Wybierz język witryny

Ćwiczenia online

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Ćwiczenia Online

testy, ćwiczenia, zabawy online (61)

14-07-2009, opracowanie: Marcin Perliński

Uwaga! Niektóre ćwiczenia wymagają przestarzałej wersji Javy (np. JRE 1.6.0.22)
oraz przestarzałej wersji przeglądarki internetowej (np. SeaMonkey 2.17.1).

Na współczesnym sprzęcie oraz sofcie może to być bardzo kłopotliwe, a wręcz niemożliwe do uruchomienia/ogarnięcia.
Ćwiczenia, które nie wymagają Javy, działają oczywiście normalnie.

01. Test 1 - dla absolwentów klasy pierwszej liceum oraz uczniów klas drugich. Nadaje się jednak dla wszystkich - bez względu na zaawansowanie. Składa się z 125 punktów testowych. Przy każdej procedurze ładowania testu (= otwierania strony) komputer losuje 25 przykładów. Jest to test wyboru (abcd). Wynik zostanie wyświetlony po rozwiązaniu 25 przykładu. Dla pewności proponuję rozwiązać ten test przynajmniej pięć razy, ponieważ komputer losuje za każdym razem nieco inny zestaw zadań.


02. Krzyżówka 1 [JAVA] - sprawdza oraz utrwala ogólne opanowanie podstwowego słownictwa pod kątem użycia czasu przeszłego złożonego Perfekt na poziomie liceum (poziom podstawowy). Nadaje się jednak również dla innych typów szkół (np. gimnazjum). Kliknij na początku hasła (pierwsza kratka wyrazu), a obok wyświetli się zadanie do niego. Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. W razie kłopotów korzystasz z podpowiedzi "cheat" - należy jednak tego raczej unikać. Po całkowitym lub częściowym uzupełnieniu krzyżówki klikamy "check puzzle". Jeśli coś spaprałeś, komputer oznaczy błedne litery na czerwono i pozwoli Ci poprawiać do skutku. Jeśli wszystko będzie OK, otrzymasz "Congratulatios".


03. Test przyporządkowania 1 - sprawdza podstawową składnię na poziomie szkoły średniej (test raczej trudnawy, nie rób go, jeśli nie znasz dobrze niemieckiego systemu składniowego). Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Jeśli nawet się pomyliłeś, to komputer usunie Twoją błędną odpowiedź z prawego menu rozwijalnego, przez co będziesz mógł wybierać ponownie z mniejszej już tym razem listy dokończeń. Powodzenia!


04. "Antek Pistole", zadanie 1 (kontrola rozumienia globalnego) - po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test wyboru (a/b/c/d/e), który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Po prawej stronie ujrzysz natomiast łatwy tekst "Antek Pistole", który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku "Das Lesen starten" i od momentu jego uruchomienia liczone jest owe 5 minut. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Antek Pistole" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


05. "Antek Pistole", zadanie 2 (kontrola rozumienia szczegółowego) - po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test przyporządkowania, który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Jeśli nawet się pomyliłeś, to komputer usunie Twoją błędną odpowiedź z prawego menu rozwijalnego, przez co będziesz mógł wybierać ponownie z mniejszej już tym razem listy dokończeń.Po prawej stronie ujrzysz natomiast tekst "Antek Pistole", który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku "Das Lesen starten" i od momentu jego uruchomienia liczone jest owe 5 minut. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć, zwłaszcza jeśli rozwiązałeś już poprzednie ćwiczenie (kontrola zrozumienia globalnego). Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Antek Pistole" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


06. "Antek Pistole", zadanie 3 (uzupełnianie luk, szczegółowa kontrola) - tym razem nie otrzymasz już tekstu do wglądu. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Oceniana jest zgodność z oryginałem tekstu. Nie aktywowałem w tym ćwiczeniu rozwiązań alternatywnych, jednak udostępniłem Ci na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem "Vorsage" ("Podpowiedź"), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia! Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Antek Pistole" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


07. "Antek Pistole", zadanie 4 (krzyżówka) [JAVA] - to zadanie jest dość proste, łatwe i przyjemne. Sprawdza ono najpełniej Twoją wiedzę wyniesioną z pracy z tekstem "Antek Pistole". Kliknij na początku hasła (pierwsza kratka wyrazu), a obok wyświetli się zadanie do niego. Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. W razie kłopotów korzystasz z podpowiedzi "cheat" - należy jednak tego raczej unikać. Po całkowitym lub częściowym uzupełnieniu krzyżówki klikamy "check puzzle". Jeśli coś spaprałeś, komputer oznaczy błedne litery na czerwono i pozwoli Ci poprawiać do skutku. Jeśli wszystko będzie OK, otrzymasz "Congratulatios".


