Wybierz język witryny

Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nierozdzielnie złożone Super User 43
Czasowniki zwrotne - niemiecki w pigułce Super User 60
Czasowniki regularne Super User 61
Czasowniki z przyimkami Super User 461
Krótki opis fonetyki niemieckiej Super User 418
Zdanie podrzędnie złożone Super User 1046
Czasowniki rozdzielnie złożone Super User 863
Pogoda - czas przyszły Super User 998
Szyk wyrazów w zdaniu prostym Super User 513
Przymiotnik- das Adjektiv Super User 590
Tworzenie pytań i przeczeń Super User 1130
Czasownik - odmiana nieregularna Super User 555
Odmiana czasownika przez osoby Super User 496
W- Fragen Super User 753
Zaimki pytające Super User 939
Odmiana czasownika werden Super User 842
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1760
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 4943
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 3251
Przyimki czasu 5228