Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Krótki opis fonetyki niemieckiej Super User 104
Zdanie podrzędnie złożone Super User 376
Czasowniki rozdzielnie złożone Super User 352
Pogoda - czas przyszły Super User 327
Szyk wyrazów w zdaniu prostym Super User 255
Przymiotnik- das Adjektiv Super User 299
Tworzenie pytań i przeczeń Super User 370
Czasownik - odmiana nieregularna Super User 306
Odmiana czasownika przez osoby Super User 245
W- Fragen Super User 310
Zaimki pytające Super User 380
Odmiana czasownika werden Super User 477
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1362
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 3871
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2626
Przyimki czasu 4355
Modaladverbien 2411
Nauka strony biernej 5334
Czasowniki z niemieckiego 3442
Czasowniki modalne 3849