08. Zdania ze spójnikiem "dass" - 10 ćwiczeń typu "rozsypanka-przeciąganka". Na dole strony ukażą się "przetasowane" elementy pewnego zdania złożonego ze spójnikiem "dass". Elementy można  chwytać lewym klawiszem myszy, przeciągać i zrzucać na powyższy stelaż (takie tam dwie poziome linie). Ich kolejność na stelażu może też być dowolnie zmieniana - wystarczy chwycić myszą wybrany element, "na oko" wycelować pomiędzy dwa inne elementy, puścić klawisz myszy, aby żądany segment "sam" wpadł pomiędzy tamte pozostałe. Wersja dla starszych przeglądarek - klikamy we właściwej kolejności na elementach rozsypanki; po kliknięciu element sam wpada na stelaż. W razie wątpliwości korzystamy z podpowiedzi - komputer wskaże nam kolejny element (kosztuje nas to jednak pewną, niewielką wprawdzie, ilość punktów). Po ukończeniu ćwiczenia uruchamiamy funkcję "Prüfe" (komputer nas oceni). Jeśli wszystko będzie w końcu bezbłędnie, przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz "Nächste Übung"). Przygotowałem takich 10 przykładów. Powodzenia!


09. Przyimki - test wyboru - nadaje się dla pocztkujących (klasy I i II), choć gruntowne powtórzenie zapewne nie zaszkodzi nikomu. Składa się z 30 punktów testowych. Musisz rozwiązać wszystkie, aby komputer mógł Cię ocenić. Jeśli nawet nie uda Ci się trafić na prawidłową odpowiedź, nie powinieneś się przejmować, lecz spróbować wybrać inną, Twoim zdaniem poprawną odpowiedź! 


10. Bardzo prosty tekst lukowy "Ich und meine Familie" - takie łatwiutkie uzupełnianki są rzeczywiście potrzebne. Wielu początkujących szuka często nadaremnie zadań utrwalających podstawy podstaw języka niemieckiego. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Udostępniłem Ci jednak na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem "Vorsage" ("Podpowiedź"), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia!


11. Alltagstätigkeiten - czyli codzienne czynności domowe - 32-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. Nieodzowny dla wszystkich tych, którzy zamierzają nauczyć się podstaw słownictwa "domowego", ewentualnie planują pracować w Niemczech jako pomoc domowa / Au-Pair-Mädchen itp. Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi - tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź").


12. "Reise macht weise", zadanie 1 (kontrola rozumienia globalnego) - po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test wyboru (a/b/c/d/e), który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Po prawej stronie ujrzysz natomiast bardzo łatwy tekst "Reise macht weise" (tekst z podręcznika "Der, die, das" autorstwa światowej sławy wykładowcy, mojego profesora, Romana Lewickiego), który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku "Das Lesen starten" i od momentu jego uruchomienia liczone są owe 2 minuty. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Reise macht weise" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


13. "Reise macht weise", zadanie 2 (kontrola rozumienia szczegółowego) - po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test przyporządkowania, który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Jeśli nawet się pomyliłeś, to komputer usunie Twoją błędną odpowiedź z prawego menu rozwijalnego, przez co będziesz mógł wybierać ponownie z mniejszej już tym razem listy dokończeń.Po prawej stronie ujrzysz natomiast tekst "Reise macht weise", który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 2 minuty (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku "Das Lesen starten" i od momentu jego uruchomienia liczone są owe 2 minuty. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć, zwłaszcza jeśli rozwiązałeś już poprzednie ćwiczenie (kontrola zrozumienia globalnego). Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Reise macht weise" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


