Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdanie podrzędnie złożone Super User 148
Czasowniki rozdzielnie złożone Super User 166
Pogoda - czas przyszły Super User 90
Szyk wyrazów w zdaniu prostym Super User 78
Przymiotnik- das Adjektiv Super User 130
Tworzenie pytań i przeczeń Super User 123
Czasownik - odmiana nieregularna Super User 109
Odmiana czasownika przez osoby Super User 100
W- Fragen Super User 107
Zaimki pytające Super User 188
Odmiana czasownika werden Super User 311
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1167
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 3220
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2296
Przyimki czasu 3892
Modaladverbien 2116
Nauka strony biernej 3407
Czasowniki z niemieckiego 3188
Czasowniki modalne 3604
Przyimki-wyjątki 4033