Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 529
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 1488
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 1363
Przyimki czasu 2305
Modaladverbien 1492
Nauka strony biernej 2511
Czasowniki z niemieckiego 2561
Czasowniki modalne 2919
Przyimki-wyjątki 3175
Zaimek osobowy w przypadkach 2532
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 2914
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3301
Tabelka gramatyczna 3224
Zastosowanie "ss" czy "β" 2730
Podstawowe odmiany 2900
Zasady czytania 4433
Aktiv und Passiv 5469
Trzy formy czasownika 5981
Czasownik w perfect 4169
Czasowniki nieregularne 4657