14. "Reise macht weise", zadanie 3 (uzupełnianie luk, szczegółowa kontrola) - tym razem nie otrzymasz już tekstu do wglądu. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Oceniana jest zgodność z oryginałem tekstu. Nie aktywowałem w tym ćwiczeniu rozwiązań alternatywnych, jednak udostępniłem Ci na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem "Vorsage" ("Podpowiedź"), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia! Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Reise macht weise" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


15. "Reise macht weise", zadanie 4 (krzyżówka) [JAVA] - to zadanie jest dość proste, łatwe i przyjemne. Sprawdza ono najpełniej Twoją wiedzę wyniesioną z pracy z tekstem "Reise macht weise". Kliknij na początku hasła (pierwsza kratka wyrazu), a obok wyświetli się zadanie do niego. Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. W razie kłopotów korzystasz z podpowiedzi "cheat" - należy jednak tego raczej unikać. Po całkowitym lub częściowym uzupełnieniu krzyżówki klikamy "check puzzle". Jeśli coś spaprałeś, komputer oznaczy błedne litery na czerwono i pozwoli Ci poprawiać do skutku. Jeśli wszystko będzie OK, otrzymasz "Congratulatios".


16. Sprawdź swoją znajomość rekcji werbalnych! - Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Nie aktywowałem w tym ćwiczeniu rozwiązań alternatywnych, jednak udostępniłem Ci na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem "Vorsage" ("Podpowiedź"), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia!


17. Krzyżówka sprawdzająca znaczną część zasobu słownictwa dotyczącego wypoczynku (Erholung) [JAVA] - Kliknij na początku hasła (pierwsza kratka wyrazu), a obok wyświetli się zadanie do niego. Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. W razie kłopotów korzystasz z podpowiedzi "cheat" - należy jednak tego raczej unikać. Po całkowitym lub częściowym uzupełnieniu krzyżówki klikamy "check puzzle". Jeśli coś spaprałeś, komputer oznaczy błedne litery na czerwono i pozwoli Ci poprawiać do skutku. Jeśli wszystko będzie OK, otrzymasz "Congratulatios".


18. "Die Prinzen "Deutschland", zadanie 1 (kontrola rozumienia globalnego oraz semantyki wyrażeń) - po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test wyboru (a/b/c/d/e), który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Ten test jest tak skonstruowany, że istnieją zawsze dwie poprawne odpowiedzi. Po prawej stronie ujrzysz natomiast tekst piosenki grupy "Die Prinzen", który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku "Das Lesen starten" i od momentu jego uruchomienia liczone jest owe 5 minut. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Die Prinzen "Deutschland" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


19. "Die Prinzen "Deutschland", zadanie 2 - rozsypanka-przeciąganka. Na dole strony ukażą się "przetasowane" elementy pewnego zdania. Elementy można  chwytać lewym klawiszem myszy, przeciągać i zrzucać na powyższy stelaż (takie tam dwie poziome linie). Ich kolejność na stelażu może też być dowolnie zmieniana - wystarczy chwycić myszą wybrany element, "na oko" wycelować pomiędzy dwa inne elementy, puścić klawisz myszy, aby żądany segment "sam" wpadł pomiędzy tamte pozostałe. Wersja dla starszych przeglądarek - klikamy we właściwej kolejności na elementach rozsypanki; po kliknięciu element sam wpada na stelaż. W razie wątpliwości korzystamy z podpowiedzi - komputer wskaże nam kolejny element (kosztuje nas to jednak pewną, niewielką wprawdzie, ilość punktów). Po ukończeniu ćwiczenia uruchamiamy funkcję "Prüfe" (komputer nas oceni). Jeśli wszystko będzie w końcu bezbłędnie, przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz "Nächste Übung"). Przygotowałem takich 5 przykładów. Powodzenia! Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Die Prinzen "Deutschland" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung". Musisz jednak najpierw dojść do ostatniego (piątego przykładu).


