Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Końcówki - rozpoznajemy rodzaj Super User 99
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden 944
Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki nieregularne 877
Przyimki czasu 1737
Modaladverbien 1118
Nauka strony biernej 1806
Czasowniki z niemieckiego 2187
Czasowniki modalne 2516
Przyimki-wyjątki 2732
Zaimek osobowy w przypadkach 2157
Niemiecki - zagadnienia gramatyczne 2535
Lista czasowników mocnych i nieregularnych 2862
Tabelka gramatyczna 2806
Zastosowanie "ss" czy "β" 2365
Podstawowe odmiany 2550
Zasady czytania 4075
Aktiv und Passiv 4717
Trzy formy czasownika 5597
Czasownik w perfect 3650
Czasowniki nieregularne 4255