Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Testy łatwe, średnie, trudne

Opublikowano w Testy

Oto chyba największy darmowy w Polsce zbiór 126 testów językowych (+klucze) na poziomie liceum ogólnokształcącego ew. uniwersyteckim (kategoria: "trudne"), będący projektem internetowym Marcina Perlińskiego z czasów jego pracy jako doradca d/s języka niemieckiego przy Powiatowym Centrum Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie (2001-2003). Autorem większości testów jest albo sam Perliński, albo grupa zaprzyjaźnionych nauczycieli języka niemieckiego. Klucze do większości testów dopisał Perliński.

Testy te są:

  • poprawne (mam nadzieję) i autoryzowane
  • darmowe
  • pogrupowane
  • idealną powtórką przed egzaminem dojrzałości / certyfikatami / studiami
  • oparte na sprawdzonych metodach pracy wg. starej szkoły metodycznej
    (lepsze dla bardziej uzdolnionych uczniów, trochę gorsze dla mniej uzdolnionej "szarej masy")

 

DO WYBORU:


POZIOM ŁATWY (17 testów)

POZIOM ŚREDNIO-TRUDNY (69 testów)

POZIOM TRUDNY (40 testów)

TESTY ŁATWE - początkujący / gimnazjum / pierwsze klasy starego i nowego liceum

 

 

Test nr

Nazwa testu

Stopień trudności

Format i rozmiar pliku w kB

Autor (test/klucz)

1

Pierwsza klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA I

łatwy,
48 punktów testowych

PDF, 17 kB

Sprawdź się i rozwiąż klasówkę online

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

2

Pierwsza klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA II

łatwy,
48 punktów testowych

Sprawdź się i rozwiaż klasówkę online

PDF, 16 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

3

Pierwsza klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA III

łatwy,
48 punktów testowych

PDF, 17 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

4

Druga klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA I

łatwy,
43 punktów testowych

PDF, 30 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

5

Druga klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA II

łatwy,
43 punktów testowych

PDF, 30 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

6

Druga klasówka w pierwszej klasie liceum (klasa językowa), test uzupełnień/przekształceń, GRUPA III

łatwy,
43 punktów testowych

PDF, 30 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

7

Porządkowanie kolejności zdań tworzących baśń "Das Goldbrötchen" (czas Präteritum / Imperfekt )

łatwy,
21 punktów testowych

PDF, 5 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

8

Egzamin kompetencji językowej po pierwszym półsemestrze w klasie 1 językowej lub po 1 semestrze w klasie o zwykłym profilu nauczania

łatwy,
55 punktów testowych

PDF, 61 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

9

Test gramatyczno-leksykalny na koniec 1 klasy liceum (językowa), test wyboru (MC)

względnie łatwy, 125 punktów testowych

RTF, 22 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

10

Międzylicealny konkurs wiedzy ogólnej DISCE PUER, język niemiecki w kategorii klas pierwszych, test konkursowy
(R/F, uzupełnienia, przekształcenia itp.)

łatwy,
32 punktów testowych

PDF, 40 kB

Piotr Kwiatkowski + Marcin Perliński / Piotr Kwiatkowski + Marcin Perliński

11

Rzeczownik i zaimek w języku niemieckim - test podsumowujący, uzupełnianie

względnie łatwy,
25 punktów testowych

Sprawdź swoja wiedzę i rozwiąż test online

pdf, 6 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

12

Test zaliczeniowy z części mowy, uzupełnianie/przekształcanie

względnie łatwy,
49 punktów testowych

pdf, 10 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

13

Dobieranie właściwego rodzajnika

łatwy, 61 punktów testowych

Sprawdź się i rozwiąż test online

pdf, 8 kB

Piotr Bączyński/ Marcin Perliński

14

Podstawy gramatyki 1, test wyboru

łatwy, 40 punktów testowych

pdf, 11 kB Sprawdź się i rozwiąż test gramatyki 1

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

15

Podstawy gramatyki 2, test wyboru

łatwy, 40 punktów testowych

RTF, 12 KB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

16

Szyk zdań w języku niemieckim - dokańczanie zdań

łatwy, 20 punktów testowych

RTF, 7 kB Sprawdź się

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

17

Podstawy słownictwa, test wyboru

łatwy, 40 punktów testowych

RTF, 12 KB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

 

 

TESTY ŚREDNIO-TRUDNE -  środkowe klasy starego i nowego liceum, wszyscy, którzy zamierzają porządnie opanować lub powtórzyć ten język

Test nr

Nazwa testu

Stopień trudności

Format i rozmiar pliku w kB

Autor (test/klucz)