20. "Die Prinzen "Deutschland", zadanie 3 (uzupełnianie luk) - Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Oceniana jest zgodność z oryginałem tekstu. Nie aktywowałem w tym ćwiczeniu rozwiązań alternatywnych, jednak udostępniłem Ci na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem "Vorsage" ("Podpowiedź"), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia! Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Die Prinzen "Deutschland" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


21. "Die Prinzen "Deutschland", zadanie 4 (krzyżówka) [JAVA] - to zadanie jest dość proste, łatwe i przyjemne. Sprawdza ono najpełniej Twoją wiedzę wyniesioną z pracy z tekstem "Die Prinzen "Deutschland". Kliknij na początku hasła (pierwsza kratka wyrazu), a obok wyświetli się zadanie do niego. Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. W razie kłopotów korzystasz z podpowiedzi "cheat" - należy jednak tego raczej unikać. Po całkowitym lub częściowym uzupełnieniu krzyżówki klikamy "check puzzle". Jeśli coś spaprałeś, komputer oznaczy błedne litery na czerwono i pozwoli Ci poprawiać do skutku. Jeśli wszystko będzie OK, otrzymasz "Congratulatios".


22. Antonyme, czyli przeciwieństwa (część 1) - 66-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. To bardzo żmudne i częściowo trudne zadanie! Zarezerwuj sobie na nie przynajmniej 60 minut oraz przygotuj słownik! Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi - tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Oznacza to, że możesz sprawdzić część wykonanych przykładów bez konieczności rozwiązywania 100% przykładów. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii "Antonyme" aktywuje się po kliknięciu klawisza "Nächste Übung".


23. Antonyme, czyli przeciwieństwa (część 2) - 34-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. To bardzo żmudne i częściowo trudne zadanie! Zarezerwuj sobie na nie przynajmniej 30 minut oraz przygotuj słownik! Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi - tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz "Prüfe" ("Sprawdź"). Oznacza to, że możesz sprawdzić część wykonanych przykładów bez konieczności rozwiązywania 100% przykładów.


24. Test dla trzeciego semestru liceum - jest to test dla uczniów klas drugich, którzy kończą właśnie trzeci semestr (w starym, ośmiosemestralnym trybie) oraz wszystkich tych, którzy pracują z testami z tej strony, którą właśnie oglądasz. Składa się z 125 punktów testowych. Przy każdej procedurze ładowania testu (= otwierania strony) komputer losuje 25 przykładów. Jest to test wyboru (abcde). Wynik zostanie wyświetlony po rozwiązaniu 25 przykładu. Dla pewności proponuję rozwiązać ten test przynajmniej pięć razy, ponieważ komputer losuje za każdym razem nieco inny zestaw zadań.


25. Grundformen - test lukowy dla średniozaawansowanych i zaawansowanych sprawdzający nie tylko poziom wkucia niemieckich form podstawowych, lecz także (a może przede wszystkim) poziom myślenia. Uzupełnij tabelę form podstawowych. Czasownik posiłkowy (o ile konieczne jest jego uzupełnienie) możesz śmiało wprowadzać także w formie trzecioosobowej (hat / ist). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury.


26. Nowa ortografia niemiecka (ß / ss / sss) [NOWE] - test lukowy sprawdzający opanowanie zasad nowej ortografii niemieckiej w najistotniejszym zakresie, czyli w ramach stosowania ß, ss i sss. Wprowadzenie litery "ß" (nazywa się ona "Eszet", wymawiaj "escet", nazwa "scharfes S" jest w Niemczech prawie nieznana) odbywa się poprzez specjalny klawisz

 

 Eszet
dostępny na dole strony-ćwiczenia (możesz też skopiować sobie "ß" do schowka i wklejać go tam, gdzie trzeba - to chyba najszybsza metoda). Ćwiczenie zawiera 115 przykładów testowych. Pamiętaj, że po litera "ß" stosowana jest obecnie tylko po długich samogłoskach, "ie" oraz dyftongach (au, eu, ei). Może się także zdarzyć złożenie typu der Fluss + der Sand = der Flusssand (3 x "s", a w starej ortografii było dotychczas tylko 2 x "s").

 

27. 45 zwrotów polskich wraz z ich niemieckimi odpowiednikami - zauważysz, że nie nie zawsze jest tak samo. Jest to test wyboru. Wystarczy klikać na właściwej odpowiedzi (A, B, C, D) i przechodzić do kolejnego przykładu. Procentową ocenę wystawi komputer.

