgórzowy hypothalamischer Anfall m

— przedsionkowy Vestibularanfall m

— psychogenny psychogener Anfall m

— psychomotoryczny psychomotorischcr Anfall m

— senności Schlafanfall m

— stenokardialny zob. napad bólów zamostkowych

— strachu Angstanfall m, Angstangriff m

— szału Wutanfall m, Tobsuchtanfall m śmiechu Lachanfall m

— wymiotów Brechanfall m

— zawrotów głowy Schwindelanfall m

— ziewania Gähnkrampf m

— zimniczy Malariaanfall m

— z omdleniem synkopaler Anfall m napadowy anfallsartig, paroxysmal

napar m Aufguß m, Infus m, Tee m

— wodny wäßriger Aufguß m

— złożony zusammengesetzter Aufguß m

— L ziół Kräuteraufguß m naparstnica / Fingerhut m

purpurowa purpurroter Fingerhut m

— żółta gelber Fingerhut m naparstnicowanie n Digitalisierung/

—- szybkie Schnelldigitalisierung / naparzyć aufbrühen, aufgießen napełniacz m Füllmittel n. Füllstoff m napełniać füllen,

abfüllen napełnienie n Ausfüllung/ Füllen n napęd m Antrieb m

— oddechowy Atmingsantrieb m spoczynkowy Ruheantrieb m

— toniczny tonischer Antrieb m napięcie n Tonus m, Spannung/ Tension/ Turgor m

— czynne ściany naczyniowej aktive Gefäßwandspannung /

— elastyczne ściany naczyniowej elastische Gefäßwandspannung/

— elektryczne elektrische Spannung/

— mięśni Muskelspannung / Muskeltonus m

mięśnia sercowego Herztonus m

—~ naczyń Gefäßspannung / Gefäßto-nuns m

nadmierne Überspannung/ überhöhter Tonus m

— nerwowe Nervenspannung /

— obniżone Kleinspannung/ Hypotonie/

— obronne mięśni Abwehrspannung / Defense musculaire /

— obwódki rzęskowej Zonulaspannung /

— odruchowe Reflextonus m

— powierzchniowe Oberflächenspannung/

— powłok brzusznych Bauchdeckenspannung /

— progowe Schwellenspannung/

— psychiczne psychische Spannung/

— sieci Netzspannung/

— skóry Hautspannung/, Hautturgor m

—•- spoczynkowe Ruhespannung/

— tętna Pulsspannung/

— tętnicy Schlagadertonus m

— tkankowe Gewebsspannung/ Gewebs-tonus m

— układu przywspółczulnego parasympathischer Tonus m, Parasympathikotonus m

— — współczulnego Sympathikotonus m

— włośniczkowe Kapillarspannung/

— zwieracza Schließmuskeltonus m

— żołądka Magentonus m napięty gespannt, straff napletek m Vorhaut /

— łechtaczki Kitzlervorhaut/

napletek

232

narząd

napletek prącia Penisvorhaut / napletkowy präputial napływ m Einströmen n

— krwi Blutwallung/ napotny schweißerregend, diaphoretisch napowietrzanie n Belüftung/ Belüftungsverfahren n napój m

Getränk H, Trunk m, Trank m

— alkoholowy alkoholisches Getränk n

— nasenny Schlaftrunk m

— próbny Probetrunk m napór m Druck m

— hydrostatyczny hydrostatischer Druck m naprawa / Reparation / naprężacz m Ausspanner m naprężenie n Spannung/,

Gespanntheit/

— błonowe Membranspannung/

— całkowite Gesamtspannung/

— mięśnia Muskelanstrengung/

— własne innere Spannung/ naprężony gespannt napromieniać bestrahlen napromienianie n Bestrahlung /

— atomowe Atombestrahlung/

— beta Betabestrahlung /

całkowite Totalbestrahlung/

— frakcjonowane fraktionierte Bestrahlung /

— głębokie Tiefenbestrahlung/

— jednego pola Einfeldbestrahlung/ miednicy Beckenbestrahlung/

— miejscowe Lokalbestrahlung/ - neutronami Neutronenbestrahlung f

— przewlekłe Dauerbestrahlung/

—— radowe Radium bestrahlung/

— rentgenowskie Röntgen bestrahlung/

— śródtkankowe Radiumpunktur / Radium spickung/

— wiązkami zbieżnymi Konvergenzbestrahlung /

— z bliska Kurzdistanzbestrahlung/

— zewnętrzne Fremdbestrahlung/ napromienienie n Strahlenbelastung /

— zawodowe berufliche  Strahlenbelastung/

naprzemienny alternierend

napuchnięcie n Anschwellung/

narada/Beratung/

— lekarska (Ärzte)konsilium «, Ärzterat m narastanie n Anwachsen n

— bólu Schmerzzunahme/ narceina / Narzein n

narcyzm m Narzißmus m, Autoerotismus m narkohipnoza / Narkohypnose / nakrolepsja / Nakrolepsie /

— objawowa symptomatische Narkolep-sie /

— samorodna genuine Narkolepsie/

narkoleptyczny narkoleptisch

narkoman m Drogensüchtiger m, Narko-

phage m

narkomania / Dogensucht / narkopsychoanaliza/Narko-Psychoanalyse/ narkosugestia / Narkosugestion / narkotyczny

narkotisch narkotyk m Narkotikum n, Rauschgift «,

Droge /

— wziewny Inhalationsnarkotikum n narkotyzer m Narkotiseur m narkotyzm m Narkotismus m narkoza / Narkose /

— chloroformowa Chloroformnarkose/

— doodbytnicza Rektalnarkose /

— dotchawicza intratracheale Narkose/ Intubationsnarkose /

- dożylna intravenöse Narkose /

— elektryczna Elektronarkose /

— eterowa Äthernarkose/

- — krótkotrwała Ätherrausch m

— kroplowa Tropfnarkose/

— krótkotrwała Kurznarkose/

— mieszana Mischnarkose /

— ogólna Allgemeinnarkose/

— podstawowa Basisnarkose/

— po środkach nasennych Schlafmittelnarkose /

— wziewna Inhalationsnarkose/ narośl/Auswuchs m, Gewächs n

— kostna Knochenauswuchs m

— okostnowa Periostauswuchs m

— skórna Hautauswuchs m narząd m Organ n, Apparat m

— Cortiego Cortisches Organ n, Corti-

—Organ n

- dodatkowy Nebenorgan n

— dotyku Tast organ n

— gruczołowy Drüsenorgan n

— jamisty Hohlorgan n

— krążenia Krieslauforgan n

— łzowy Tränenapparat m

— moczowo-płciowy Urogenitalapparat m

— moczowy Harnapparat m, Harnorgan n

— mowy Sprachapparat m, Sprachorgan n

— ochronny Schutzorgan n

—- oddechowy Atmungsapparat m, Respirationsorgan n

— pomocniczy Hilfsorgan n

— powonienia Geruchsapparat m, Ge-ruchsorgan n

— przedsionkowy Vestibularapparat m

— rozrodczy Fortpflanzungsorgan n

— równowagi zob. narząd statyczny Gleichgewichtsapparat m

— ruchu Bewegungsorgan //, Bewegungsapparat m

— słuchu Gehörorgan «, Hörorgan n

narząd

233

naświetlanie

narząd smaku Geschmacksorgan n spiralny Organ um n spirale

— statyczny statisches Organ n

— szczątkowy Rudimentärorgan n

— szkliwny Schmelzorgan n

— trawienny Verdauungsapparat m, Ver-dauungsorgan n

— węchu Riechwerkzeug n

— wydzielniczy Sekretionsorgan n

— wykonawczy Erfolgsorgan n

wysepkowy (trzustki) Inselorgan n

— wzroku Sehorgan n

— zarodkowy Embryonalorgan n

— zewnątrzwydzielniczy Exkretionsorgan «, Ausscheidungsorgan n

— żucia Kauwerkzeug n narządy m pl Organe n pl

— głosu Stimmorgane n pl

— jamy brzusznej Bauch(hohlen)eingewei-de n pl, Bauchorgane n pl

— klatki piersiowej Brustorgane npl, Brust-eingeweide n

— miednicy Beckenorgane n pl

— płciowe Geschlechtsorgane n pl

—— — męskie männliche Geschlechtsorgane

— - żeńskie weibliche Geschlechtsorgane n pl

— sterujące Steuerungsorgane n pl

— zmysłów Sinnesorgane n pl narzędzia n pl anatomiczne anatomisches Besteck n

—— okulistyczne augenärztliches Besteck n narzędzie n Instrument «, Gerät n

chirurgiczne Chirurgieinstrument «, Operationsinstrument n

— do łamania kości Knochenbrecher m nasada / Epiphyse /

— języka Zungenwurzel/

— łuku kręgowego Pediculus m arcus ver-tebrae, Bogen fuß m

— nosa Nasenwurzel/

— prącia Gliedwurzel / nasadka/Aufsatz m

— fotograficzna Aufsatzkamera f nasadowy epiphysär, epiphyseal nasenny hypnagog nasiadówka / Sitzbad n nasiąkanie

n Inhibition / Durchtränkung/ nasieniak m Seminom n nasienie n Samen m, Semen m

— męskie Sperma n nasieniotokm Spermatorrhoe/, Samenfluß m,

Polyspermie /

nasieniowód m Samenleiter m nasierdzie n Epikard «, inneres Herzbeutel-

blatt n nasierdziowy epikardial

nasilenie n Intensität /

— alergii Allergiesteigcrung /

— bólu Schmerzsteigerung/, Schmerzzunahme /

naskórek m Oberhaut/ naskórkowanie n Epidermisierung / Oberhäutung /

naskórkowaty epidermoid naskórkowo-skórny epidermokutan naskórkowy epidermal, epidermatisch nasłonecznienie n