1

Ważniejsze rekcje werbalne, uzupełnianie luk

średnio-trudny, 40 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

2

Logiczna reakcja, test wyboru MC

średnio-trudny, 22 punktów testowych

RTF, 48 kB

Marcin Perliński (digitalizacja)/ Marcin Perliński

3

Ogólnorozwojowy test powtórzeniowy przedmaturalny - podstawy podstaw, uzupełnianie, transformacja, translacja (Test 200)

średnio-trudny, 200 punktów testowych

RTF, 22 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

4

Ogólny test przedmaturalny - powtórzenie całości materiału ze szkoły średniej, uzupełnianie, transformacja, translacja (Test 175)

średnio-trudny, 175 punktów testowych

RTF, 32 kB

Elżbieta Ponikwia + Alina Nowelli / Marcin Perliński

5

Przeciwieństwa (1),  test przyporządkowania (MATCH)

średnio-trudny, 67 punktów testowych

RTF, 44 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

6

Przeciwieństwa (2),  test przyporządkowania (MATCH)

średnio-trudny, 35 punktów testowych

RTF, 24 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

7

Składnia 1 - zdania złożone, test przyporządkowania (MATCH)

średnio-trudny, 20 punktów testowych

RTF, 16 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

8

Przyimek - test wyboru (MC)

Sprawdź swoją wiedzę ... średnio-trudny, 30 punktów testowych

RTF, 6 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

9

Codzienne czynności domowe - test przyporządkowania (MATCH)

średnio-trudny, 32 punktów testowych

RTF, 23 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

10

Uzupełnianie tekstu - test lukowy (CLOZE), dziury wycięto we fragmencie książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn"

średnio-trudny, 34 punktów testowych

RTF, 6 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

11

Gramatyczno-leksykalny test powtórzeniowy dla 3 semestru klasy językowej liceum, test wyboru (MC)

średnio-trudny, 125 punktów testowych

RTF, 26 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

12

Zdanie złożone (składnia), rozsypanka wyrazowa (MIX), test 1

średnio-trudny, 10 punktów testowych

RTF, 6 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

13

Zdanie złożone (składnia), rozsypanka wyrazowa (MIX), test 2

średnio-trudny, 10 punktów testowych

RTF, 6 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

14

Powtórzeniowy test - gramatyka i leksyka, uzupełnianie i transformacja, grupa I

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

15

Powtórzeniowy test - gramatyka i leksyka, uzupełnianie i transformacja, grupa II

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

16

Powtórzeniowy test - gramatyka i leksyka, uzupełnianie i transformacja, grupa III

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

17

Powtórzeniowy test - gramatyka i leksyka, uzupełnianie i transformacja, grupa IV

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

18

Test gramatyczno-leksykalny dla 4 semestru klasy językowej (podsumowujący dotychczas zdobytą wiedze), grupa I

średnio-trudny, 28 punktów testowych

RTF, 23 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

19

Test gramatyczno-leksykalny dla 4 semestru klasy językowej (podsumowujący dotychczas zdobytą wiedze), grupa I

średnio-trudny, 28 punktów testowych

RTF, 24 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

20

Test gramatyczno-leksykalny dla 4 semestru klasy językowej (podsumowujący dotychczas zdobytą wiedze), grupa I

średnio-trudny, 28 punktów testowych

RTF, 18 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

21

Test ogólnopowtórzeniowy - gramatyka i leksyka, uzupełnianie luk (CLOZE)

średnio-trudny, 28 punktów testowych

RTF, 15 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

22

Test z 86 niemieckich przysłów - uzupełnianie luk (CLOZE)

średnio-trudny, 86 punktów testowych

RTF, 28 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

23

Passiv (strona bierna) - tworzenie zdań z rozsypanki (MIX)

średnio-trudny, 15 punktów testowych

RTF, 4 kB

Marcin Perliński/ Marcin Perliński

24

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa I (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

25

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa II (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

26

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa III (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

27

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa IV (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

28

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa V (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

29

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa VI (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

30

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa VII (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

31

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa VIII (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

32

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa IX (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

33

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa X (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

34

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa XI (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

35

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa XII (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

36

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa XIII (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

37

Test powtórzeniowy przed maturą, grupa XIV (z 14)

średnio-trudny, 38 punktów testowych

RTF, 6 kB

Elżbieta Ponikwia/ Marcin Perliński

38

Spójniki (składnia niemiecka), test wyboru (MC)

średnio-trudny, 40 punktów testowych

RTF, 14 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

39

Idiomy niemieckie - test wyboru (MC)

