Dialog 19 średniozaawansowany - Ein Gespräch, in dem es um moderne Interpretation alter Musik geht

Opublikowano w Dialogi

 


Dialog 19 średniozaawansowany - Ein Gespräch, in dem es um moderne Interpretation alter Musik geht - Dyskusja na temat nowoczesnych interpretatorów dawnej muzyki

 

 Ein Gespräch, in dem es um moderne Interpretation alter Musik geht - Dyskusja na temat nowoczesnych interpretatorów dawnej muzyki

 

Gestern habe ich mir eine Platte gekauft , die du dir unbedingt anhören mußt. Sie ist ziemlich schwer zu kriegen. Ich habe eine erwischt, die für jemanden zurückgelegt, aber dann nicht abgeholt worden war.

Wczoraj kupiłem sobie płytę, której koniecznie musisz posłuchać. Dość trudno jest ją zdobyć. Udało mi się dostać jedną, która była dla kogoś odłożona, ale nie została odebrana.  

Was ist es denn?

Co to za płyta?

Es sind die Swingle-Singers. Das ist eine französische Truppe, die vor allem Bach singt, und zwar ganz ausgezeichnet.

To swingle-singers. Jest to zespół francuski, który śpiewa przede wszystkim Bacha, i to wręcz znakomicie.

Kenne ich schon. Die machen doch scat-Gesang, so mit du-du-du und la-la? Das ist etwas, was ich nicht liebe. Wenn ich Bach höre, möchte ich ihn authentisch hören. Und ein Choral, der hat eben auch seinen Text.

Już wiem. To ci, co śpiewają du-du-du i la-la? To jest coś takiego, czego ja nie lubię. Gdy słucham Bacha, chcę go słuchać w wersji oryginalnej. A chorał ma nawet swój własny tekst.

Bloß, was ist authentisch? Die Swingle-Singers nehmen nur Instrumentalmusik oder solche, bei der Bach überhaupt keine Instrumente angegeben hat, wie zum Beispiel die "Kunst der Fuge". Außerdem wundert es mich, dass du unbedingt die frommen Texte des 18. Jahrhunderts hören willst, mit denen Bach selber ziemlich frei umging. Du gehörst doch nicht zu den  Leuten, für die Bachs Musik so etwas wie eine Kulisse zum Gottesdienst ist.  

Tylko, co to znaczy orginalniej? Swingle-singers opracowują tylko utwory instrumentalne lub takie, dla których Bach w ogóle nie wytypował instrumentów, jak na przykład "Sztuka fugi". Poza tym dziwi mnie, że koniecznie chcesz słuchać osiemnastowiecznych tekstów pobożnych, które sam Bach traktował dość swobodnie. Nie należysz przecież do ludzi, dla których muzyka Bacha stanowi coś w rodzaju tła do nabożeństwa.

Nein, zu denen gehöre ich nicht. Aber dieses Singen auf sinnlose Silben klingt mir zu sehr nach Jazz und einfach zu modern.

Nie, do tych nie należę, ale to śpiewanie bezsensownych sylab brzmi dla mnie za bardzo jak jazz i po prostu za bardzo nowocześnie.

Sollen sie etwa summen, so wie manche Chöre die „Träumerei” von Schumann behandeln? Dieses Pam-pa-ba-bam ist doch bloß dem leichtesten Singen angemessen, damit die melodischen Linien und Phrasen klar herauskommen. Und das geschieht eben. Ich finde, manches an Bach hört man auf diese befremdliche Art besonders deutlich, zum Beispiel seine rhythmische Lebendigkeit.

Czy mają może nucić mruczando, tak jak niektóre chóry "Marzenie" Schumanna? To pam-pa-ba-bam jest przecież tylko zastosowaniem najłatwiejszej metody śpiewania po to, aby melodyczne linie i frazy wypadły wyraziście. I właśnie to ma tutaj miejsce. Uważam, żę niektóre utwory Bacha wykonane w ten niecodzienny sposób słyszy się szczególnie wyraźnie, na przykład ich żywość rytmiczną.

Nun gut, ich höre's mir noch mal an.

No dobrze, posłucham jeszcze raz.

   

 

Objaśnienia

 

die Paltte - płyta gramofonowa
schwer zu kriegen - trudna do zdobycia
erwischen - złapać, zdobyć
zurücklegen - odłożyć
die Truppe - zespół, l.mn. -n
der scat-Gesang - imitacja śpiewu
fromm - pobożny
frei umgehen - dowolnie wykorzystać, swobodnie się posługiwać
die Kulisse - tło
der Gottesdienst - nabożeństwo
sinnlos - bez sensu, bez treści
summen - nucić (bez słów)
die Träumerei - marzenie
behandeln - traktować, postępować
angemessen - przystosowany, dopasowany
befremdlich - dziwny, szczególny
die Lebendigkeit - żywość