Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
nehmen - brać Super User 38
müssen - musieć Super User 48
mögen - chcieć, lubić Super User 59
mieten - brać w leasing, najmować Super User 57
messen - mierzyć Super User 92
merken - zapamiętać, zanotować, zauważyć Super User 70
melden - informować, meldować Super User 81
meinen - myśleć, sądzić Super User 81
machen - robić Super User 120
Lügen - kłamać Super User 97
liegen - leżeć Super User 88
lesen - czytać Super User 86
lernen - uczyć się Super User 118
leihen - pożyczyć Super User 108
21_lekcja dwudziesta pierwsza- materiały Super User 129
20_lekcja dwudziesta-materiały-słownictwo Super User 133
19_lekcja dziewiętnasta-materiały-słownictwo Super User 140
Leiden - cierpieć Super User 180
Legen - kłaść Super User 332
Leben - żyć Super User 349