Insolation / Sonnenbestrahlung/ nastawienie n Reposition/, Ausrichtung/

— bezkrwawe unblutiges Einrichten n

—• krwawe blutiges Einrichten «, blutige Reposition/

— złamania Einrichten n des Bruchs

— zwichnięcia Einrichten n der Verrenkung

nastawność / Akkommodation / następstwa n pl Folgenzustand m

— (nieszczęśliwego) wypadku Unfall folgen//?/

— odległe Spätfolgen//?/ następstwo n Folgę /, Reihenfolge / nastrój m Stimmung/

— depresyjny Depressionsstimmung/'

— maniakalny gehobene Stimmungslage/,

Manie /

nastrzykiwanie n naczyń Gefäßinjektion / nastrzyknięty injiziert

nasycać (ab)sättigen, tränken, imprägnieren nasycenie n Saturation /

— tlenem Saurstoffsättigung / nasycony satt, gesättig

— alkoholem (wacik) alkoholgetränkt (Tupfer) naśladowanie n Imitation / Nachahmung /

— cudzych ruchów mimicznych Echomi-mie /

— — gestów Echopraxie/ naświetlacz m Anie uch tgerät n naświetlać belichten, exponieren naświetlanie n Bestrahlung /

Exposition /

— długotrwałe protrahierte Bestrahlung/

— głębokie Tiefenbestrahlung/

—- — promieniami Rentgena Röntgentie-fenbestrahlung/

— lampą kwarcową Quarzlichtbestrahlung/

— maksymalnie dopuszczalne höchstzulässige Bestrahlung/

—- miednicy Becken bestrahlung/

niebieskim światłem Blaulichtbestrahlung /

— ogólne Allgemeinbestrahlung/ - podwójne Doppelbelichtung/

— pooperacyjne Nachbestrahlung /

naświetlanie

234

negatyw

naświetlanie pooperacyjne promieniami Rentgena Röntgennachbestrahlung /

— powierzchowne Oberflächenbestrahlung/

— promieniami Rentgena Röntgenbestrah-lung/

— — słonecznymi  Sonnenlichtbestrahlung/

— przez siatkę dyfrakcyjną Rasterbestrah-łung/

— radem Radiumbestrahlung/

— skóry Hautbestrahlung/

— z bliskiej odległości Nahbestrahlung/ natężenie n Anstrengung /, Intensität f, Stärke/

— głosu Stimmanstrengung/, Stimmstärke/

— napromieniowania Strahlenbelastung/ Bestrahlungsstärke /

— oświetlenia Beleuchtungsstärke/ Helligkeit /

— pobudzenia Reizintensität/ pola Feldstärke /

— — elektrycznego elektrische Feldstärke/

— prądu Stromstärke/

— promieniowania Strahlungsintensität/

— — rozproszonego Streuintensität/

— przepływu ciepła Wärmestrom m

— — powietrza Luftdurchsatz m

— światła Lichtintensität/ Lichtstärke / natężony intensiv natłuszczać einfetten natłuszczanie n Einfetten n natremia /

Natriumgehalt m (im Blut) natręctwo n Anankasmus m, Zwang m

— myślowe Zwangsdenken n natriuretyk m Natriuretik n natriureza / Natriurese / natrysk m Dusche/ Brausebad n

— deszczowy Regenbrause / Regendusche /

— gorący Heißwasserspüler m

— naprzemienny Wechseldusche /

— pokojowy Zimmerdusche /

— ręczny Handbrause/

— zimny Kaltwasserdusche/

natura / Natur /

naturalny natürlich, naturell, naturgetreu

nauka / Lehre / Wissenschaft /

naukowy wissenschaftlich

nawarstwienie n Schichtung / Überschichtung/

— włóknika Fibrinauflagerung/ nawilżacz m Befeuchter m

— powietrzny Luftbefeuchter m nawilżanie/Anfeuchtung/ Befeuchten n nawodnienie n Überrieselung/ Bewässerung/

nawóz m Dünger m, Düngemittel n nawracać pronieren nawracający rezidivierent, rekurrierent nawracanie n

Einwärtsdrehung/, Einwärts-

kehrung / nawrót m Rezidiv «, Rückfall m

—-- gorączki Fiebernachschub m nawyk m Gewohnheit/ nawykowy habituell, gewohnheitsmäßig nazewnictwo n

Nomenklatur/ nazwa/Name m, Bezeichnung/

— handlowa Handelsbezeichnung/

— prawnie zastrzeżona gesetzlich geschützter Name m

nażuchwowy epimandibulär

neandertalczyk m Neanderthalmensch m

nefelometr m Nephelometer n

nefelometria / Nephelometrie / Trübungsmessung/

nefroblastoma / Nephroblastom n

nefrocystografia / Nephrozystographie /

nefrografia / Nephrographie /

— izotopowa Isotopennephorgraphie / nefrogram m Nephrogramm n

— izotopowy Isotopennephrogramm n

nefrokalcynoza/Nephrokalzinose/ Rachitis/

nefrolitiaza / Nephrolithiasis /

nefrolitoliza / Nephrolitolyse /

nefrolitotomia / Nephrolithotomie /

nefrolog m Nierenfacharzt m

nefrologia / Nephrologie /

nefroma / Nephrom n

nefron m Nephron n

nefronoftyzja / Nephronophtisis /

nefropatia / Ńephropathie /

chroniczna endemiczna chronische endemische Nephropoathie /

—— ciążowa Nephropathia / gravidaruin

— cukrzycowa Nephropathia/diabetica

— hypokaliemiczna hypokaliämische Ne-phropathie/

— nagminna Nephropathia / epidemica

— zarostowa obstruktive Ńephropathie/ nefropeksja / Nephropexie / nefrotoksyczny nephrotoxisch nefroptoza / N

ephroptose / nefroragia / Nephrorhagie / nefroskleroza / Nephrosklerose / nefrostomia /Nephrostomie / nefrotoksyna /

Nierengift n nefrotom m Nephrotom n nefrotomia / Nephrotomie / nefrotomografla / Nephrotomographie /

nefroureterektomia/Nephroureterektomie/ negatoskop m Schaukasten m

— rentgenowski Röntgenfilmschaukasten m, Röntgenschaukasten m negatyw m Negativ n

negatywizm

235

negatywizm m Negativismus m nekrobioza / Nekrobiose /, Bionekrose / nekrobiotyczny nekrobiotisch nekrocytoza / Zelltod m

nekrofilia /'Nekrophilie/, Leichenschändung/ nekrofobia / Nekrophobie / nekromania / Nekromanie / nekromancja / Nekromantie

/ nekrospermia / Nekrospermie / nckrotomia / Nekrotomie / nekroza / zob. martwica Nckrose / nematoza/Nematodenbefall m

nematologia / Nematologie / neofobia/Neophobie/ Misoneismus m neologizm m Neologismus m neonatologia / Neonatologie /

neoplazja / Neoplasie / nerczak m Nephrom n

— złośliwy maligne Nierengeschwulst m nerczyca / Nephrose /

— amyloidowa Amyloidnephrose /

— dolnego nefronu Nephrose / des unteren Nephrons

—•• lipidowa Lipoidnephrose /

— rtęciowa Quecksilbernephrose / nerczycowy nephrotisch nerka / Niere / Ren m

— alkoholowa Alkoholniere/

—- ciężarnych Schwangerschaftsniere/

— dnawa Gichtniere/

— dodatkowa zusätzliche Niere/

— • duża biała große weiße Niere/

— — czerwona große rote Niere/ kamicowa Steinniere/

— mała czerwona kleine rote Niere /

— marska Schrumpfniere/

— niema stumme Niere/(im Urogramm)

— — pozawalowa Infarktschrumpfniere/

— skrobiowata Amyloidschrumpfnie-re /

opadnięta Senkniere/

— podkowiasta Hufeisenniere /

— plackowata Kuchenniere/

— podwójna Doppelniere/ - ruchoma Wanderniere /

— skrobiowata Speckniere/

— sztuczna künstliche Niere /

— tłuszczowa zwyrodniała fettig degenerierte Niere/

— torbielowata Zystenniere/

— wędrująca Wanderniere/

— właściwa Metanephron m

— w nadciśnieniu Hochdruckniere/

— zastoinowa Rückstauungsniere/ nerki aplazja/Nierenaplasic/

— biopsja / Nierenbiopsie /

— dystopia/Nierendystopie/

— gruźlica/Niercntuberkulosc/

nerki (nerek) niewydolność / Niereninsuffizienz /

— — stadium utajone Latenzstadium n

— — — pełnej kompensacji Stadium n der vollen Kompensation

— — — skompensowanej retencji Stadium n der kompensierten Retention

— — — nieskompensowanej retencji Stadium n der dekompensierten Retention (Präuremie)

mocznica / U ramie /

— rak m Nierenkarzinom n

— scyntygrafia / Nierenszintigraphie /

— transplantacja / Nierentransplantation /

— uraz m Nierentrauma n

— (nerek) zapalenie n Nierentzündung/ nerkopochodny nephrogen nerkowaty nierenähnlich, nierenartig nerkowy renal

