fehlen - brakować, być nieobecnym

Opublikowano w Funkcje czasownika

fehlen - brakować, być nieobecnym

das Fehlurteil - błędny osąd

der Fehler - błąd, pomyłka

der Fehlschlag - niepowodzenie

fehlerfrei - bezbłędny

der Fehltritt - niemoralny postępek, potknięcie

fehlerhaft - posiadający usterki

An mir soll es nicht fehlen.

Nie zawiodę.

Weit gefehlt.

To błędna ocena.

Heute fehlt nur ein Schüler.

Dzisiaj brakuje tylko jednego ucznia.

Gestern fehlten mir 10 Euro.

Wczoraj brakowało mi 10 euro.

Ihr fehlt nichts.

Nic jej nie dolega.

Wir haben auf keinem Fest gefehlt.

Nie opuściliśmy żadnej uroczystości.

Das Kind würde ihr sehr fehlen.

Bardzo by jej brakowało dziecka.

Sie ließen es an nichts fehlen.

Nie oszczędzali na niczym.

Das fehlte noch gerade !

Jeszcze mi tego brakowało !