Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Bezokolicznik z zu czy bez zu 11827
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 5978
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 4951
Partykuły 4546
Przyimki z celownikiem 3877
Przyimki z biernikiem 3974
Przyimki z dopełniaczem 5832
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 6637
Tryb rozkazujący 5611
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 9459
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 2246
Przymiotniki pochodne 3395
Rekcja czasownika bei 3112
Rekcja czasownika für 3269
Rekcja czasownika gegen 3128
Rekcja czasownika in 3074
Rekcja czasownika mit 5175
Typy zdań podrzędnie złożonych 9083
Rekcja czasownika nach 3513
Rekcja czasownika über 3770