— (-a) angiografia / Nierenangiogra-phie /

— (-e) miedniczki//?/ Nierenbecken n pl zapalenie n Nierenbeckenentzündung/

— ropień m Nierenabszeß m nerol m Nerol n nerw m Nerv m,

—---- bębenkowy Paukenhöhlennerv m

— biodrowo-pachwinowy Hüftleistennerv m

— biodrowo-podbrzuszny unterer Bauchwandnerv m

— bloczkowy Rollennerv m

— błędny Vagusnerv m

— bólowy Schmerznerv m bródkowy Kinnerv m

— czołowy Stirnnerv m

— czuciowy sensorischer Nerv m, Gefühlsnerv m

— doprowadzający afferenter Nerv m, zentripetaler Nerv m

— guziczny Stei'ßnerv m

— hamujący Hemmungsnerv m

— jarzmowy Jochbeinnerv m

— językowo-gardłowy Zungenschlund-nerv m

— językowy Zungennerv m

— krtaniowy dolny unterer Kehlkopfnerv m

— górny oberer Kehl kopfnerv m

— — wsteczny zurücklafender Kehlkopfnerv m

—— kulszowy Hüftnerv m

— łokciowy Ellennerv m

— łydkowy Wadennerv m

— mięśniowo-skórny Muskelhautnerv m

— naczynioruchowy vasomotorischer Nerv m

— pachowy Achselnerv m

236

nerwoból

nerw piersiowo-grzbietowy Brust-Rücken-

—Nerv m

— piersiowy długi langer Brustnerv m

— piszczelowy Schienbeinnerv m

— podjęzykowy Zungenfleischnerv m

— podniebienny przedni vorderer Gaumennerv m

— — środkowy mittlerer Gaumennerv m

— - tylny hinterer Gaumennerv m

— pośladkowy dolny unterer Gesäßnerv m

— — górny oberer Gesäßnerv m

— potyliczny mniejszy kleiner Hinterhaupt-

— — większy großer Hinterhauptnerv n

— promieniowy Speichennerv m

— przeponowy Zwerchfellnerv m

— skórny Hautnerv m

— sromowy Schamnerv m

— strzałkowy głęboki tiefer Wadenbeinnerv m

— — powierzchowny oberflächlicher Waden beinerv m

— — wspólny gemeinsamer Wadenbein-ncrv m

— strzemiączkowy Steigbügelnerv m

— szczękowy Oberkiefernerv m

— szyjny Drosselnerv m

— troficzny trophischer Nerv m

— trójdzielny dreigeteilter Nerv m

—— trzewny mniejszy kleiner Eingeweidenerv m

— — większy großer Eingeweidenerv m

—---- twarzowy Gesichtsnerv m

— udowy Oberschenkelnerv m

— wzrokowy Sehnerv m

— - zasłonowy Hüftlochnerv m

— żuchwowy Untcrkiefernerv m

—-- żwaczowy Kaumuskelnerv m nerwiak m Neurom n

— kikuta Stumpfncurom n

— mięsakowy Neurosarkom n

— niedojrzały Neuroblastom n

— osłonko wy Neurinom n

— poamputacyjny Amputationsneurom n

— przyzwojowy Paragangliom n

— rzekomy Pseudoneurom n

— współczulny złośliwy Sympathoblas-tom n

— zarodkowy Neuroblastom n

— zwojowy Neurogangliom n, Ganglio-

neurom n

nerwiakobłoniak m Neuroepitheliom n nerwiakowatość / Neurofibromatose f nerwiakowłókniak m Neurofibrom n

— mięsakowy Neurofibrosarkom n nerwiakowłókniakowatość / Neurofibroma-

tose f nerwiakozwojak m Ganglioneurom n

nerwica / Neurose /

— depresyjna depressive Neurose/

— doświadczalna experimentelle Neurose/

— dziecięca infantile Neurose/

— emocjonalna Emotionsneurose/

— histeryczna hysterische Neurose/

— jatrogenna iatrogene Neurose/

— jelit Darmneurose /

— kurczowa (Wernickiego) Krampfneu-rose /

— lękowa Angstneurose /

naczyniowa Gefäßneurose / Angio-neurose / Vasoneurose /

narcystyczna narzißtische Neurose/

— narządowa Organneurose/

— natręctw Zwangsneurose /

— obozowa lagerbedingte Neurose/

—- oczekiwania Erwartungsneurose/ odruchowa Reflexneurose /

— pęcherza moczowego Harnblasenneurose /

— pilotów Fliegerneurose/

—•- płciowa Sexualneurose/

— pourazowa metatraumatische Neurose/ prawdziwa echte Neurose/

— roszczeniowa Rentenneurose/!, rentenbedingte Neurose/

ruchowa Kinesineurose / Motilitäts-neurose /

— samoistna idiopathische Neurose/

— serca Herzneurose/ Kardioneurose/

— - skóry Hautneurose /

— troficzna Trophoneurose/

— naczyń krwionośnych Angiotro-phoneurose/

— — skóry Hauttrophoneurose/

— urazowa traumatische Neurose/

— wegetatywna vegetative Neurose/

— wskutek rażenia piorunem Kerauno-neurose/

— wojenna Kriegsneurose /

—- zawodowa Berufsneurose/ Bcschäfti-gungsneurose /

zewnątrzpochodna Fremdneurose /

— zmęczeniowa Ermüdungsneurose/

— żołądka Magenneurose/

— — i jelit Magendarmneurose / nerwicowiec m Neurotiker m nerwicowy neurotisch nerwizm n Nervismus m nerwoból m

Neuralgie/

— jądrowy Hodenneuralgie/

— językowo-gardłowy Glossopharyngeal-neuralgie /

— kulszowy Ischiadikusneuralgie/

—--- międzyżebrowy Interkostalneuralgie/

— naczyniowy Gefaßneuralgie/

— nadoczodołowy Supraorbitalneuralgie /

nerwoból

237

neuroplegiczny

nerwoból na tle zimnicy Malarianeuralgie / nerwu trójdzielnego Trigeminusneural-gie/

— — twarzowego Fazialisneuralgie /

— odcinkowy Segmentneuralgie/

— odruchowy Reflexneuralgie/

pęcherza moczowego Blasenneuralgie/

— poamputacyjny Amputationsneuralgie/

— podoczodolowy Infraorbitalneuralgie /

— potyliczny Hinterhauptneuralgie/, Ok-zipitalneuralgie /

— rzekomy Pseudoneuralgie /

— rzęskowy Ziliarneuralgie /

— skóry Hautneuralgie/

— splotu Plexusneuralgie /

— — ramiennego Brachialneuralgie /

— szyjno-potyliczny Zervikookzipitameu-ralgie/

— uszny Ohrneuralgie/

— wargowy Lippenneuralgie/

— z ucisku Kompressionsneuralgie/ nerwobólowy neuralgisch nerwoodżywczy neurotroph nerwopochodny neurogen

nerwowo-alergiczny neuroallergisch nerwowo-hormonalny neurohormonal nerwowo-krążeniowy neurozirkulatorisch

nerwowo-mięśniowy neuromuskulär nerwowo-nabłonkowy neuroepithelial nerwowo-naczyniowy nervovaskular

nerwowo-naskórkowy neuroepidermal nerwowo-przysadkowy neurohypophysär nerwowo-sercowy neurokardial,

kardioneural nerwowość / Nervosität / nerwowo-wegetatywny neurovegetativ nerwowo-wewnątrzwydzielniczy

neuroendo-

krin

nerwowy nerval, nervös, neural nerwy m pl Nerven m pl, Abk. N n.

— czaszkowe Hirnnerven m pl

— krzyżowe Kreuzbeinnerven m pl

— lędźwiowe Lendennerven m pl

— międzyżebrowe Interkostalnerven m pl piersiowe Brustnerven m pl

— pochwowe Scheidennerven m pl

— szyjne Halsnerven m pl

— węchowe Riechnerven m pl neuralgia / Neuralgie / neuralgiczny neuralgisch neurastenia / Neurasthenie /

— młodzieńcza/"Neurasthenie/'der Jugendlichen

— nadnerczopochodna nebennierenbeding-te Neurasthenie/

— płciowa Sexualneurasthenie /

— pogrypowa postgrippöse Neurasthenie/

— pourazowa posttraumatische Neurasthenie /

neurastenia sercowo-naczyniowa kardiovaskuläre Neurasthenie/

neurasteniczny neurasthenisch

neurastenik m Neurastheniker m

neurobiologia / Neurobiologie /

neuroblast m Neuroblast m

neuroblastoma/Neuroblastom n

neurochemia / Neurochemie /

neurochemizm m Neurochemismus m

neurochirurg m Neurochirurg m

neurochirurgia / Neurochirurgie /

neurocyt / Neurozyt m

neurocytoma / Neurozytom m, Neuroblas-tom n

neurodermatoza / Neurodermatose /, Der-matoneurose /

neurodermit m Neurodermitis /

neurodystonia / vegetative Dystönie /

neurofibromatoza / Neurofibromatose /

neurofizjolog m Neurophysiologie m

neurofizjologia / Neurophysiologie /

neurogenny neurogen, neurogenisch

neuroglej m Neuroglia /

neuroglejak m Neurogliom n

neuroglejakowatość / Neurogliomatose /

neurografia / Neurographie /

neurohistologia / Neurohistologie /

neurohormon m Neurohormon n

neurokrynny neurokrin

neurolemma / Neuroletnma /

neuroleptanalgezja / Neuroleptoanalgesie /

neuroleptyczny neuroleptisch

neuroleptyk! m pl Neuroleptika « pl

neurolipidoza / leukodystroficzna leukodyst-rophe Neurolipidose /

neurolipomatoza / Neurolipomatose /

neurolityczny ncurolytisch

neuroliza / Neurolyse /

neurolog m Neurologe m

neurologia / Neurologie /

neurologiczny neurologisch

neuromodulatory m pl Neuromodulatoren m pl

neuron m Neuron n

— czuciowy sensorisches Neuron n

— dośrodkowy afferentes Neuron n

— odśrodkowy efferentes Neuron n

— ośrodkowy zentrales Neuron n

— ruchowy motorisches Neuron n, Moto-

neuron n

neuronofagia / Neuronophagie / neuropata m Neuropat m neuropatia / Neuropathie /

— cukrzycowa Neuritis/diabetica neuropatogeneza / Neuropathogenese / neuropatologia / Neuropathologie /

neuropatyczny neuropathisch neuroplazma/Neuroplasma n neuroplegiczny neuroplegisch

neuropraksja

238

niedobór

neuropraksja / Neuropraxie / neuropsychiatra m Neuropsychiater m neuropsychiatria / Neuropsychiatrie / neuropsychologia /

