Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Odmiana czasownika werden Super User 244
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1089
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 3001
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2156
Przyimki czasu 3684
Modaladverbien 2009
Nauka strony biernej 3300
Czasowniki z niemieckiego 3120
Czasowniki modalne 3527
Przyimki-wyjątki 3916
Zaimek osobowy w przypadkach 2992
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 3450
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 4032
Tabelka gramatyczna 3807
Zastosowanie "ss" czy "β" 3076
Podstawowe odmiany 3358
Zasady czytania 4899
Aktiv und Passiv 6877
Trzy formy czasownika 6559
Czasownik w perfect 4714