Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Opublikowano w Testy

"Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych"

Przebieg konkursu:
- Powitanie uczestników – trzyosobowych drużyn z klas pierwszych.
- Przedstawienie programu konkursu.
- Przydział zadań poszczególnym zespołom klasowym.
- Podsumowanie wyników.
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.
Konkurs obejmuje trzyosobowe zespoły z klas pierwszych szkoły średniej.
Cel główny:
- Poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi. Rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.
Cele szczegółowe:
- Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych
- Poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego
- Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego
- Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur
- Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
- Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka
niemieckiego

……………………………………………………………………………………………….
· Zadanie 1 – „test” ( 30 pkt )
Drużyny otrzymują do rozwiązania test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W ciągu 10 minut drużynowo zakreślają poprawne odpowiedzi.

1. Skrzynki pocztowe w Niemczech są koloru:
A. czerwonego
B. żółtego
C. zielonego
D. niebieskiego
2. Neutralność Szwajcarii datuje się od roku:
A. 1815
B. 1807
C. 1848
D. 1780
3. Dzieci, które idą po raz pierwszy do szkoły otrzymują w pierwszy dzień szkoły:
A. „Wundertüte”
B. „Spieltüte”
C. „Zuckertüte”
D. „Schultüte”
4. Anna chce zostać nauczycielką. Najlepiej będzie, jeśli pójdzie do:
A. Hauptschule
B. Gymnasium
C. Realsachule
D. Berufsschule
5. Największym pod względem ilości mieszkańców krajem niemieckojęzycznym jest:
A. Austria.
B. Republika Federalna Niemiec
C. Szwajcaria
D. Liechtenstein
6. Pierwszym niemieckim cesarzem był :
E. Heinrich I
F. Konrad I
G. Heinrich IV
H. Otto I
7. Flaga Szwajcarii:
A. ma takie same kolory jak flaga Polski
B. ma takie same kolory jak flaga Niemiec
C. ma takie same kolory jak flaga Francji
D. ma takie same kolory jak flaga Włoch
8. Brandenburger Tor to:
A. muzeum znajdujące się w Berlinie
B. nazwa starego miasta w Brnie
C. znana wiedeńska wieża z XVII wieku
D. brama z kwadrygą w Berlinie
9. Słynny gotycki kościół Wiednia to:
A. Karlskirche
B. Stephansdom
C. Kapuzinerkirche
D. Zeichenglockenturm
10. Hundertwasserhaus to:
A. zabytek Berlina, w którym mieszkał znany niemiecki architekt Hundertwasser
B. popularna nazwa muzeum berlińskiego Pergamonmuseum
C. zabytek Wiednia, dom zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera
D. słynny zabytek Wiednia, tzw. „Dom Wodny”
11. Który z wymienionych muzyków był głuchy:
A. J.S. Bach
B. W.A. Mozart
C. L. Beethoven
D. J. Haydn
12. Najważniejsza postać świąt wielkanocnych w Niemczech to:
A. Osterstrauß
B. Nikolaus
C. Osterhase
D. Osterei
13. Kraje niemieckiego obszaru językowego to po niemiecku:
A. DACH - Länder
B. Bundesländer
C. Drei - Länder
D. Ausländer
14. Samochody z Niemiec mają literowe oznakowanie:
A. NI
B. D
C. DE
D. GER
15. Samochody z Austrii i Szwajcarii oznakowane są literami:
A. A oraz CH
B. AU oraz CH
C. A oraz SZ
D. AU oraz CHE