Neuropsychologie / neuropsychoza / Neuropsychose / neuroradiologia / Ncuroradiologie f neurosarkomatoza /

Neurosarkomatose / neurosekrecja / Neurosekretion / neurosom m Ńeurosom n neurotensyna/Neurotensin n neurotoksyczny

neurotoxisch neurotoksykoza / Neurotoxikose / neurotoksyna/Neurotoxin n neurotomia / Neurotomie / neurotoniczna

reakcja/neurotonische Reaktion /

neurotransmiter m Neurotrasmitter m neurotroficzny neurotroph neurotropizm m Neurotropismus m neurotropowy neurotrop

neurotyczny neurotisch neurotyk m Neurotiker m neurowakcyna / Neurovakzine / neurula / Neurula / neuryna/Neurin n

neuryt m Neurit m, Axon «, Neuraxon n neutralizacja/ Neutralisation /

— (i) test m Neutralizationstest m neutralizować neutralisieren, abstumpfen neutralność / Neutralität / neutralny neutral

neutrocytopenia / Neutrozytopenie / neutrofil m Neutrophiler m

— paleczkowaty stabkerniger Neutrophiler m

neutrofilia / Neutrophilie /

neutrogenia / Neutrogenie /

neutron m Neutron n

neutronowa terapia / Neutronentherapie /

neurotropenia / Neutropenie /

niacyna/Niazin n

nici f pl chirurgiczne Nahtmaterial n

— skrzyżowane (w przyrządach optycznych) Fadenkreuz n

— korzeniowe Wurzelfäden m pl nić / Faden m

— chromatynowa Chromatinfaden m

— grzyba Pilzfaden m

— jedwabna Seidenfaden m

— katgutowa Katgutfaden m

— końcowa Endfaden m

— kwarcowa Quarzfaden m

—— szklana Glasfaden m nieaktywny inaktiv, inert niealergizujący anallergisch nieartykułowany inartikuliert niebakteryjny

abakteriell niebarwiony ungefärbt

niebarwliwość / Chrom(at)ophobie / niebarwliwy chromophob niebezpieczeństwo n Gefahr/

— dla zdrowia Gesundheitsgefährdung/

— — życia Lebensgefahr/

— gazowe Gasgefahr/

— nałogu Gewöhnungsgefahr/

— pożarowe Feuergefahr/

— śmierci Todesgefahr/

— uduszenia się Erstickungsgefahr/

— wstrząsu Schockgefahr /

— wybuchu Explosionsgefahr/

— wypadku Unfallgefahr/

— zakażenia Ansteckungsgefahr/ Infektionsgefahr /

— zatoru Emboliegefahr /

— zatrucia Vergifftungsgefahr / niebezpieczny gefährlich

— dla zdrowia gesundheitsgefährlich

— — życia lebensgefährlich niebolesny schmerzlos nieboszczyk m Verstorbene m niecelowy unzweckmäßig niechęć/Unlust/

Widerwille/ niechorobotwórczy apathogen nieciągłość / Unstetigkeit / Diskontinuität / nieciągly diskontinuierlich nieczulość /

Gefühllosigkeit / nieczuły gefühlskalt, gemütlos nieczynny unwirksam, untätig, inaktiv nieczysty unrein, unsauber niedbalstwo n

Fahrlässigkeit / niedobarwliwość / Oligochromämie / Hypo-

chromie/

niedobarwliwy hypochrom niedobiałczenie n krwi Hypoproteinämie / niedobór m Mangel m, Defizit n

— albumin Bluteiweißmangel m, Hypo-albuminose/

we krwi Hypoalbuminämie /

— androgenów Androgenmangel m

— barwnika Pigmentmangel m

— białka Eiweißdefizit n, Eiweißmangel m

— chlorków Chloridmangel m

— - — we krwi Hypochlorämie /

— — w moczu Hypochlorurie /

— chlonki Chylusmangel m, Hypochylie/

— chromatyczny Chromatinarmut /

— dwutlenku węgla we krwi Hypokapnie/

— elektrolitów we krwi Blutelektrolytenmangel m

— fibrynogenu we krwi Fibrinogenmangel m im Blut, Hypofibrinogenämie /

— fosforu Phosphormangel m

— ganimaglobulin we krwi Hypogamma-globulinämic /

—— granulocytów Granulozytenmangel m, Granulozytopenic /

niedobór

239

niedokrwistość

niedobór hemoglobiny Hämoglobinmangel m, Oligochromämie /

— hormonów Hormonarmut f

— insuliny Insulinmangel m

— krwinek Oligozythämie f, Blutkör-perchenmangel m

— — białych Leukopenie /

— — czerwonych Erythrozytenmangel m, Erythro(zyto)penie /

— — płytkowych Thrombozytopenie /, Blutplättchenmangel m

kwasu nikotynowego Nikotinsäuremangel m

— lipidów Lipoidmangel m

— magnezu (we krwi) Magnesiummangel m (im Blut)

— masy Massendefekt m

— pepsyny Pepsinmangel m

— plazmy Plasmamangel m potasu Kaliummangel m

— — we krwi Hypokaliämie /

— protrombiny we krwi Hypoprothrom-binämie /

— przeciwciał Antikörpermangel m

— retykulocytów Retikulozytenmangel m

—- sodu we krwi Hyponatriämie /

— soku żołądkowego Magensaftmangel m

— soli Salzmangel m

— tlenu Sauerstoffdefizit n, Sauerstoffmangel m

— — we krwi Hypoxämie /

— — w tkankach Hypoxie /, Sauerstoffmangel m in der Körpergeweben

— transferyny Transferrinmangel m trombokinazy Thrombokinasemangel m

— wapnia Kalkmangel m

— —- we krwi Hypokalzämie /

— wielowitaminowy Polyhypovitaminose/

— witamin Hypovitaminose /

— włóknika Fibrinmangel m, Fibrinope-nie/

— żelaza Eisenarmut /, Eisenmangel m, Sideropenie/

— — w ciąży Schwangerschaftssiderope-nie/

— — w okresie laktacji Laktationsside-ropenie /

— — w osoczu Oligosiderämie /

— żółci Oligocholie / niedociśnienie n Hypotension/, Hypotonie/ niedocukrzenie n krwi Hypoglykämie / niedoczulica /

Hypästhesie /

—- dotykowa Beruhrungshypästhesie /

— połowicza Hemihypästhesie/ niedoczynność / Hypofunktion '/, Unterfunktion /

— gruczołów płciowych Keimdrüsenunterfunktion /

niedoczynność gruczołów wewnętrznego wydzielania Unterfunktion / der endokrinen Drüsen

— jądra Unterfunktion / des Hodens

— kory nadnerczy Nebennierenrindenun-terfunktion /

— nadnerczy Nebennierenunterfunktion/, Hypoepinephrie /

przysadki Hypophysenunterfunktion/

— przytarczyc Hypoparathyreoidismus m, Nebenschilddrüsenunterfunktion /

— szpiku Knochenmarkunterfunktion/

— szyszynki Zirbeldrüsenunterfunktion/, Hypopinealismus m

— tarczycy Schilddrüsenunterfunktion/

— trzustki Pankreasunterfunktion/ Pan-kreasinsuffizienz / niedodma / Atelektase /

— płuc Lungenatelektase/ Apneumatose/

— resorpcyjna Resorptionsatelektase /

— starcza marantische Atelektase/

— zaporowa Obstruktionsatelektase /

—- z ucisku Kompressionsatelektase / niedodmowy atelektatisch niedojrzałość/unreifer Zustand m, Unreife/

— płciowa Geschlechtsunreife/, Impübertat/ niedojrzały unreif

— płciowo impubertär, geschlechtsunreif niedokrwiene n Ischämie /

— mięśnia sercowego Herzmuskelischämie/

—---- mięśni Muskelischämie/

— mózgu Gehirnanämie/, Hirnanämie/

— nerek Nierenischämie/

— rdzenia kręgowego Rückenmarkanämie/

— siatkówki Netzhautanämie/ Netzhautischämie /

niedokrwiony ischämisch

niedokrwistość / Anämie / Hypoglobulie / Oligozythämie /

— achrestyczna achrestische Anämie/

— Addisona-Biermera Addisonsche Anämie / perniziöse Anämie /

— agastryczna agastrische Anämie/

— aplastyczna aplastische Anämie/

— aregeneracyjna aregenerative Anämie /

— ciężarnych Schwangerschaftsanämie/ drepanocytowa Drepanozytenanämie/ Drepanozytose /

— dzieci karmionych kozim mlekiem Ziegenmilchanämie /

— Ecklina Ecklinsche Anämie/ regena-torische Neugeborenenanämie /

— eliptocytowa Elliptozyten-Anämie / Elliptozytose /

— erytroblastyczna erythroblastische Anämie / Erythroblastenanämie /

niedokrwistość

240

niedoskonały

niedokrwistość Fanconiego Fanconische Anämie / konstitutionelle hyperchrome Elliptozyten-Anämie /

