Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 819
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 2114
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 1753
Przyimki czasu 3050
Modaladverbien 1779
Nauka strony biernej 2943
Czasowniki z niemieckiego 2877
Czasowniki modalne 3226
Przyimki-wyjątki 3525
Zaimek osobowy w przypadkach 2777
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 3181
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3683
Tabelka gramatyczna 3556
Zastosowanie "ss" czy "β" 2919
Podstawowe odmiany 3112
Zasady czytania 4697
Aktiv und Passiv 6125
Trzy formy czasownika 6310
Czasownik w perfect 4473
Czasowniki nieregularne 4925