Dialog 1 średnio zaawansowany - Spiel der Möglichkeiten

Opublikowano w Dialogi

 

Lektion (1) Spiel der Möglichkeiten (Skala możliwości)

1. Der Konsum, die Post, die Reichsbahn – alle stellen Automaten auf.

1. Sklepy spółdzielcze, poczta, kolej – wszyscy instalują automaty.

Mit etwas Glück kommt man auf diese Weise zu Keks, Bonbons, Gummiband, Getränken, Briefmarken oder Seife.

Przy odrobinie szczęścia można zdobyć w ten sposób herbatniki, cukierki, gumkę, napoje, znaczki pocztowe lub mydło.

Ich liebe Automaten, denn sie haben das Leben unterhaltsamer gemacht.

Lubię automaty, gdyż dzięki nim życie stało się bardziej urozmaicone.

Nehmen wir an, Sie, lieber männlicher Leser, drängeln sich eines schönen Sonntags in die Straßenbahn.

Załóżmy, że pan, drogi czytelniku, tłoczy się pewnej pięknej niedzieli do tramwaju.

Plötzlich spüren Sie einen scharfen Ruck an Ihrer Hose: zwei funktionswichtige Knöpfe sind abgesprungen.

Nagle czuje pan gwałtowne szarpnięcie za spodnie i oto dwa guzki są już oberwane.

Zwar könnten Sie jetzt mit der Hand am Hosenbund nach Hause gehen, doch das widerstrebt Ihnen.

Mógłby pan wprawdzie iść teraz do domu trzymając ręką pasek od spodni, ale to pana peszy.

Wozu gibt es denn Kurzwaren-Automaten?

Od czego są jednak automaty z pasmanterią?

Da war doch in der Nähe des Kaufhauses.. und Sie bewegen sich, die linke Hand immer wie gefesselt, bis zu jener Stelle.

Jeden jest przecież w pobliżu domu towarowego.. więc idzie pan tam, z lewą ręką wciąż jak spętaną.

Dort eröffnet sich dann das schöne Spiel der Möglichkeiten.

I tu otwiera się cała skala możliwości.

Erste Möglichkeiten

Da stand früher mal ein Automat. In diesem Falle ist es ratsam, nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Możliwość pierwsza Automat stał tam – ale dawniej. W tej sytuacji wskazane jest nie załamywać rąk.

Zweite Möglichkeiten

Da steht tatsächlich noch ein Automat, aber der ist mit Zigaretten bestückt. In diesem Falle ist es sinnvoll, die Hose weiter mit einer Hand festzuhalten und sich mit der anderen eine anzubrennen.

Możliwość druga Automat stoi tam rzeczywiście, ale są w nim papierosy. W tym wypadku poleca się jedną ręką nadal przytrzymywać spodnie, a drugą zapalić papierosa.

Dritte Möglichkeit Der richtige Automat ist nicht ganz, sondern er ist ganz kaputt. Nichts kommt heraus, auch nicht das Geld, das Sie hineingesteckt haben.

Możliwość trzecia Automat z pasmanterią nie działa, jest zupełnie zepsuty. Nic z niego nie wypada, włącznie z pieniędzmi, które pan wrzucił.

Vierte Möglichkeit Sie haben einen Kurzwaren-Automaten gefunden. Er ist völlig intakt, doch Sie haben kein Kleingeld und der Automat hat keine Wechseleinrichtung. In diesem Fall schimpfen Sie auf den persönlichen Wohlstand, denn er verführt dazu, dass man immer nur große Scheine im Beutel hat.

Możliwość czwarta Znalazł pan automat z pasmanterią. Działa doskonale, ale pan nie ma drobnych pieniędzy, a automat nie ma wydawania reszty. W tym wypadku złorzeczy pan na swój dobrobyt, który sprawia, że zawsze ma się w portfelu tylko duże banknoty.

Letzte Möglichkeit Sie sind nahe daran, einen Nervenzusammenbruch erleiden, trotzdem finden Sie einen passenden Automaten. Einwerfen, drücken, einfädeln, annähen! Dann genießen Sie das völlig neue Hosengefühl und singen eine Hymne auf die Automaten.

Możliwość ostatnia Jest pan już bliski załamania i oto znajduje pan właściwy automat. Wrzucić, nacisnąć, nawlec, przyszyć. Potem w zreperowanych spodniach doznaje pan zupełnie innego samopoczucia i śpiewa pan hymn na cześć automatów.

   

Objaśniena

 

auf diese Weise – w ten sposób
aufstellen - instalować
sich drängeln – pchać się
spüren - czuć
abspringen, sprang ab, abgesprungen – oderwać się
in der Nähe – w pobliżu
sich bewegen – poruszać się
sich eröffnen – otwierać się
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – załamywać ręce
sinnvoll - sensowny
intakt - czynny
erleiden, erlitt, erlitten – doznać
einfädeln – nawlec nitkę

 

 

 

Słówka

die Post – poczta

poczta

die Reichsbahn – kolej państwowa

kolej

der Keks – keks, biszkopt

keks

das Gummiband – gumka, taśma gumowa

taśma gumowa

das Getränk, e – napój

napój

die Seife – mydło

mydło

die Hose – spodnie

spodnie

der Hand – ręka

ręka

der Knopf – guzik

guzik

der Hosenbund – pasek do spodni

pasek do spodni

das Kaufhaus – dom handlowy

dom handlowy

der Beutel – portmonetka

portmonetka

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Lektion (5)
Spiel der Möglichkeiten (Skala możliwości)1. Der Konsum, die Post, die Reichsbahn – alle stellen Automaten auf.

