Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 676
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 1852
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 1593
Przyimki czasu 2677
Modaladverbien 1655
Nauka strony biernej 2746
Czasowniki z niemieckiego 2758
Czasowniki modalne 3085
Przyimki-wyjątki 3364
Zaimek osobowy w przypadkach 2667
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 3083
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3509
Tabelka gramatyczna 3421
Zastosowanie "ss" czy "β" 2853
Podstawowe odmiany 3016
Zasady czytania 4597
Aktiv und Passiv 5817
Trzy formy czasownika 6185
Czasownik w perfect 4346
Czasowniki nieregularne 4815