Dialog 30 średnio zaawansowany - Dem Mann konnte geholfen werden / Temu człowiekowi udało się pomóc

Opublikowano w Dialogi

Dialog 30 średnio zaawansowany - Dem Mann konnte geholfen werden / Temu człowiekowi udało się pomóc

Schön' guten Tag, Herr Sandau. Sie sehen ja glänzend aus !

Dzień dobry panu, panie Sandau. Świetnie pan wygląda!

Guten  Tag! Na, das höre ich gern. Ich komme mir auch um 10 Jahre verjüngt vor. Vorher war ja mit mir nicht mehr viel los, aber dann bin ich von meinem Arzt energisch zur Kur geschickt worden, und die Kur hat eingeschlagen, das muss ich sagen.

Dzień dobry ! Miło mi to usłyszeć. Sam sobie wydaję się o 10 lat młodszy. Poprzednio źle się czułem, ale mój lekarz stanowczo wysłał mnie na kurację, a kuracja podziałała błyskawicznie, to trzeba powiedzieć.

Sie haben ziemlich viel abgenommen, nicht ? Und braun sehen Sie aus

Bardzo pan zeszczuplał, nieprawda ? I jest pan opalony !

Ich fühle mich rundum wohl. Die Pferdekur hat dafür gesorgt. Wir wurden da wie die Kinder oder die Schwerkranken behandelt. Wir wurden von der Bahn abgeholt, gezählt, regiestriert, unterwiesen. Noch am ersten Tag wurden wir individuell untersucht, gemessen, gewogen und auf leichte Diät gesetzt. Um 10 Uhr wurden wir eisern ins Bett geschickt und um 22.30 Uhr wurde das Licht ausgemacht. Da herrschten strenge Bräuche. Nach den Untersuchungsbefunden wurde die Kur festgesetzt. Waren die Maßnahmen festgesetzt worden, dann mussten sie mit größter Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit durchgeführt werden. Ich bin ein alter Individualist und wollte mich anfangs mal drücken vor dem Kurbrunnen-Trinken vor der Mittagsruhe. Aber da wurde ich von den Schwestern schleunigst zur Raison gebracht. Ich habe es ihnen aber gedankt. Später hat mir der Kurbetrieb sogar Spaß gemacht.

Czuję się całkiem dobrze. Ta zasługa końskiej kuracji. Byliśmy tam traktowani jak dzieci lub ciężko chorzy. Zabrano nas z dworca, policzono, zarejestrowano, pouczono. Zaraz pierwszego dnia zostaliśmy wszyscy indywidualnie zbadani, zmierzeni, zważeni i przepisano nam lekką dietę. O godzinie 10 zostaliśmy bezapelacyjnie posłani do łóżka, a o godzinie 22.30 zgaszono światło. Panował tam surowy rygor. Na podstawie wyników badań ustalona została kuracja. Kiedy już ustalono zabiegi, musiały być one stosowane z największą dokładnością i punktualnością. Jestem starym indywidualistą i początkowo chciałem się wymigać od picia wody leczniczej przed leżakowaniem po obiedzie. Siostry jednak błyskawicznie przywołały mnie do porządku, ale im za to podziękowaniem. Później życie kuracjusza nawet mnie bawiło.

Ihre Beschwerden sind also durch die Operation und die Kur ganz beseitigt ?

A więc pana dolegliwości dzięki operacji i kuracji całkowicie ustąpiły ?

Ja. Ich bin zwar noch auf leichte Diät gesetzt worden, aber daran habe ich mich völlig gewöhnt. Bei der Abschlussuntersuchung sagte der Chefarzt : Dem Mann konnte geholfen werden.

Tak. Pozostaję jeszcze wprawdzie na lekkiej diecie,  ale do tego się całkowicie przyzwyczaiłem. Przy badaniu końcowym lekarz powiedział : Temu człowiekowi udało się pomóc.

Das kommt mir bekannt vor.

Wo steht das doch gleich ?

To powiedzenie wydaje mi się znajome.

Gdzie to jest napisane ?

So steht es nirgends. Aber in Schillers "Räubern" heißt es am Schluss : Dem Mann kann geholfen werden.

W tej formie nie ma tego nigdzie. Ale w "Zbójcach" Schillera znajduje się na końcu zdanie : Temu człowiekowi można będzie pomóc.

 

Ich gratuliere. Meinetwegen sollen die Klassiker das letzte Wort behalten.

Gratuluję. Niech tam klasycy mają ostatnie słowo.

 

Objaśnienia

glänzend - świetnie

auf Diät setzen - przepisać dietę

sich vorkommen - wydawać się

es war mit mir nicht mehr viel los - źle się czułem

die Kur - kuracja ; l.mn. -en

einschlagen / schlug ein / eingeschlagen - uderzyć, podziałać błyskawicznie

abnehmen / nahm ab / abgenommen - schudnąć

rundum - naokoło ; tu : w ogóle

dafür sorgen - postarać się o to

behandelt werden - być traktowanym

unterweisen / unterwies / unterwiesen - pouczyć

die Untersuchungsbefund - wynik badania

festsetzen - ustalić

die Maßnahmen - zabiegi

die Gewissenhaftigkeit - sumienność, dokładność

sich drücken - wykręcać się, wymigać

der Kurbrunnen - źródło lecznicze

schleunigst - czym prędzej

zur Raison bringen - przywoływać do porządku

die Beschwerden - dolegliwości

meinetwegen - dla mnie, niech tam

das letzte Wort behalten - mieć ostatnie słowo