Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 94
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 932
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 864
Przyimki czasu 1716
Modaladverbien 1110
Nauka strony biernej 1796
Czasowniki z niemieckiego 2178
Czasowniki modalne 2505
Przyimki-wyjątki 2725
Zaimek osobowy w przypadkach 2151
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 2527
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 2855
Tabelka gramatyczna 2798
Zastosowanie "ss" czy "β" 2355
Podstawowe odmiany 2543
Zasady czytania 4068
Aktiv und Passiv 4702
Trzy formy czasownika 5590
Czasownik w perfect 3643
Czasowniki nieregularne 4246