— górników Anämie / der Bergwerkarbeiter, Grubenarbeiteranämie/

— hemolityczna hämolytische Anämie/ — sferocytowa Kugelzellenanämie/

— hipoplastyczna hypoplastische Anämie/'

— leptocytowa Leptozytose f

— makrocytowa makrozytäre Anämie /

— megaloblastyczna Megaloblasten-anämie /

— megalocytowa megalozytäre Anämie/, Megalozytenanämie /

— mikrocytowa mikrozytäre Anämie / Mikrozy tenanämie /

—-- nadbarwliwa hyperchrome Anämie /

— niedobarwliwa hypochrome Anämie/

— normoblastyczna normoblastische Anämie /

— normocytowa normozytärc Anämie/

— noworodków Neugeborenenanämie /

— nowotworowa Tumoranämie /

— ołowiowa Bleianämie/

— owalocytowa ovalozytäre Anämie / Ovalozytenanämie /

— pierwotna primäre Anämie/

— podzwrotnikowa Tropenanämie/ tropische Anämie/

— pokarmowa alimentäre Anämie / Ernährungsanämie /

— pokrwotoczna posthämorrhagische Anämie / Blutungsanämie /

— pozorna Pseud(o)anämie / Scheinanämie /

prawidłowobarwliwa normochrome Anämie /

rzekomomakrocytowa pseudomakro-zytäre Anämie /

— sierpowato-krwinkowa Sichelzellanämie / śledzionopochodna splenogene Anämie/

— śródziemnomorska Mittelmeeranämie/ Mediterrananämie /

tasiemcopochodna Bandwurm-Anämie/

— tęgoryjcowa Hakenwurmanämie / toksyczna toxische Anämie/

— w przebiegu zakażenia Infektanämie/

— wrodzona kongenitale Anämie/

— wskutek uszkodzenia szpiku myelopa-thische Anämie/

wtórna sekundäre Anämie /

— wywołana przez bruzdogłowce Bothrio-zephalusanämie/

— rezorcyną Resorzinanämie /

— w zapaleniu nerek Nephritis-Anämie/

— złośliwa perniziöse Anämie/

— z niedoboru miedzi Kupfermangelanämie /

niedokrwstość z niedoboru żelaza Eisenmangelanämie /

niedokrwisty anämisch

niedokwaśność / soku żołądkowego Magensäuremangel m, Hypochlorhydrie / (Magen)

niedokwaśny hypazid

niedołęstwo n Unbeholfenheit /

niedołężny unbeholfen

niedomagać kränkeln

niedomaganie n Kränkeln n, Kränklichkeit/

niedomoga / Insuffizienz /

— akomodacyjna Akkommodations-schwäche /

— hormonalna Hormoninsuffizienz /

— mięśnia sercowego Myokardinsuffi-zienz/

— mięśni ocznych Augenmuskelschwäche /

— mięśniowa Myasthenie/, Amyosthcnie/

— naczyniowa Gefäßschwäche/ Angias-thenie/

— nastawności Kopiopie / niedomykalność / Schlußunfähigkeit /

— zastawek Klappenschlußunfähigkeit/, Klappeninsuffizienz /

— — aorty Aortenklappeninsuffizienz/

— — sercowych Herzklappcninsuffizienz/'

— — tętnicy płucnej Pulmonalklappen-insuffizienz/

— zastawki dwudzielnej Mitralinsuffi-zienz/

— — trójdzielnej Trikuspidalinsuffizienz/ niedorozwinięty unterentwickelt, hypoplastisch, zurückgeblieben

— umysłowo geistig zurückgeblieben, schwachsinnig

niedorozwój m Unterentwicklung / Hypo-plasie /

— brodawek sutkowych Brustwarzenhy-poplasie /

— jajników Ovarialhypogenesie/

— kończyn Nanomelie/

— kory nadnerczy Nebennicrenrindenhy-poplasie /

— macicy Uterushypoplasie/

— narządów płciowych Genitalhypopla-sie /

— płuca Lungenhypoplasie /

—-— prącia Penishypoplasie / szczęki Kieferfehlbildung /

— tarczycy Schilddrüsenunterentwick-lung / Thyreoplasie /

— umysłowy geistiges Zurückbleiben n, Debilität / "

wrodzony części twarzy Aprosopie/

— zakrętów mózgowych Ischogyrie /

— żuchwy Mikrogenie/ Mikrognathie / niedoskonały unvollkommen

niedosłuch

241

niemiarowosc

niedosiuch m Hypakusis / Hypoakusie /

— starczy Presbyakusis f, Altersschwer-

hörigkeit / niedostateczna akomodacja / Akkommoda-

tionsschwäche /

niedostateczny ungenügend, inadequat niedostatek m Mangel m, Not /

— śliny Speichelmangel m niedostępny unzugänglich, ungreifbar niedostrzegalny imperzeptibel, unbemerkbar

niedotlenienie m Sauerstoffarmut /, Sauer-

stoffmangel m

- krwi Hypoxämie /

— tkankowe Anoxie / niedotleniony sauerstoffarm niedovvaga / Untergewicht n niedowidzący amblyopisch,

schwachsichtig niedowidzenie n Amblyopie f, Schwachsich-

tigkeit f

— alkoholowe Alkoholamblyopie /

— arsenowe Arsenamblyopie /

— dzienne Tagblindheit /

połowicze Halbsichtigkeit /, Hemia-nop(s)ie /

— — barwne Halbseitenfarbenblindheit / Hemichromatopsie /

— — dwuskroniowe Scheuklappenhemia-nopie /

— toksyczne Vergiftungsamblyopie/

— zmierzchowe Dämmerungsschwach-sichtigkeit / niedowład m Parese /

— histeryczny hysterische Parese/

— mięśniowy Muskelparese /

— pochodzenia zawodowego Beschäfti-gungsparese /

— połowiczy Hemiparese/

—— ośrodkowy zentrale Parese/

— rzekomy Pseudoparese /

— wiotki schlaffe Parese/

— z utratą czucia Paresoanalgesie / niedowładny paretisch niedożywienie n Unterernährung / Hypo-

trophie/

niedożywiony unterernährt niedrożność/ Undurchgängigkeit/ Okklusion/

— cewki moczowej Harnröhrenverschluß m

— jajowodu Eileiterverschluß m, Tubenverschluß m

— jelit Heus m, Darmverschluß m

— — kamicopochodna Gallensteinileus m

— — kurczowa spastischer Heus m

— — mechaniczna mechanischer Heus m

— — organiczna organischer Heus m

— — pooperacyjna Operationsileus m

—- — porażenia paralytischer Ileus m

— — rzekoma Pseudoileus m

niedrożność jelit w ciąży Schwangerschaft-sileus m

— wywołana pasożytami würmerbedingter Ileus m

— — • — zrostami adhäsionsbedingter Ileus m, Verwachsungsileus m

— — z zadzierzgnięcia Strangulationsi-leus m

— — — zatkania światła Obturationsi-leus m, Obstruktionsileus m, Okklusion-sileus m

— — cienkiego Dünndarmverschluß m

— — grubego Dickdarmverschluß m

— krtani Kchlkopfverschluß m

— nosa Nasen Verstopfung /

— odbytnicy Mastdarmverschluß m

—- odźwiernika Pylorusverschluß m

— przewodu pęcherzykowego Gallenbla-sengangverschluß m

— — żółciowego Gallengangverschluß m

—— trąbki słuchowej (Ohr)tubenverschluß m

— wodociągu mózgu Aquäduktverschluß m

niedrożny undurchgängig

niedysponowany indisponiert, unwohl

niedyspozycja / Indisposition /

niefizjologiczny unphysiologisch

niehigieniczny unhygienisch

niehemolityczny anhämolytisch

niejadalny ungenießbar

niejajeczkujący anovulatorisch

niejałowy nicht steril

niejasny unklar

niejednakowy ungleich

niejednorodność/Heterogeneitat/ Inhomogenität / Ungleichartigkeit /

niejednorodny inhomogen, ungleichartig

nieklarowny unklar, trübe

niekrystaliczny amorph, nichkristallinisch

niekrzepliwość / Ungerinnbarkeit /

niekrzepliwy ungerinnbar

nieksztaltność /Unförmigkeit/, Formlosigkeit/

niekształtny unförmig, gestaltlos, formlos

niekurczliwy aspastisch

niekurczowy krampflos

nieleczony unbehandelt

nieludzki inhuman

niemiarowosc / Ar(r)hythmie / Ametropie /

— oddechowa respiratorische Arrhythmie/

— oka Ametropie/

— osiowa Achscnametropie /

— serca Herzarrhythmie/

— stala ständige Arrhythmie/

— tętna Pulsarrhythmie / Pulsirrcgulari-tät/

— węzłowa nodale Pulsarrhythmie /

—— zatokowa Sinusarrhythmie/

— zupełna absolute Arrhythmie/

16 Podręczny słownik

memiarowy

242

nieprzepuszczalność

niemiarowy arrhythmisch, unrhythmisch, irregulär, ametrop(isch) niemieszalny nichtmischbar, unmischbar niemoc / Adynamie /

Kräftenmangel m, Schwäche /

płciowa Zeugungsunfähigkeit / Beischlafunfähigkeit /, Impotenz /

— — rzekoma Pseudoimpotenz / niemoralność / Unsittlichkeit / niemoralny unsittlich niemota / Sprachlosigkeit / Stummheit /

— kurczowa Aphthongie / niemowlę n Säugling m, Kleinstkind n niemożność / Unvermögen n

