Wybierz język witryny

Strone bierna / Passiv

mateo włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

Strone bierna / Passiv

Strona bierna używana jest w języku niemieckim dużo częściej niż w polskim i dlatego dobre jej opanowanie jest bardzo ważne. Tworzy się ją przez połączenie czasownika werden w odpowiedniej formie z Partizip II.

 


Wygląda to mniej więcej tak:
Podmiot + werden + Partizip II
Das Buch wird gelesen.

 


Odmiana czasownika pomoczniczego werden w czasie teraźniejszym.

 

 

 

  Singular Plural
  ich du er/sie/es wir ihr sie
präsens werde wirst wird werden werdet werden

 Tworzenie strony biernej w poszczególnych czasach obrazują następujące przykłady:

Präsens Ich werde gelobt
Imperfekt Ich wurde gelobt
Perfekt Ich bin gelobt worden
Plusquamperfekt Ich war gelobt worden
Futur I Ich werde gelobt werden

 

 

 


W zdaniu w stronie biernej ważny jest obiekt działania, dlatego najczęściej opuszczamy sprawcę czynności. Ale czasami chcemy go podać. W języku polskim musimy użyć słowa "przez", w języku niemieckim von albo durch. Von używamy, gdy sprawcą czynności jest osoba.

 

 

 

Należy pamiętać, że po "von" jest zawsze Celownik/Dativ. Durch używamy, gdy sprawcą czynności jest zwierze lub rzecz. Należy pamiętać, że po "durch" stawiamy Biernik/Akkusativ.
- Das Buch wird von mir gelesen.
- Das Buch wird durch den Hund gerissen.

 

 

 

Zamiana strony czynnej na bierną dokonuje się przez postawienie tego, co było w bierniku (dopełnienie) na mianownik (podmiot):
Ich sehe den Hund - Der Hund wird von mir gesehen.

 

 

 

Podmiotu man często nie uwzględnia się przy tej zamianie, zdania w stronie biernej zaczynają sie wtedy często od es:
- Man tanzte - Es wurde getanzt.

 

 

 

Strona bierna z czasownikami modalnymi - Das Passiv mit Modalverben

 

 

 


Odmiana czasowników modalnych w stronie biernej wygląda bardzo podobnie jak innych czasowników, lecz w czasie Perfekt oraz Plusquam Perfekt nie zmienia się w Partizip II.

 

 

 

Präsens Ich muss gelobt werden.
Imperfekt Ich musste gelobt werden.
Perfekt Ich habe gelobt werden müssen. (Uwaga! czasownik modalny nie zmienił się w Partizip II - gemusst)
Plusquamperfkt Ich hatte gelobt werden müssen.
Futur I Ich werde gelobt werden müssen.

 

Zamiana strony czynnej na bierną

 

Czas Aktiv Passiv
Präsens Ich frage Thomas Thomas wird von mir gefragt.
Imperfekt Ich fragte ihn. Er wurde von mir gefragt.
Perfekt Ich habe ihn gefragt. Er ist von mir gefragt worden.

 

Przy transformacji strony czynnej na bierną dopełnienie w Bierniku ( Akkusativobjekt ) staje się podmiotem, zaś podmiot staje się dopełnieniem z przyimkiem von + Dativ.

 

Strona bierna w zdaniach bezpodmiotowych

 

Aktiv Passiv
Man baut dort viel. Es wird dort viel gebaut

 

Gdy podmiotem w stronie czynnej jest zaimek "man", wtedy w stronie biernej zastępuje go "es"
Jeśli zdanie nie zaczyna się od podmiotu wtedy w stronie biernej opuszczamy zaimek "es", np.:
Dort wird viel gebaut.