1. Sklepy spółdzielcze, poczta, kolej – wszyscy instalują automaty.

Mit etwas Glück kommt man auf diese Weise zu Keks, Bonbons, Gummiband, Getränken, Briefmarken oder Seife.

Przy odrobinie szczęścia można zdobyć w ten sposób herbatniki, cukierki, gumkę, napoje, znaczki pocztowe lub mydło.

Ich liebe Automaten, denn sie haben das Leben unterhaltsamer gemacht.

Lubię automaty, gdyż dzięki nim życie stało się bardziej urozmaicone.

Nehmen wir an, Sie, lieber männlicher Leser, drängeln sich eines schönen Sonntags in die Straßenbahn.

Załóżmy, że pan, drogi czytelniku, tłoczy się pewnej pięknej niedzieli do tramwaju.

Plötzlich spüren Sie einen scharfen Ruck an Ihrer Hose: zwei funktionswichtige Knöpfe sind abgesprungen.

Nagle czuje pan gwałtowne szarpnięcie za spodnie i oto dwa guzki są już oberwane.

Zwar könnten Sie jetzt mit der Hand am Hosenbund nach Hause gehen, doch das widerstrebt Ihnen.

Mógłby pan wprawdzie iść teraz do domu trzymając ręką pasek od spodni, ale to pana peszy.

Wozu gibt es denn Kurzwaren-Automaten?

Od czego są jednak automaty z pasmanterią?

Da war doch in der Nähe des Kaufhauses.. und Sie bewegen sich, die linke Hand immer wie gefesselt, bis zu jener Stelle.

Jeden jest przecież w pobliżu domu towarowego.. więc idzie pan tam, z lewą ręką wciąż jak spętaną.

Dort eröffnet sich dann das schöne Spiel der Möglichkeiten.

I tu otwiera się cała skala możliwości.

Erste Möglichkeiten

Da stand früher mal ein Automat. In diesem Falle ist es ratsam, nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Możliwość pierwsza Automat stał tam – ale dawniej. W tej sytuacji wskazane jest nie załamywać rąk.

Zweite Möglichkeiten

Da steht tatsächlich noch ein Automat, aber der ist mit Zigaretten bestückt. In diesem Falle ist es sinnvoll, die Hose weiter mit einer Hand festzuhalten und sich mit der anderen eine anzubrennen.

Możliwość druga Automat stoi tam rzeczywiście, ale są w nim papierosy. W tym wypadku poleca się jedną ręką nadal przytrzymywać spodnie, a drugą zapalić papierosa.

Dritte Möglichkeit Der richtige Automat ist nicht ganz, sondern er ist ganz kaputt. Nichts kommt heraus, auch nicht das Geld, das Sie hineingesteckt haben.

Możliwość trzecia Automat z pasmanterią nie działa, jest zupełnie zepsuty. Nic z niego nie wypada, włącznie z pieniędzmi, które pan wrzucił.

Vierte Möglichkeit Sie haben einen Kurzwaren-Automaten gefunden. Er ist völlig intakt, doch Sie haben kein Kleingeld und der Automat hat keine Wechseleinrichtung. In diesem Fall schimpfen Sie auf den persönlichen Wohlstand, denn er verführt dazu, dass man immer nur große Scheine im Beutel hat.

Możliwość czwarta Znalazł pan automat z pasmanterią. Działa doskonale, ale pan nie ma drobnych pieniędzy, a automat nie ma wydawania reszty. W tym wypadku złorzeczy pan na swój dobrobyt, który sprawia, że zawsze ma się w portfelu tylko duże banknoty.

Letzte Möglichkeit Sie sind nahe daran, einen Nervenzusammenbruch erleiden, trotzdem finden Sie einen passenden Automaten. Einwerfen, drücken, einfädeln, annähen! Dann genießen Sie das völlig neue Hosengefühl und singen eine Hymne auf die Automaten.

Możliwość ostatnia Jest pan już bliski załamania i oto znajduje pan właściwy automat. Wrzucić, nacisnąć, nawlec, przyszyć. Potem w zreperowanych spodniach doznaje pan zupełnie innego samopoczucia i śpiewa pan hymn na cześć automatów.

   

Objaśniena

auf diese Weise – w ten sposób
aufstellen - instalować
sich drängeln – pchać się
spüren - czuć
abspringen, sprang ab, abgesprungen – oderwać się

in der Nähe – w pobliżu

sich bewegen – poruszać się

sich eröffnen – otwierać się

die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – załamywać ręce
sinnvoll - sensowny

intakt - czynny

erleiden, erlitt, erlitten – doznać

einfädeln – nawlec nitkę

Słówka