Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdanie podrzędnie złożone Super User 256
Czasowniki rozdzielnie złożone Super User 258
Pogoda - czas przyszły Super User 220
Szyk wyrazów w zdaniu prostym Super User 184
Przymiotnik- das Adjektiv Super User 232
Tworzenie pytań i przeczeń Super User 215
Czasownik - odmiana nieregularna Super User 190
Odmiana czasownika przez osoby Super User 159
W- Fragen Super User 177
Zaimki pytające Super User 263
Odmiana czasownika werden Super User 381
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1253
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 3508
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2449
Przyimki czasu 4089
Modaladverbien 2292
Nauka strony biernej 3529
Czasowniki z niemieckiego 3318
Czasowniki modalne 3706
Przyimki-wyjątki 4254