— czytania Leseunvermögen n

— kojarzenia ruchów Apraxie/

— liczenia (pochodzenia ośrodkowego) Zählunvermögen n, Rechnenunvermögen n

— połykania Schluckunvermögen «, Apha-

gie/

— poruszania się Bewegungsunvermögen n

— rozpoznawania przedmiotów za pomocą

zmysłów Agnosie/ niemy sprachlos, stumm nienapromieniowany unbestrahlt nienaruszony intakt, unversehrt nienasycony

ungesättigt nienaturalny unnatürlich nienaukowy unwissenschaftlich nienormalny ano(r)mal nieodprowadzalny (przepuklina)

irreponibel

(Bruch)

nieodwracalny irreparabel, irreversibel nieokresowy aperiodisch nieokreślony indefinit, unbestimmt nieopanowany unbeherrscht

nieoperacyjny unoperierbar, inoperabel nieorganiczny anorganisch nieostry unscharf nieowłosiony unbehaart nieoznaczalny

unbestimmbar niepalny unbrennbar niepamięć / Amnesie /

— autohipnotyczna autohypnotische Amnesie /

— całkowita totale Amnesie/

— czasowa zeitliche Amnesie /'

— częściowa partielle Amnesie/ dziecięca kindliche Amnesie/

— histeryczna hysterische Amnesie/

— katatymiczna katathyme Amnesie /

—- następcza anterograde Amnesie/

— okresowa periodische Amnesie /

— pohipnotyczna posthypnotische Amnesie /

— postępująca progressive Amnesie/

— pourazowa posttraumatische Amnesie/

—• psychogenna psychogene Amnesie /

niepamięć słuchowa Seelentaubheit/

— wsteczna retrograde Amnesie/ niepełnoletni minderjährig niepełnoletność / Minderjährigkeit / niepijący m Nichttrinker m

niepłodność/Unfruchtbarkeit / Infcrtilität/

Sterilität/

— jajnikowa eierstockbedingte Unfruchtbarkeit /

— jajowodowa tubare Unfruchtbarkeit/

— męska männliche Sterilität/

— pierwotna primäre Unfruchtbarkeit/ wtórna sekundäre Unfruchtbarkeit/

—- żeńska weibliche Sterilität/ niepłodny unfruchtbar, infertil, steril niepoczytalność / Unzurechnungsfähigkeit / niepoczytalny

unzurechnungsfähig niepodatność / Rigidität / niepodatny unnachgiebig niepodzielność / Untrennbarkeit / niepodzielny unteilbar,

unzerlegbar niepohamowany unaufhaltsam niepokój m Unruhe/

— nocny nächtliche Unruhe / niepotliwość / Adiaphorese / Änidrose / niepowiklany unkompliziert, komplikationslos

niepowściągliwy unmäßig, unenthaltsam nieprawdopodobienstwo n Unwahrscheinlichkeit/

nieprawidłowość / Inkorrektheit / Unregelmäßigkeit / Abnormität/

— postaci Formanomalie/

— postawy Haltungsanomalie/

— przemiany materii Stoffwcchsclanoma-lie/

— rozwojowa Bildungsanomalie /  Bildungsabweichung /

— zgryzu Gebißanomalie/

nieprawidłowy anomal, abnorm, unregelmäßig

niepromieniotwórczy nichtradioaktiv, aktivitätsfrei

nieproporcjonalny nichtproportional, unverhältnismäßig

nieprzejrzysty adiaphan, nichtdurchscheinend, undurchsichtig

nieprzemakalny wasserdicht, wasserbeständig

nieprzenikalny undurchlässig, impermeabel

— dla gazów gasdicht

powietrza luftdicht

nieprzenośny ortsfest, stationär

nieprzepuszczający ciepła wärmeundurchlässig

— dźwięków geräuschsicher

— promieni strahlenundurchlässig nieprzepuszczalność / Undurchlässigkeit / Impermeabilität /

nieprzepuszczalność

243

niewrażliwy

nieprzepuszczalność dla promieni Strahlenun-durchlassigkeit/

nieprzepuszczalny undurchlässig, impermeabel

— dla promieni Rentgena röntgenfest, röntgenstrahlenundurchlässig, schattengebend

nieprzesączalny (wirus) unfiltrierbar (Virus) nieprzezroczysty undurchsichtig, lichtdicht nieprzydatny do spożycia

ungeeignet zu Nah-

rungszwccken

nieprzyswajalny nicht assimilationsfähig nieprzytomny besinnungslos, bewußtlos nierdzewny rostbeständig, nichtrostend

nieregularnosc/Unreglmäßigkeit/, Irregularität /

nieregularny irregulär, unregelmäßig nieropny eiterlos nierozcieńczony unverdünnt nierozlączność/Untrennbarkeit/,

Inhärenz/ nierozpoznany unerkannt nierozpuszczalny un(auf)löslich, unlösbar, insolubel

— w wodzie wasserunlöslich nierówność / Unebenheit /, Ungleichung /

— powierzchni Oberflächenrauhigkeit/

— źrenic Anisokorie/ nierówny inäqual, dispar nieruchomy unbeweglich, stationär nieskoordynowany unkoordiniert

nieskuteczny erfolglos, unwirksam, wirkungslos niesmaczny geschmacklos niesmak m w ustach Parageusie / niespokojny

unruhig, ruhelos niespoleczny asozial niespójny inkohärent niesprawdzalny unnachweisbar niesprężysty unelastisch,

unnachgiebig niestałość f Unbeständigkeit / Labilität f

—- charakteru Wankelmut m

— emocjonalna Gefühlsunbeständigkeit/

niestały unbeständig, inkonstant

niestabilny unstabil

niestosowny ungeeignet, unpassend

niestrawiony unverdaut

niestrawność / Unverdaulichkeit /, Indigestion /, Dyspepsie/

— fermentacyjna Gärungsdyspepsie/

— kwaśna hyperazide Dyspepsie/

— nerwowa nervöse Dyspepsie/

— niemowląt Säuglingsdyspepsie/

— odruchowa reflektorisch bedingte Dyspepsie /

rzekoma Pseudodyspepsie/

— wywołana nieżytem żołądka gaslritis-bedingte Dyspepsie/

— z braku żółci Dyspepsie / aus Gallen-manacl

niestrawny unverdaulich niesymetryczny asymmetrisch nieszczelność / Undichtigkeit / nieszczelny undicht, leck

nieszkodliwy unschädlich, harmlos niesztownica/Ekthyma n

— kiłowa syphilitisches Ekthyma n niesztowicopodobny ekthymatös nieślubny außerehelich, unehelich nieświadomy

unbewußt nietknięty unberührt, intakt nietłumiony ungedämpft nietoksyczny atoxisch, nichttoxisch nietolerancja /

Intoleranz /

— alkoholu Alkoholunverträglichkeit/

— fruktozy Fruktose-Intoleranz/

— laktozy Laktose-Intoleranz/

— mleka Milchunverträglichkeit/

— naparstnicy Digitalisunverträglichkeit/ nietrujący ungiftig nietrwałość / Unbeständigkeit / nietrwały unbeständig,

instabil nietrzeźwy trunken, betrunken nietrzymanie n Inkontinenz/

— kału Darminkontinenz /

— moczu Harninkontinenz/

—•- stolca Stuhlinkontinenz/

nietypowy atypisch, heteronom

nieudolność / Untüchtigkeit / Indolenz /

nieuleczalność/Unheilbarkeit/ Inkurabilität/

nieuleczalny unheilbar, inkurabel

nieumiarkowanie n Intemperanz f, Unmäßigkeit/

nieustający permanent, fortdauerend

nieustalony instabil, instationär

nieuszkodzony unverletzt, intakt

nieuszypulowany breitaufsitzend

nieutrwalony (tkanka) unfixiert (Gewebe)

nieważki gewichtslos

nieważkość /"Schwerelosigkeit /, Impondera-bilität/ '

niewidoczny invisibel, unsichtbar

niewidomy(a) m (f) Blinde m (f)

niewidomy blind

— wskutek działań wojennych kriegsblind

niewidzenie n Anopsie / niewłaściwy unpassend, unangemessen niewrażliwość / Unempfindlichkeit /

— cieplna Wärmeunempfindlichkeit / Thermaanästhesie /

na ból Schmerzunempfmdlichkeit /

— — zimno Kälteunempfindlichkeit / niewrażliwy unempfindlich, refraktär, refraktorisch

— — działanie promieni strahlenunem-pfindlich

— światło lichtunempfindlich

niewrażliwy

244

nie/godny

niewrażliwy na wysychanie austrockungsun-empfindlich

— — zimno kälteunempfindlich

niewspółmierny unverhältnismäßig, inkommensurabel

niewspółśrodkowy exzentrisch

niewstrzemięźliwość / Unenthaltsamkeit / Intempcranz /

niewstrzemięźliwy unenthaltsam

niewyczuwalny impalpabel, unfühlbar

niewydajny unergiebig

niewydolność / Insuffizienz f, Dekompensation /

— czynnościowa Funtionsuntüchtigkeit / gruczołowa Anadenie /

— gruczołów przytarczycznych Neben-schilddruseninsuffizienz /'

