reden - mówić

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Redner - mówca

die Rederei - gadanina

die Redensart - idiom

die Rede - mowa

jemanden überreden - namówić kogoś do czegoś

sich einreden - wmówić sobie

anreden - zwrócić się do kogoś / zagadnąć kogoś

sich verabreden - umówić się z kimś

Du hast gut reden ! - Dobrze ci mówić !

Wovon habt ihr geredet ? O czym rozmawialiście ?

Er redet zu laut - Mówi zbyt głośno

Sie ließ nicht mit sich reden - Nie była skłonna do żadnego kompromisu

Er redete mir ins Gewissen - Przemówił mi do sumienia

Wir redeten über das Wetter - Rozmawialiśmy o pogodzie

Darüber lässt sich noch reden - O tym można jeszcze porozmawiać

Es wurde viel darüber geredet - Dużó się o tym mówiło