Czasownik ausgleichen

Opublikowano w Funkcje czasownika

Czasownik ausgleichen