— jajników Eierstockfunktionsschwäche /

— krążenia Kreislaufdekompensation /, Kreislaufinsuffizienz /

lewokomorowa Linksinsuffizinez /

— mięśnia sercowego Herzmuskelinsuffi-zienz /

nadnerczy Nebenniereninsuffizienz/

— nerek Niereninsuffizienz/

— oddechowa respiratora sehe Insuffizienz f, Ateminsuffizienz /

— odźwiernika Pylorusinsuffizienz /

— płucna Pulmonalinsuffizienz /

— płytek krwi Thrombasthenie /

— prawokomorowa Rechtsinsuffizienz/

— przysadki Hypopituitarismus m

— rozworu przełykowego Hiatusinsuffizienz /

— serca Herzinsuffizinez f

— starcza Altersinsuffizienz/

— szpiku kostnego Knochenmarkinsuffi-zienz f

— trzustki Pankreasschwäche/ wątroby Leberinsuffizienz /

— wieńcowa Koronarinsuffizienz/

— zastawki Klappeninsuffizienz/

— — trójdzielnej Dreisegelklappeninsuf-fizienz f, Trikuspidalinsuffizienz /

— zwieracza wpustu Kardiainsuffizienz /

niewyjaśniony unklar

niewyleczony ungeheilt

niewyraźny unscharf, verschwommen

niewyrównanie n Dekompensation /

niewyrównany unausgeglichen (Stoffwechsel), dekompensiert

niezabarwiony ungefärbt

niezakaźny ansteckungsfrei

niezakażony infektionsfrei

niezakłócony ungehindert, störungsfrei, ungetrübt

niezakr/epły nicht geronnen

niezakwaszony ungesäuret

niezależny unabhängig, selbstständig

— od woli unfreiwillig niezamężna unverheiratet niezborność/Astigmatismus m, Ataxie /

— mieszana gemischter Astigmatismus m

— nieregularna irregulärer Astigmatismus m

— obustronna Diataxie /

— odwrotna inverser Astigmatismus m

—— połowicza Hemiataxie /

— regularna regulärer Astigmatismus m

— skośna schräger Astigmatismus m

— soczewkowa Linsenastigmalismus m

— złożona zusammengesetzter Astigmatismus m

niezborny astigmatisch

niezdatność / Untauglichkeit, / Unbrauchbarkeit /

niezdatny untauglich, unfähig

— do pracy arbeitsunfähig niezdolność / Unfähigkeit /", Untauglichkeit/

— do abstrakcyjnego myślenia Dyssym-bolie/

— — karmienia piersią Stillungsunfähigkeit/

— — połykania Schluckunfähigkeit/

— — pracy Arbeitsunfähigkeit/ — rodzenia Gebärunfähigkeit/

— — służby wojskowej Untauglichkeit / zum Militärdienst

wykonywania zawodu Berufsunfähigkeit /

— — zarobkowania Erwerbungsunfähigkeit /

— — życia Lcbensunfähigkeit / niezdolny unfähig, untauglich

— do czynności prawnych hand lugsunfähig

— — poruszania się bewegungsunfähig

— — pracy arbeitsunfähig

—— — reakcji reaktionsunfähig

— — służby dienstunfähig, dienstuntauglich

— — — wojskowej untauglich zum Militärdienst

— — spółkowania zeugungsunfähig

— — walki kampfunfähig

życia lebensunfähig, abiotisch

— — — płciowego impotent niezdyscyplinowany undiszipliniert niezdrowy ungesund, gesundheitswidrig niezgodność /

Nichtübereinstimmung /

— grup krwi Blutgruppenunverträglichkeit /

niezgodny nicht übereinstimmend, diskor-dant, inkompatibel

niezjadliwy

245

nitkowiec

niezjadliwy avirulent niezłośliwość / Benignität / niezłożony einfach, unkompliziert niezmiennik m Invariante/

niezmienność / Unveränderlichkeit / niezmienny unveränderlich, unverändert,

konstant

niezmyslowy nicht sinnlich, platonisch niezniszczalny unzerstörbar, unvernichtbar nieznormalizowany ungenormt,

nichtstanda-

risiert

nieznoszenie n Intoleranz / Unverträglichkeit/

— alkoholu Alkoholunverträglichkeit f niezrównoważony schwankend, unstet niezróżnicowany undiffcrenziert (Zellen)

niezstąpienie n jąder Kryptorchidie /, Kryp-

torchidismus m

niezsynchronizowany dyssynchroni siert nieżyt m Katarrh m

— cewki moczowej Harnröhrenkatarrh m

— dna żołądka Fundusgastritis /

— dwunastnicy Duodenalkatarrh m

— dróg oddechowych Katarrh m der Atemwege

— gardła Rachenkatarrh m, Rachenschleimhautentzündung/

— suchy trockener Rachenkatarrh m

— zanikowy atrophierende Pharyngi-tis/

— jelit Darmkatarrh m, Enterokatarrh m

— śluzowo-błoniasty muköser Darmkatarrh m

— jelita cienkiego Dünndarmkatarrh m

—— — śluzowy Schleimenteritis/

— — grubego Dickdarmkatarrh m

krtani Kehlkopfkatarrh m, Kehlkopf-schleimhautentzündung /

— nosa Nasenkatarrh m, Nasenentzündung/

— — cuchnący Rhinitis / foetida, Stinknase /

— uczuleniowy Reizschnupfen m, Rhinitis / allergica

— nosogardzieli Nasenrachenkatarrh m

— oskrzeli Bronchitis/

— _. palaczy Raucherbronchitis /

— — przekrwienny Stauungsbronchitis /

— — ropny eitrige Bronchitis/

— — suchy auswurffreie Bronchitis/

— — - wilgotny Bronchitis / mit Auswurf

— — włóknikowy fibröse Bronchitis/

— — z obfitym odksztuszaniem auswurf-reiche Bronchitis/

— pęcherza moczowego Blasenkatarrh m

— — — wstępujący aufsteigender Blasenkatarrh m

— przekrwienny Stauungskatarrh m

nieżyt spojówek Bindehautkatarrh m

— — basenowy Schwimmbadkonjunkti-vitis/

— — grudkowy Follikularkonjunktivitis/ Follikularkatarrh m

— starczy Alterskatarrh m

— szyjki macicy Gebärmutterhalskatarrh m tchawicy Luftröhrenkatarrh m, Tra-chealkatarrh m

— trąbki słuchowej Ohrtrompetenkatarrh m, Ohrtubenkatarrh m - ucha środkowego Mittelohrkatarrh m

— wiosenny Frühjahrskatarrh m, Frühlingskatarrh m, Frühsommerkatarrh m

— złuszczający Desquamativkatarrh m

— żołądka Magenkatarrh m, Magenschleimhautentzündung /

— — nadkwaśny hyperazide Gastritis/

— — polipowy polypöse Gastritis /

— — zakaźny infektiöse Gastritis/

— — zanikowy atrophische Gastritis/

— — zastoinowy Stauungsgastritis/

— — i jelit Magendarmkatarrh m

— — — jelita cienkiego Magendünndarmentzündung /

— żołądkowo-dwunastniczy Magenzwolf-fingerdarmkatarrh m

nieżytowy katarrhalisch

nieżywy leblos, abiotisch

nigrozyna/Nigrosin n

nifedipina / Nifedipin /

nifuroxazyd m Nifuroxazid m

nikiel m, Ni Nickel n, Ni

nikotyna / Nikotin n

nikotynizm m Nikotinismus m

nimfomania/Nymphomanie/ Ostromanie/ Ovariomanie/, Hysteromanie /

niob m, Nb Niob n, Nb

niskobiałkowy (dieta) eiweißarm (Kost)

niskokaloryczny kaloriearm

niskonikotynowy nikotinarm

niskoprocentowy schwachprozentig

niskopurynowy (dieta) purinarm (Diät)

niskosodowy natriumarm

niskosolony kochsalzarm

niskotopliwy niedrigschmelzend, tiefschmelzend

niskothiszczowy fettarm

niszczący vernichtend

nitkowaty filiform, fadenartig

nitkowica / Filariose / Filarienkrankheit /

— Bancrofta Bancroftsche Filarienkrankheit /

— gwinejska Guineawurmkrankheit / Drakunkulosis/

— wywoływana przez nitkowca Loa-loa Loaloakrankheit / nitkowiec m Faden wurm m

nitracja

246

nosowo-wargowy

nitracja / Nitrieren n nitroaniiina/Nitranilin n nitrobenzen m Nitrobenzol n nitroceluloza / Nitrozellulose / nitroetan m

Nitroäthan n nitrofuran m Nitrofuran n nitrofuranotoina / Nitrafurantoin n nitrofurazon m Nitrofurason n

nitrogliceryna/Nitroglyzerin n nitroglikol m Nitroglykol n nitroguanidyna/Nitroguanidin n nitromannit m Nitromannit m

nitroprusydek m sodowy Nitroprussidna-

trium n

nitrotoluen m Nitrotoluol n nitrowanie n Nitrierung/ nitroza / Nitrose f nitrozoamina / Nitrosamin n nitrozowanie n Nitrosierung

/ nitrozwiązek m Nitroverbindung / Nitro-

körper m

nitryfikacja /Nitrifikation f nitryl m Nitril n, Zyanid n Niuton m Newton n niż m Tiefdruckgebiet n

— barometryczny barometrisches Tief «,

Depression /

niższość / Minderwertigkeit / No Symbol für Nobelium n nobel m, No Nobelium n, No noga / Bein n

— drewniana Holzbein n

— sztuczna künstliches Bein n nogi//?/ pałąkowate Schneiderbeine n pl

— w kształcie X X-Beine n pl

nokardioza / Nokardialinfektion / Nokar-diose/

noktowizor m Nachtsichtgerät n, Infrarotgerät n

noma/Noma n, Gesichtsbrand m

nomenklatura / Nomenklatur /

nomogram m Nomogramm n

nomotypowy nomotop

nonyl m Nonyl n

nora/świerzbowa Milbengang m

noradrenalina / Noradrenalin n

norleucyna / Norleucin n

norma /Norm/ Standard m

normalizacja / Standardisation / Normalisierung /

— środków leczniczych Arzneimittelstandardisierung/

normalizować standardisieren, normen

normalizowanie n Normalisieren n

normalny normal, üblich

normatyw m Normativ n, Normative/

— zużycia Verbrauchsnorm/ normatywny normativ

normergia / Normergie / normoblast m Normoblast m

— duży großer Normoblast m

— młody junger Normoblast m normoblastoza/ Normoblastose/ normoblastyczny normoblastisch normocefalia / Normozephalic

