Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 988
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 2561
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2008
Przyimki czasu 3434
Modaladverbien 1909
Nauka strony biernej 3133
Czasowniki z niemieckiego 3004
Czasowniki modalne 3422
Przyimki-wyjątki 3755
Zaimek osobowy w przypadkach 2913
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 3336
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 3909
Tabelka gramatyczna 3698
Zastosowanie "ss" czy "β" 3015
Podstawowe odmiany 3243
Zasady czytania 4828
Aktiv und Passiv 6585
Trzy formy czasownika 6460
Czasownik w perfect 4614
Czasowniki nieregularne 5043