Nauka niemiecki

Berlin

Opublikowano w Krajoznawstwo

Berlin to stolica państwa Niemieckiego. To wspaniałe miasto ma powierzchnię 883 kilometrów kwadratowych. W mieście zamieszkuje 3,5 miliona mieszkańców. Przy czy SA to dane na rok 1994, od tego czasu liczba ta mogła się znacznie zwiększyć. Berlin leży we wschodniej części Niemiec, w środkowej części jednego z niemieckich pojezierz - Pojezierza Brandenburskiego przy ujściu jednej z niemieckich rzek- Sprewy. Berlin powstał z dwóch osad - Berlin i Colin, które zespoliły się około 1230 roku. W XIII wieku otrzymał prawa miejskie, w XV wieku został rezydencją elektorów brandenburskich. Natomiast od roku 1709 Berlin został stolicą Królestwa Pruskiego, co przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju. świetlane lata to również okres panowania cesarza Fryderyka II, zwanego Wielkim, który panował w latach 1750-1786. Berlin przeżywał jednak również i czasy niepokojów, pełnych niemiłych zdarzeń dla tej niemieckiej stolicy. Mowa tutaj w szczególności o czasach okupacji Francuskiej , czasów epidemii i wojen . Po zjednoczeniu Niemiec Berlin został stolicą cesarstwa niemieckiego w roku 1871. Od tego czasu Berlin jest stolica państwa niemieckiego. W XX Berlin zdobył sławę na całym świecie dzięki niezwykle udanym igrzyskom olimpijskim. Niesławę Berlinowi przyniosły jednak póżniejsze wydarzenia związane oczywiście z II wojną światową wywołaną przez Adolfa Hitlera, która pogrzebała wiele ziemskich istnień i była najkrwawszą i największą wojną w historii świata. Po wojnie Berlin został podzielony na część NRD i RFN, po zjednoczeniu Niemiec, mur berliński, który oddzielał Niemcy zachodnie od Niemców wschodnich został zwalony . Mur ten dzielił miasto Berlin przez 28 lat. Z berlińskich zabytków można wymienić te najbardziej znane jak: Brama Brandenburska- czyli prawdziwy symbol zjednoczenia Berlina jak i całych Niemiec. Mamy tutaj także kościół Pamięci, Berliner Dom, czy tez wspaniały pałac Charlottenburg . Berlin to jedno z najpiękniejszych miast nie tylko w Niemczech ale i w całej Europie.