Nauka niemiecki

Monachium

Opublikowano w Krajoznawstwo

Monachium to stolica Bawarii. Jedno z najpiękniejszych miast w Niemczech i całej Europie . Monachium to miasto leżące na południu państwa Niemieckiego . TO miasto ma powierzchnię 310 kilometrów kwadratowych. Miasto leży nad Izarą, w południowej części wyżyny bawarskiej. Monachium leży na wysokości 520 metrów nad poziomem morza. Założycielem tego pięknego, wspaniałego miasta był książę Bawarii, Henryk lew z rodu Welfów, który w 1158 roku zbudował most przez który w 1158 roku powstał wspaniały i piękny targ. Lew ostał jednak pokonany przez Fryderyka Barbarossę , który przekazał w 1180 roku jego dobra Wittelsbachom, którzy panowali w tym mieście bawarskim na południu Niemiec aż do roku 1918. Pod ich rządami nastąpił szybki rozwój Monachium , który już w roku 1225 został siedzibą książęcą i jednym z głównych ośrodków politycznych Bawarii. Wówczas po wybudowaniu obronnej rezydencji Alter Hof książę Ludwik II Srogi przeniósł tu z Landshutu stolicę księstwa . W 1289 roku powołano radę miejską. Po wielkim pożarze w 1317 roku miasto zostało odbudowane przez cesarza Ludwika Bawarskiego. Najbardziej dynamiczny okres rozbudowy miasto przeżywało w XX wieku. Wtedy to miasto przekroczyło terytorium ograniczone średniowiecznymi murami obronnymi, które zostały rozebrane dopiero w 1791 roku. W XIX Monachium polepszyło jeszcze swoją pozycję w Europie . Monachium stało się jednym z największych centrów kultury europejskiej i czołowym ośrodkiem handlowym nie tylko w Niemczech , ale i w całej Europie. Monachium jest oczywiście stolicą Bawarii, najbardziej piwnym miastem na świecie oraz bardzo rozwiniętym miastem gospodarczo i kulturalno. Odbywa się tu wiele imprez międzynarodowych. Monachium to również ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek przemysłowy . Jest to także centrum naukowe i kulturalne. Miasto to na pewno ma w sobie to coś , co przyciąga uwagę mieszkańców. Z Zabytków mogę wymienić tutaj różne kościoły oraz stary ratusz. Mamy tu również rezydencję Wittelsbachów oraz piękną bramę miejską.