16. Prawidłowe niemieckie nazwy Republiki Federalnej Niemiec oraz Austrii to:
A. Bundesrepublik Deutschland oraz Bundesrepublik Österreich
B. Republik Deutschland oraz Republik Österreich
C. Bundesrepublik Deutschland oraz Österreich
D. Bundesrepublik Deutschland oraz Republik Österreich
17. Prawidłowe niemieckie nazwy Szwajcarii i Lichtensteinu to:
A. Schweizerische Eidgenossenschaft oraz Fürstentum Liechtenstein
B. der Schweiz oraz Liechtenstein
C. das Schweizer und Fürstentum Liechtenstein
D. Schweizerische Eidgenossenschaft oraz Republik Liechtenstein
18. Liechtenstein ma:
A. ponad pół miliona mieszkańców
B. tylu mieszkańców ilu Warszawa
C. mniej niż pół miliona mieszkańców
D. około 10 tysięcy mieszkańców
19. Austria, Niemcy i Szwajcaria ustawione wg wielkości powierzchni to:
A. Niemcy, Szwajcaria, Austria
B. Niemcy, Austria i Szwajcaria
C. Austria, Niemcy i Szwajcaria
D. Austria, Szwajcaria i Niemcy
20. Które zdanie jest prawdziwe?
A. Niemcy graniczą z Polską, Austrią i Szwajcarią
B. Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą z Austrią
C. Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą ze Szwajcarią
D. Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą ani z Austrią, ani ze Szwajcarią
21. Słynna ulica w Berlinie z mnóstwem hoteli, sklepów i restauracji nazywa się:
A. Kurfürstendamm
B. Unter den Linden
C. die Alexanderstraße
D. die Einkaufsstraße
22. Największą grupę obcokrajowców w Niemczech tworzą:
A. Polen
B. Turken
C. Italiener
D. Griechen
23. „Hoch soll er leben” śpiewa się w Niemczech:
A. zum Geburtstag
B. zum Namenstag
C. zur Taufe
D. zur Konfirmation
24.
Największe miasta w Niemczech to:
A. Berlin, Mönchen, Hannover, Hamburg
B. Stuttgart, Essen, Dresden, Leipzig
C. Köln, Frankfurt am Mein, Bonn, Wuppertal
D. Bern, Genf, Zürich, Luzern
25.
Kim jest Heidi Klum:
A. aktorką
B. piosenkarką
C. modelką
D. poetką
26. Schönbrunn to:
A. pałac w Wiedniu, dawna letnia rezydencja Habsburgów
B. znany zamek alpejski
C. fontanna wiedeńska
D. popularna nazwa opery berlińskiej
27. Zarówno DDR jak i BRD powstały w:
A. 1946
B. 1949
C. 1961
D. 1990
28. Największe targi książek i wystawy samochodów odbywają się w:
A. Monachium
B. Frankfurcie nad Menem
C. Hamburgu
D. Lipsku
29. Na północy graniczą Niemcy z:
A. Danią
B. Holandią
C. Szwecją
D. Norwegią
30. Keiser-Wilhelm-Gedächtniskirche znajduje się w
A. Berlinie
B. Wiedniu
C. Lipsku
D. Hanowerze
Rozwiązania: 1.B, 2.A, 3.C, 4.B, 5.B, 6.H, 7.A, 8.D, 9.B, 10.C, 11.C, 12.C, 13.A, 14.B, 15.A, 16.A, 17.A, 18.C, 19.B, 20.A, 21.A, 22.B, 23.A, 24.A, 25.C, 26.A, 27.B, 28.B, 29.A, 30.A
……………………………………………………………………………………………….
· Zadanie 2 – „zgaduj – zgadula” ( 3 pytania × 2 pkt = 6 pkt )
Jedna osoba z drużyny podchodzi do komisji i losuje 3 pytania o różnym stopniu trudności. Drużyny mają 3 minuty na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi.
· Kto napisał melodię do niemieckiego hymnu?
· Jak nazywa się obecny kanclerz Niemiec?
· Wymień trzech kompozytorów niemieckiego obszaru językowego.
· Podaj imię i nazwisko Benedykta XVI – Papieża z Niemiec.
· Wymień trzech sportowców z Niemiec, Austrii lub Szwajcarii.
· Wymień nazwy trzech rzek niemieckich.
