Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 614
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 1641
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 1491
Przyimki czasu 2507
Modaladverbien 1584
Nauka strony biernej 2633
Czasowniki z niemieckiego 2684
Czasowniki modalne 3007
Przyimki-wyjątki 3277
Zaimek osobowy w przypadkach 2597
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 3005
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3393
Tabelka gramatyczna 3318
Zastosowanie "ss" czy "β" 2796
Podstawowe odmiany 2960
Zasady czytania 4516
Aktiv und Passiv 5656
Trzy formy czasownika 6088
Czasownik w perfect 4270
Czasowniki nieregularne 4750