średnio-trudny, 24 punktów testowych

RTF, 50 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

40

Gramatyka - mieszane zagadnienia

średnio-trudny, 40 punktów testowych

RTF, 50 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

41

Zaimki/ przyimki (rekcja), uzupełnianie luk (CLOZE)

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

42

Przyimki (rekcja), uzupełnianie

średnio-trudny, 26 punktów testowych

RTF, 10 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

43

Passiv (strona bierna), test przekształceń

średnio-trudny, 30 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

44

Partizip I/ Partizip II/ przydawka rozszerzona (erweitertes Attribut), test przekształceń / uzupełnień

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

45

Infinitiv / Infinitivkonstruktionen / Partizipien, uzupełnianie

średnio-trudny, 26 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

46

Przedmaturalny sprawdzian z gramatyki

średnio-trudny, 34 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

47

Sprawdzian z wybranych zdań złożonych w klasie 3 liceum, uzupełnianie i przekształcanie

średnio-trudny, 17 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

48

Test gramatyczno-leksykalny dla klasy II, uzupełnianie i tłumaczenie

średnio-trudny, 34 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

49

Test gramatyczno-leksykalny dla klasy III, uzupełnianie i tłumaczenie

średnio-trudny, 40 punktów testowych

RTF, 13 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

50

Test zaliczeniowy z części mowy, klasa IV liceum, profil podstawowy

średnio-trudny, 36 punktów testowych

RTF, 12 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

51

Słowotwórstwo, przekształcanie i tłumaczenie

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

52

Zdania złożone (składnia), uzupełnianie (CLOZE)

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF,  13 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

53

Zdania warunkowe (Konditonalsätze), uzupełnianie

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF, 6 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

54

Międzylicealny konkurs wiedzy ogólnej DISCE PUER, język niemiecki w kategorii klas trzecich, test konkursowy 1998
(R/F, uzupełnienia, przekształcenia itp.)

średnio-trudny, 37 punktów testowych

RTF, 28 kB

Piotr Kwiatkowski + Marcin Perliński/ Piotr Kwiatkowski +  Marcin Perliński

55

Test ogólny, gramatyczny (powtórzeniowy)

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

56

Test ogólny, gramatyczny (powtórzeniowy)

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

57

Słowotwórstwo 1, uzupełnianie

średnio-trudny, 30 punktów testowych

RTF, 15 kB

Dorota Kot / Marcin Perliński

58

Słowotwórstwo 2, uzupełnianie

średnio-trudny, 30 punktów testowych

RTF, 10 kB

Dorota Kot / Marcin Perliński

59

Słowotwórstwo 3, uzupełnianie

średnio-trudny, 30 punktów testowych

RTF, 10 kB

Dorota Kot / Marcin Perliński

60

Test leksykalny, lukowy

średnio-trudny, 25 punktów testowych

RTF, 10 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

61

Czasownik / struktury idiomatyczne, test wyboru (MC)

średnio-trudny, 14 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

62

Przyimki (powtórzeniowy)

średnio-trudny, 18 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

63

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa Ia

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 12 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

64

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa Ib

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 18 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

65

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa IIa

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 12 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

66

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa IIb

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 18 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

67

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa IIIa

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 12 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

68

Test diagnostyczny dla szkoły średniej, grupa IIIb

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 18 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

69

Test z rekcji, uzupełnianie

średnio-trudny, 45 punktów testowych

RTF, 18 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

TESTY TRUDNE -  absolwenci starego i nowego liceum, którzy chcieliby studiować ten język, zadać przyzwoity certyfikat i/lub studiować w Niemczech
(po zdaniu egzaminu DSH)

Test nr

Nazwa testu

Stopień trudności

Format i rozmiar pliku w kB

Autor (test/klucz)

1

Jumbo Test 1 - megatest dla bardzo zaawansowanych

bardzo trudny, 500 punktów testowych

RTF, 49 kB

Marcin Perliński / Marcin Perliński

2

Test leksykalny, uzupełnianie

bardzo trudny, 15 punktów testowych

RTF, 14 kB

Marcin Perliński / Marcin Perliński

3

Uzupełnianie notatki prasowej, test lukowy (CLOZE)

bardzo trudny, 59 punktów testowych

RTF, 22 kB

Marcin Perliński / Marcin Perliński

4

Słownictwo - test wyboru

bardzo trudny, 36 punktów testowych

RTF, 78 kB

Marcin Perliński / Marcin Perliński

5

Zwroty, test wyboru 1 (MC)

trudny, 40 punktów testowych

RTF, 14 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

6

Zwroty, test wyboru 2 (MC)

trudny, 35 punktów testowych

RTF, 70 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

7

Idiomy, test wyboru (MC)