· Z czyja osobą kojarzą ci się gwardziści szwajcarscy?
· Wymień nazwiska trzech pisarzy niemieckiego obszaru językowego.
· Wymień nazwy trzech firm niemieckich.
· Wymień nazwy trzech lotnisk w Berlinie.
· Wymień trzy kraje związkowe Niemiec.
· Podaj języki urzędowe w Szwajcarii.
· Z jakimi morzami graniczą Niemcy.
· Podaj nazwy trzech partii politycznych w Niemczech.
· Co umieszczone jest jako symbol w herbie i na fladze Berlina?
· Podaj nazwy trzech stacji telewizyjnych Niemczech.
· Podaj nazwiska trzech piosenkarzy lub nazwy trzech zespołów niemieckich.
· Wymień imiona i nazwiska nauczycieli języka niemieckiego w naszej szkole.
…………………………………………………………………………………….
· Zadanie 3 – „kalambury” ( 1 pkt + 1pkt )
Jedna osoba z drużyny podchodzi do komisji i losuje hasło – rzeczownik. Pozostali członkowie zespołu nieznający hasła, mają za zadanie odgadnąć na podstawie ruchów, gestów i mimiki osoby pokazującej, o jaki wyraz chodzi. Dodatkowy punkt otrzymuje drużyna za podanie prawidłowej nazwy w języku niemieckim.
· telewizor
· słońce
· dywan
· deszcz
· strach
· miłość
.................................................................................................................................
· Zadania 4 – „uzupełnianka” – (10 pkt )
Drużyny otrzymują do uzupełnienia 10 zdań związanych z Berlinem. W ciągu 5 minut należy wpisać brakujące wyrazy.
1. Berlin liegt an der S..
. . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Berlin ist die H . . . . . . . . . . . . . . . . der Bundesrepublik Deutschland.
3. Berlin hat 170 M . . . . . . . . . . . . . . . und ist damit eine der wichtigsten
Museumstädte der Welt.
4. Bis zum Fall der Berliner M . . . . . , symbolisierte das Brandenburger
Tor die Teilung Deutschlands.
5. Vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz führt die Straße
U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Trotz vieler Proteste wächst die L . . . . . . . . . . . . . . . von Jahr zu Jahr.
7. Das moderne Berlin symbolisiert der P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Das P . . . . . . . . . . . . . . – M . . . . . . . . . . . steht auf der Museuminsel.
9. In Berlin steht der 368 Meter hohe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. In Berlin kann man mit der . . . . . – Bahn und . . . . . – Bahn fahren.
Rozwiązania: 1. Spree 2. Hauptstadt 3. Museen 4. Mauer 5. Unter den Linden
…………………………………………………………………………………
· Zadanie 5 – „charakterystyczna potrawa dla danego kraju” ( 3 pkt + 2 pkt )
Drużyny mają za zadanie przedstawić i zaprezentować przygotowaną przez siebie potrawę. Dodatkowe punkty drużyna otrzymuje za interesującą prezentację danej potrawy.
……………………………………………………………………………………………….
· Zadanie 6 – „przysłowia” ( 10 pkt )
Drużyny otrzymują do odgadnięcia i wpisania 10 przysłów niemieckich. Odgadnięte przysłowia należy wpisać w wykropkowane pola.
1. Alte Liebe rostet nicht.
…………………………………………………………………………..
A. Aller Anfang ist schwer.
…………………………………………………………………………..
B. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
…………………………………………………………………………..
C. Ohne Fleiß kein Preis.
…………………………………………………………………………..
D. Kleider machen Leute.
…………………………………………………………………………..
E. Übung macht den Meister.
…………………………………………………………………………..
F. Die Beine in die Hand nehmen.
…………………………………………………………………………..
G. Alles auf eine Karte setzen.
…………………………………………………………………………..
H. Mit jemandem Katze und Maus spielen.
…………………………………………………………………………..
I. Arm wie eine Kirchenmaus sein.
…………………………………………………………………………..