entfernen - usuwać

Opublikowano w Funkcje czasownika

entfernen - usuwać

entfernte Verwandte - dalecy krewni

die Entfernung von etwas - odległość od czegoś

Ich kann mich nur ganz entfernt daran erinnern.

Przypominam to sobie niedokładnie.

Die Schüler wurde von der Schule entfernt

Ucznia usunięto ze szkoły

Bitte, entfernen Sie sich nicht !

Proszę się nie oddalać !

Wie weit ist das Hotel vom Zentrum entfernt ?

W jakiej odległości od centrum znajduje się hotel ?

Er hat sich von der Wahrheit entfernt.

Rozminął się z prawdą.

Nicht im Entferntesten !

W żadnym razie !

Ich bin weit davon entfernt, dir zu glauben.

Jestem daleko od tego , żeby ci wierzyć.

Würden Sie bitte das Geschirr entfernen ?

Czy mógłby pan zabrać talerze ?

Die Schritte entfernten sich.

Kroki oddalały się.