sich freuen - cieszyć się

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich freuen - cieszyć się

die Freudentränen - łzy radości

die Schadenfreude - radość z cudzego nieszczęścia

die Freude - radość

freudig - radosny

der Freudenruf - okrzyk radości

freudvoll - pełen radości

ein freudiges Ereignis - radosne wydarzenie

Wir haben uns auf den Winter.

Cieszymy się na nadejście zimy.

Er freute sich über meinen Besuch.

On cieszy się z moich odwiedzin.

Ich freue mich aufrichtig.

Szczerze się cieszę.

Wir haben uns darüber gefreut.

Cieszyliśmy się z tego.

Du hast dich zu früh gefreut.

Za wcześnie się cieszyłeś.

Es freut mich, dass Sie kommen.

Cieszę się, że pan przyjdzie.

Freut euch des Lebens !

Cieszcie się życiem !