Wybierz język witryny

Czasowniki rozdzielnie złożone

mateo włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE

POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Czasowniki rozdzielnie złożone to takie w których akcent pada na przedrostek czasownika. Z reguły przedrostki czasownika rozdzielnie złożonego mają własne znaczenie np. aufmachen (auf - na, machen - robić - aufmachen - otwierać).

Przedrostek czasownika stoi zawsze na końcu zdania.

np.

Ich mache die Tür auf.

Odmiana czasownika rozdzielnie złożonego.

 

ankommen - przybywać

abfahren - odjeżdzać

vortragen - referować

ich komme an

du kommst an

er, sie, es kommt an

wir kommen an

ihr kommt an

sie, Sie kommen an

 

ich fahre ab

du fährst ab

er, sie, es fährt ab

wir fahren ab

ihr fahrt ab

sie, Sie fahren ab

ich trage vor

du trägst vor

er, sie, es trägt vor

wir tragen vor

ihr tragt vor

sie, Sie tragen vor

 

Przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych z przykładowym czasownikiem:

 

ab-

abfahren - odjeżdzać

an-

ankommen - przybywać

auf-

aufmachen - otwierać

aus-

ausgeben - wydawać

bei-

beifügen - dołączyć

blank-

blankbohnern - froterować

blind-

blindschreiben - pisać bez patrzenia na klawisze

ein-

eintreten - wejść

fehl-

fehlschlagen - nie udawać się

fort-

fortsetzen - kontynuować

halt-

haltmachen - zatrzymywać

her-

herstellen - produkować

hin-

hinsetzen - siadać

kennen-

kennenlernen - poznać

lieb-

liebhaben - kochać

los-

losgehen - ruszyć

maß-

maßhalten - zachować umiar

mit-

mitmachen - brać udział

spazieren-

spazierengehen - spacerować

stehen-

stehenlassen - pozostawiać

übel-

übelnehmen - brać za złe

verloren-

verlorengehen - zgubić

vor-

vorarbeiten - odpracować

weg-

wegdenken - wyobrazić sobie że nie ma

wunder-

wundernehmen - dziwić się

zu-

zumachen - zamykać

zurück-

zurückbilden - zmniejszać

zusammen-

zusammenbleiben - pozostawać razem