Wybierz język witryny

Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Krótki opis fonetyki niemieckiej Super User 250
Zdanie podrzędnie złożone Super User 597
Czasowniki rozdzielnie złożone Super User 548
Pogoda - czas przyszły Super User 515
Szyk wyrazów w zdaniu prostym Super User 384
Przymiotnik- das Adjektiv Super User 437
Tworzenie pytań i przeczeń Super User 621
Czasownik - odmiana nieregularna Super User 432
Odmiana czasownika przez osoby Super User 349
W- Fragen Super User 581
Zaimki pytające Super User 503
Odmiana czasownika werden Super User 584
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 1488
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 4344
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 2842
Przyimki czasu 4733
Modaladverbien 2555
Nauka strony biernej 6935
Czasowniki z niemieckiego 3574
Czasowniki modalne 4012