Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
sich freuen - cieszyć się Super User 81
fragen - pytać Super User 97
fordern - domagać się, żądać Super User 128
flüchten - uciec Super User 155
fließen - płynąć Super User 136
fliegen - latać, lecieć Super User 141
finden - sądzić, znaleźć Super User 198
fehlen - brakować, być nieobecnym Super User 205
fallen - upadać, spadać Super User 182
fahren - jechać Super User 211
essen - jeść Super User 195
erziehen - wychowywać Super User 217
erleben - przeżyć, doświadczyć Super User 183
erlauben - pozwolić Super User 206
erkennen- poznać Super User 119
erinnern - przypominać Super User 248
sich erholen - odetchnąć, odpocząć Super User 235
erhalten - otrzymać, dostać Super User 230
erfahren - dowiedzieć się, doświadczyć Super User 229
entwickeln - projektować, rozwijać Super User 308