 

28. Zdanie przyzwalające (Konzessivsatz; obwohl / trotzdem) 10 ćwiczeń typu "rozsypanka-klikanka". Na dole strony ukażą się "przetasowane" elementy pewnego zdania złożonego ze spójnikiem "obwohl" lub "trotzdem". Klikamy we właściwej kolejności na elementach rozsypanki; po kliknięciu element sam wpada na stelaż. W razie wątpliwości korzystamy z podpowiedzi - komputer wskaże nam kolejny element (kosztuje nas to jednak pewną, niewielką wprawdzie, ilość punktów). Po ukończeniu ćwiczenia uruchamiamy funkcję "Prüfen" (komputer nas oceni). Jeśli wszystko będzie w końcu bezbłędnie, przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz "=>>").


29. Niemieckie kraje związkowe (Bundesländer) - ćwiczenie typu przeciąganka. Dostępna także wersja klasyczna (wygodniejsza "klikana", dla starszych przeglądarek i rozdzielczości ekranu poniżej 1024 x 768).


30. Austriackie kraje związkowe (Bundesländer) - ćwiczenie typu przeciąganka. Dostępna także wersja klasyczna (wygodniejsza "klikana", dla starszych przeglądarek i rozdzielczości ekranu poniżej 1024 x 768).


 31. Szwajcarskie kantony (Kantone)  - ćwiczenie polega na dopasowaniu stolicy do kantonu.


32. Polskie województwa i ich stolice wg. niemieckiego nazewnictwa - ćwiczenie typu przeciąganka. Dostępna także wersja klasyczna (wygodniejsza "klikana", dla starszych przeglądarek i rozdzielczości ekranu poniżej 1024 x 768).

33. 112 form podstawowych czasownika - tabela główna (typowa dla liceum), w której wycięto luki. Po prostu uzupełnij luki (są tak zaprojektowane, aby nie trzeba było wprowadzać niemieckich znaków). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu "Prüfen". Możesz także prosić o podpowiedź ("Tipp") - komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu "migania" kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik). 

34. 57 tzw. wyrażeń bliźniaczych (Zwillingsformeln) - po prostu uzupełnij luki (są tak zaprojektowane, aby nie trzeba było wprowadzać niemieckich znaków). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu "Prüfen". Możesz także prosić o podpowiedź ("Tipp") - komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu "migania" kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

35. 86 niemieckich przysłów - ćwiczenie typu przeciąganka (należy dokończyć przysłowie, na każdej stronie jest po 10 przysłów; po ułożeniu klikamy na "Prüfen" i przechodzimy do kolejnej porcji przysłów - "Weitere Sprichwörter"). Dostępna także wersja klasyczna (wygodniejsza "klikana", dla starszych przeglądarek i rozdzielczości ekranu poniżej 1024 x 768).


36. Trudniejsze przypadki tworzenia liczby mnogiej - 50 przykładów, test wyboru. Klikaj na właściwej formie liczby mnogiej.


37. DER, DIE, a może DAS ...  - 100 podpunktów testowych, test wyboru. Klikaj na właściwym rodzajniku.


38. Die Stadt - nazwy 25 obiektów typowych dla miasta oraz ich definicje w języku niemieckim - ćwiczenie typu "dopasowywanka" (należy dopasować definicję danego obiektu miejskiego); po dopasowaniu klikamy na "Prüfe".

39. Czerwony kapturek - ćwiczenie typu "dopasowywanka"; po dopasowaniu dalszego ciągu dla wszystkich 20 zdań klikamy na "Prüfen".

40. Wir bauen uns eine Hütte - uzupełnianie luk we fragmencie książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn". Po prostu uzupełnij luki (są tak zaprojektowane, aby nie trzeba było wprowadzać niemieckich znaków). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu "Prüfe". Możesz także prosić o podpowiedź ("Vorsagen") - komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu "migania" kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

41. Passiv 1 - ćwiczenie typu rozsypanka-przeciąganka (z elementów należy utworzyć zdanie), po ułożeniu naciskamy klawisz "Prüfe" i przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz "=>>".) Dostępna także wersja klasyczna (wygodniejsza "klikana", dla starszych przeglądarek i rozdzielczości ekranu poniżej 1024 x 768).

