Wybierz język witryny

Przeciwieństwa

mateo włącz . Opublikowano w Słownictwo

groß – klein (duży – mały)

gesund – krank (zdrowy – chory)

schwarz – weiß (czarny – biały)

kurz – lang (krótki – długi)

schmal – breit (wąski – szeroki)

dumm – klug (głupi – mądry)

stumpf – scharf/spitz (tępy – ostry)

genau – ungenau (dokładny – niedokładny)

schön/hübsch – hässlich (ładny/piękny – brzydki)

voll – leer (pełny – pusty)

stark – schwach (silny – słaby)

reich – arm (bogaty – biedny)

schwer – leicht (ciężki – lekki)

lebendig – tot (żwy – martwy)

tauer – billig (drogi – tani)

fleißig – faul (pilny – leniwy)

mager – fett (chudy – tłusty)

verheiratet – ledig/geschieden (żonaty – wolny/rozwiedziony)

freundlich/nett – unfreundlich (przyjacielski – nieprzyjacielski)

höflich – unhöflich (uprzejmy – nieuprzejmy)

fest – lose (mocny – luźny)

geöffnet/offen – geschlossen (otwarty – zamknięty)

auf – zu (otwarty – zamknięty)

aufgeschlossen – abgeschlossen

verboten zugelassen (zabroniony – pozwolony)

legal –illegal (legalny – nielegalny)

echt – gefälscht/künstlich (prawdziwy – fałszywy/sztuczny)

bleifrei – verbleit (bezołowiowy – ołowiowy)

allein – zusammen (samemu – razem)

links – rechts (lewo – prawo)

geradeaus – zurück (przed siebie – wstecz)

oben – unten (na górze – na dole)

hinten – vorne (w tyle – przed)

hier – dort (tu – tam)

hell – dunkel ( jasny – ciemny)

lecker/schmackhaft – unschmackhaft (smaczny-niesmaczny)

gut erzogen – flegelhaft

komprimiert – dekomprimiert

gespeichert – gelöscht (zapisany – usunięty)

sympathisch – unsympathisch (sympatyczny – niesympatyczny)

sexy – abstoßend (sexowny – odpychający)

glänzend – matt (błyszczący – matowy)

waagerecht – senkrecht (poziomy – pionowy)

horizontal – vertikal (horyzontalny – wertykalny)

logisch – unlogisch (logiczny – nielogiczny)

essbar – unessbar (jadalny – niejadalny)

hungrig – satt (głodny – syty)

hungrig – durstig (głodny – spragniony)

interessant – langweilig (interesujący – nudny)

interessiert – desinteressiert (zainteresowany – niezainteresowany)

sauber – schmutzig (czysty – brudny)

kalt – warm (zimny – ciepły)

heiß – kühl (gorący – chłodny)

frisch – unfrisch/verdorben (świeży – nieświeży/zepsuty)

belieb – verhasst (ulubiony – znienawidzony)

schnell – langsam (szybki – wolny)

trocken – nass (suchy – mokry)

gewonnen – verloren (wygrany – przegrany)

verständlich – unverständlich (zrozumiały – niezrozumiały)

deutlich – undeutlich (wyrażny – niewyrażny)

angezogen – ausgezogen/nackt

süß – bitter/sauer/salzig ( słodki – gorzki/kwaśny/słony)

weich – hart (miękki – twardy)

betrunken - nüchtern (pijany – trzeżwy)

gerade – krumm (prosty – krzywy)

gut – schlecht/böse (dobry – zły)

steif – biegsam (sztywny –giętki)

die Kälte – die Wärme (zimno – ciepło)

das Verständnis– das Missverständnis

die Toleranz – die Intoleranz (tolerancja – nietolerancja)

der Gott – der Teufel (Bóg – Diabeł)

das Kind – der Erwachsene ( dziecko – dorosły)

das Wasser – das Feuer (woda – ogień)

die Erde – der Himmel (ziemia – niebo)

die Klugheit – die Dummheit (mądrość – głupota)

die Breite – die Länge (szerokość – długość)

der Arbeitnehmer – der Arbeitgeber ( pracobiorca – pracodawca )

der Tag – die Nacht (dzień – noc)

die Liebe – der Hass (miłość – nienawiść )

die Helligkeit – die Dunkelheit (jasność – ciemność)

die Ankunft – die Abfahrt (przyjazd – odjazd )

der Anflug – der Abflug (przylot – odlot)

geben – nehmen (dawać – brać )

lieben – hassen (kochać – nienawidzieć)

stehen – sitzen/liegen ( stać – siedzieć)

aufstehen – sich setzen/legen ( wstawać – siadać/kłaść się)

ziehen – stoßen (ciągnąć – pchać)

anziehen – ausziehen (przyciagać – wyciągać)

einziehen – ausziehen/umziehen

abfahren – ankommen ( odjeżdzac – przybywać)

schlagen – streicheln ( uderzać – gładzić )

abschließen –aufschließen ( zamknąć – otworzyć )

anziehen – abstoßen (przyciągać – odpychac )

öffnen – schließen (otwierać – zamykac)

aufmachen – zumachen ( otwierać – zamykać )

einschalten – ausschalten ( włączyc – wyłączyc)

essen – erbrechen /kotzen (jeść – wymiotować/rzygać)

bauen – zerstören (budować – burzyc)

aufknöpfen – zuknöpfen (odpiąć – zapiąć)

ankleben – abreißen (przylepiac – odrywa)

zugraben – ausgraben (zakopać – wykopać)