trudny, 40 punktów testowych

RTF, 13 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

8

Parafrazowanie tej samej treści, test przekształceń 1

bardzo trudny, 20 punktów testowych

RTF, 7 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

9

Parafrazowanie tej samej treści, test przekształceń 2

bardzo trudny, 20 punktów testowych

RTF, 7 kB

Konrad Radkowski / Marcin Perliński

10

Tryb przypuszczający, zdania warunkowe, przekształcanie i translacja

trudny, 16 punktów testowych

RTF, 6 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

11

Orzeczenie złożone - uzupełnianie i translacja

bardzo trudny, 21 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

12

Passiv (strona bierna), przekształcanie

trudny, 30 punktów testowych

RTF, 6 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

13

Konjunktiv (tryb przypuszczający), przekształcanie

trudny, 30 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

14

Zdania warunkowe (Konditionalsätze)

trudny, 30 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

15

Mowa zależna i  niezależna, test przekształceń

trudny, 16 punktów testowych

RTF, 6 kB

Piotr Kwiatkowski/ Marcin Perliński

16

Nominalisierung der Verben - nominalizacja (urzeczownikowienie) czasownika, test przekształceń

bardzo trudny, 35 punktów testowych

RTF, 9 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

17

Pogłębienie i kontrola słownictwa I, test lukowy

bardzo trudny, 26 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

18

Pogłębienie i kontrola słownictwa II, test lukowy

bardzo trudny, 35 punktów testowych

RTF, 5 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

19

Pogłębienie i kontrola słownictwa III, test lukowy

bardzo trudny, 20 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

20

Pogłębienie i kontrola słownictwa IV, test lukowy

bardzo trudny, 22 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

21

Pogłębienie i kontrola słownictwa V, test lukowy

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 8 kB

Piotr Bączyński / Piotr Bączyński

22

Pogłębienie i kontrola słownictwa VI, test lukowy

bardzo trudny, 20 punktów testowych

RTF, 4 kB

Piotr Bączyński / Marcin Perliński

23

Test ogólnogramatyczny dla liceum, grupa A, uzupełnianie

trudny, 45 punktów testowych

RTF, 20 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

24

Test ogólnogramatyczny dla liceum, grupa B, uzupełnianie

trudny, 45 punktów testowych

RTF, 19 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

25

Test ogólnogramatyczny dla liceum, grupa C, uzupełnianie

trudny, 45 punktów testowych

RTF, 18 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

26

Test ogólnogramatyczny dla liceum, grupa D, uzupełnianie

trudny, 35 punktów testowych

RTF, 16 kB

Elżbieta Ponikwia / Marcin Perliński

27

Powtórzenie słownictwa przed porządną maturą pisemną, test uzupełnień

bardzo trudny, 100 punktów testowych

RTF, 11 kB

Piotr Kwiatkowski / Piotr Kwiatkowski

28

Powtórzenie gramatyki przed porządną maturą pisemną, test uzupełnień i przekształceń

bardzo trudny, 95 punktów testowych

RTF, 18 kB

Piotr Kwiatkowski / Piotr Kwiatkowski

29

Powtórzenie wiedzy realioznawczej dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego, test wyboru (MC)

bardzo trudny, 60 punktów testowych

RTF, 11 kB

Piotr Kwiatkowski / Piotr Kwiatkowski

30

Powtórzeniowy test leksykalno-gramatyczny, uzupełnianie

trudny, 40 punktów testowych

RTF, 13 kB

Piotr Kwiatkowski / Piotr Kwiatkowski

31

Powtórzeniowy test leksykalny, uzupełnianie

trudny, 40 punktów testowych

RTF, 7 kB

Piotr Kwiatkowski / Piotr Kwiatkowski

32

Wąż językowy - nauka myślenia, interpunkcji i ortografii

trudny, bliżej nie określona liczba punktów testowych (ale mnóóóóstwo)

RTF, 8 kB

Marcin Perliński / Marcin Perliński

33

Test gramatyczno-leksykalny, grupa I, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 17 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

34

Test gramatyczno-leksykalny, grupa II, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 13 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

35

Test gramatyczno-leksykalny, grupa III, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 13 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

36

Test gramatyczno-leksykalny, grupa IV, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 13 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

37

Test gramatyczno-leksykalny, grupa V, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 13 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

38

Test gramatyczno-leksykalny, grupa VI, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 12 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

39

Test gramatyczno-leksykalny, grupa VII, uzupełnianie

bardzo trudny, 25 punktów testowych

RTF, 12 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński

40

Test gramatyczno-leksykalny, grupa VIII, uzupełnianie

bardzo trudny, 22 punktów testowych

RTF, 12 kB

Grzegorz Dąbrowski / Marcin Perliński