42. Passiv 2 - zamiana na ten sam czas i uzupełnienie luk tworzących zdanie w stronie biernej (w tym samym czasie co zdanie wyjściowe). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu "Prüfe". Możesz także prosić o podpowiedź ("Tipp") - komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu "migania" kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

43. Nazwy geograficzne i ich polskie odpowiedniki - ćwiczenie typu rozsypanka-przeciąganka (należy dopasować lewą i prawą kolumnę), po ułożeniu naciskamy klawisz "Prüfe" i przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz "=>>".)


44. Flagi 33 różnych państw europejskich - test wyboru (należy rozpoznać flagę i kliknąć na właściwej niemieckiej nazwie państwa). Wykorzystano ogólnodostępne darmowe grafiki GNU.


45. Przymiotnik - test lukowy, 53 podpunkty. Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu "Prüfe". Możesz także prosić o podpowiedź ("Tipp") - komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu "migania" kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

46. Podstawowe piktogramy  - test wyboru (należy wybrać najbardziej logiczny opis pasujący do obrazka).
Wykorzystano ogólnodostępne darmowe grafiki GNU.


47. Pierwiastki i związki chemiczne - test wyboru kładący szczególny nacisk na nazwy pierwiastków mających niemiecki, a nie łaciński źródłosłów. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia ścisłe / przyrodnicze w Niemczech.

48. Słownictwo matematyczne - (ważniejsze przykłady) - test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia ścisłe w Niemczech.


49. Słownictwo prawnicze - (ważniejsze przykłady) - test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia prawnicze w Niemczech.


50. 20 dźwięków do rozpoznania - test wyboru (należy rozpoznać dźwięk i kliknąć na właściwym rozwiązaniu). Odtworzenie dźwięków jest możliwe przy prawidłowej konfiguracji przeglądarki oraz komputera.


51. Słownictwo medyczne - test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych, lekarzy
i pracowników służby zdrowia oraz kandydatów na medycynę chcących studiować w Niemczech.


52. Rozpoznawanie flag niemieckich krajów związkowych - test wyboru.

Wykorzystano ogólnodostępne darmowe grafiki GNU.


53. Rozpoznawanie znanych postaci niemieckiego obszaru językowego - test wyboru.

Wykorzystano ogólnodostępne darmowe zdjęcia GNU.


54. Rozpoznawanie znanych obiektów w Berlinie - test wyboru.
Wykorzystano ogólnodostępne darmowe zdjęcia GNU oraz fotografie udostępnione przez portal www.berlin.de.


55. Stolice Europy - test typu "dopasowywanka"  (Match-Test). Do nazwy danego państwa należy dopasować odpowiednią  stolicę (wybór z menu rozwijalnego). Zawiera 47 nazw państw (46 oficjalnych form państwowych + Cypr).


56. Wortquadrat [JAVA] - ćwiczenie działające w środowisku Java. Należy odszukać słowa w kwadracie - poziomo, pionowo lub po skosie, a nawet "na wspak". Słówka zaznaczamy po prostu myszą. Autorem apletu jest Mike Hall.  Kod źródłowy apletu bazowego (z angielskimi listami słówek) można pobrać stąd.


57. "Glücksrad", czyli "Koło Fortuny" - ćwiczenie zmuszające nas do odgadnięcia 10 nazw owoców lub warzyw. 


58. Konjunktiv II / Konditional I  - ćwiczenie wyboru, 15 podpunktów59. Kontraste PL-DE - najistotniejsze różnice między językiem polskim a niemieckim, ćwiczenie wyboru, 25 podpunktów


60. Trenuj rodzajnik  - modał korzysta z bazy obejmującej ponad 1000 rzeczowników.
(OBECNIE JUŻ TYLKO WERSJA OFFLINE)


61. Dobierz właściwy czasownik posiłkowy - modał korzysta z bazy obejmującej 140 czasowników. Z uwagi na liczne odwołania do dualnych konotacji werbalnych ("haben" lub "sein" równocześnie) ćwiczenie to powinno być wykonywane przez osoby średniozaawansowane i zaawansowane.
(OBECNIE JUŻ TYLKO WERSJA OFFLINE).powered by Marcin Perliński