erleben - przeżyć, doświadczyć

Opublikowano w Funkcje czasownika

erleben - przeżyć, doświadczyć

die Erlebnisreise -podróż pełna przygód

erlebnisfreudig - żądny przeżyć

das Erlebnis - doświadczenie, przeżycie

erlebnisreich - bogaty w przeżycia

ein widriges Erlebnis - przeciwność losu

Du hast noch nie eine Enttäschung erlebt.

Jeszcze nigdy nie przeżyłeś rozczarowania.

Sie hat ihren 80. Geburtstag nicht mehr erlebt.

Nie dożyła swoich 80 urodzin.

Ich habe viel erlebt.

Sporo przeżyłam.

Die Armee erlebte eine Niederlage.

Armia poniosła klęskę.

Er erlebte eine große Überraschung.

Przeżył wielką niespodziankę.

Da wirst schon was erleben !

Dostanie ci się za swoje !

So haben wir ihn noch nie erlebt.

Jeszcze go takim nie widzieliśmy.