Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 458
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 1374
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 1255
Przyimki czasu 2158
Modaladverbien 1446
Nauka strony biernej 2421
Czasowniki z niemieckiego 2517
Czasowniki modalne 2861
Przyimki-wyjątki 3088
Zaimek osobowy w przypadkach 2470
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 2855
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3233
Tabelka gramatyczna 3146
Zastosowanie "ss" czy "β" 2673
Podstawowe odmiany 2850
Zasady czytania 4384
Aktiv und Passiv 5211
Trzy formy czasownika 5921
Czasownik w perfect 4109
Czasowniki nieregularne 4591