/ normochromiczny normochrom normochromocyt m normal gefärbter Eryth-

rozyt m normocyt m Normozyt m, normalgroßer

Erythrozyt m

normoglikemia/normaler Blutzuckerspiegel m normotoniczny normoton normować normieren normowanie n Normierung /

Normung /

Standardisierung / normowolemia /Normovolämie / normozoospermia / Normozoospermie / nortryptylina / Nortriptylin n nos m

Nase /

czerwony rote Nase /

— olbrzymi Großnasigkeit /

— orli Adlernase/ Habictitnase/

— pijacki Schnapsnase/

— rozszczepiony Doggennase/

—— siodełkowaty Sattelnase/

— szeroki Breitnase/ nosacizna / Rotz m nosiciel m Träger m, Keimträger m

— antygenu Antigenträger m

— bakterii Baktenienträger m

— błonicy Diphteriebazillenträger m

— czasowy vorübergehender Bazillenträger m

— duru brzusznego Typhusbazillenträger m

— gametocytów Gametozytenträger m

— maczugowca błonicy diphthcrieverbrei-tender Bazillenträger m

— niezaraźliwy nicht ansteckender Bazillenträger m

— pałeczek Bazillenträger m

— pasożytów Parasitenträger 777

— przewlekły ständiger  Bazillenträger m, Dauerausscheider m

— tasiemca Bandwurmträger m

— wirusów Virusträger nm

— zakażenia Ansteckungstmäger m, Infektionsträger m

— zimnicy Malariaüberträger m nosogardło n Nasopharynx m nosowo-czołowy nasofrontal nosowo-gardłowy nasopharyngeal,

rhino-

pharyngeal

nosowo-łzowy nasolakrimal nosowo-podniebienny nasopalatinal nosowo-rzęskowy nasoziliar nosowo-wargowy nasolabial

nosowy

247

nożyczki

nosowy nasal

nostalgia / Heimweh n

nosze pl Trage /, Bahre / Krankentrage /

— podwójne Doppeltrage f noszowy m Krankenträger m nośnik m Träger m, Trägersubstanz/

— ciepła Wärmeträger m

— tlenu Sauerstoffträger m, Oxydator m

— wodoru Wasserstoff Überträger m

notatka / Notiz /

nowokaina / Novokain n

noworodek m neugeborenes Kind n. Neugeborener m, Neugeborene n

— niedonoszony frühgeborenes Kind n przenoszony übertragenes Kind n

— urodzony o czasie ausgetragenes Kind n,

reifgeborenes Kind n nowotwory m pl nabłonkowate Ektoblasltu-

moren m pl nowotworzenie n Neubildung/, Neoplasie/

— naczyń Gefäßneubildung/

tkanki Gewebsneubildung / nowotwór m Neubildung / Geschwulst /, Neoplasma n

— doczesnej Deziduom n

— gałki ocznej Augentumor m

— gruczołu krokowego Prostataneubildung/

— jajnika Oophorom n

— jajowodu Eileitergeschwulst/

— jelita Darmgeschwulst/, Darmtumor m grubego Dickdarmgeschwulst/

— języka Zungenneubildung/

— kalafiorowaty Blumenkohlgeschwulst/'

— kąta mostowo-móżdżkowego Kleinhirn-brückenwinkeltumor m

— kostny Osteom n

— olbrzymiokomórkowy Riesenzellen-knochentumor m

— krtani Kehlkopfneubildung/

— łagodny benignes Gewächs «, benigner Tumor m

— macicy Gebärmuttergeschwulst /

— mieszany Mischtumor m

— moszny Hodensackneubildung/

—-• mózgu Hirnneubildung/

— naciekający infiltrierend wachsende Geschwulst /

— naczyń krwionośnych Blutgefäßgeschwulst /

—— nerki Nierenneublidung f

— olbrzymiokomórkowy Riesenzellen-turnor m

— oskrzela Bronchialtumor m

— pęcherza moczowego (Harn)blasenneu-bildung /

— płuca Lungenneubildung/

nowotwór przewodu żółciowego Gallengang-tumor m, Cholangiom n

— rzekomy Pseudotumor m serca Herzgeschwulst/

— skóry Hautneubildung/

— szczęki Oberkieferneubildung/

— szyi Halsneubildung/

— szyszynki Zirbeldrüsengeschwulst /

— śledziony Splenom n

— ślinianki przyusznej Ohrspeicheldrüsenneubildung /

— tkanki łącznej Bindegewebstumor m

— — mięśniowej Muskelneubildung/

— trzustki Bauchspeicheldrusengc-schwulst f

— twarzy Gesichtsgeschwulst/

— uszypułowany gestielte Geschwulst/

— wargi Lippengeschwulst/

— wątroby Leberneubildung/

— węzła chłonnego  Lymphdrüsengeschwulst /

— wszczepiony Impftumor m

— wywodzący się z łożyska Plazentom n

— z fibroblastów Fibroblastom n

— komórek tucznych Mastozytom n

— — — przydanki naczyniowej Perithe-liom n

— — tkanki niezróżnicowanej Blastom n

— złośliwy bösartige Geschwulst/ malignes Gewächs n

— — siatkówki Retinoblastom n nozdrza n pl przednie Nasenlöcher m pl, Nares//?/

— tylne hintere Nasenöffnungen / pl,

Choanae f pl nozofllia / Nosophilie / nozofobia / Nosophobie / nozologia / Nosologie / nozologiczny nosologisch nozomania /

Nosomanie / nożyce pl Schere /

— chirurgiczne chirurgische Schere / Operationsschere / Wundschere /

— do gipsu Gipsschere/

— — kraniotomii Kraniotomieschere /

— — nacinania krocza Episiotomiesche-re/

— — przecinania opatrunku Bandageschere /

— — — pępowiny Nabelschnurschere /

— — usuwania polipów Polypenschere /

— jelitowe Darmschere / Entcrotom n

— kostne Knochenschere / schneidezan-ge / Knochen

— sekcyjne Seklionsschere / nożyczki pl Schere /

— anatomiczne anatomische Schere/ do irydektomii Irisschere/

nożyczki

248

nystatyna

nożyczki do paznokci Nagelschere /

— mikroskopowe mikroskopische Schere/, Mikroskopierschere /

—— proste gerade Schere y*

— skórne Hautschere/ nożyk m (kleines) Messer n

do nacięcia worka łzowego Tränensack-messerchen n, Dakryozystotom n

— — przecięcia torebki soczewki Zysti-tom n

— — szczepień Impfmess^pr n

— — wenesekcji Aderlaßschnepper m nóż m Messer n

— chirurgiczny Operationsmesser n

— — do operacji przepukliny Bruch-messer «, Herniotom n

— — wąski Klappmesser «, Bistouri n

do cięcia ciała rzęskowego Zyklotomie-messer n, Zyklotom n

— — g'Psu Gipsmesser m

— — nacięcia języczka Kiotom n

— — — pęcherza Zystotom n

— — — rogówki Hornhautmesser n, Kera(to)tom n

— — odcisków Hühneraugenmesser n

— — operacji przetoki Fistelmesser n

— — pobierania przeszczepów skóry Hauttransplantationsmesser n

— wycinania polipów Polypenmesser n

— elektrochirurgiczny Diathermiemesser n

— elektryczny elektrisches Messer «, Elek-tromesser n

— preparacyjny Präpariermesser n

— resekcyjny Resektionsmesser n

— sekcyjny Seziermesser n

— składany Schnappmesser n nudności fpl Ekel m, Übelkeit / nudofilia / Nudophilie / nudofobia / Nudophobie / nudom

ani a / Nudomanie / nudyzm m Nudismus m, Nacktkultur/ nuklearna medycyna / Nukleärmedizin f

nuklearny nuklear

nukleaza / Nukleaze /

nukleina / Nuklein n

nukleinowe kwasy m pl Nukleinsäuren fpl

nukleoalbumina /Nukleoalbumin «

nukleoalbumoza / Nukleoalbumose /

nukleografia / Nukleographie /

nukleokapsyd m Nukleokapside n

nuklcopla/ma / Nukleoplasma n

nukleoproteidy m pl Nukleoproteide n pl

nukleoproteiny f pl Nukleoproteine n pl

nukleotoksyna / Nuklcotoxin n

nukleotomia / Nukleotomie /

nukleotyd m dwufosforopirydynowy DPN

Diphosphopyridin-Nukleotid «, Abk. DPN nukleotyd m trójfosforopirydynowy, TPN

Triphosphopyridin-Nukleotid n, Abk.

TPN

nukleotydy m pl Nukleotide n pl nukleozydazyf pl Nukleosidasen f pl nukleozydy fpl Nukleoside n pl nuklid m Nuklid n

— promieniotwórczy radioaktives Nuklid n,

Radionuklid n numeryczny numerisch nykturia / Nykturie / nystagmograf m Nystagmograph m nystagmografia /

Nystagmographie / nystagmus zob. oczopląs m Nystagmus m

— błędnikowy labyrinthbedingter Nystagmus m

cieplny kalorischer Nystagmus m

— nabyty erworbener Nystagmus m

— przedsionkowy vestibulärer Nystagmus m

— spoczynkowy Spontan-Nystagmus m

— wahadłowy Pendel-Nystagmus m

— wrodzony angeborener Nystagmus m

— wzrokowo-ruchowy optokinetischer Nystagmus m

— z mioklonią Nystagmus-Mioklonie/ nystatyna / Nystatin /