Nauka niemiecki

Czynności (prace) domowe- Haushaltarbeiten

Opublikowano w Słownictwo

Czynności (prace) domowe- Haushaltarbeiten

bügeln- prasować

reparieren- naprawiać

helfen- pomagać

putzen , reinigen- czyścić

spülen, abspülen – umyć, płukać, opłukać

waschen- prać

trocknen, abtrocknen- suszyć/osuczyć

bürsten- szczotkować

fegen,  kehren- zamiatać

kratzen- skrobać

scheuern, rubbeln, schrubben- szorować

wischen, abwischen- ścierać, wycierać, przecierać, obcierać, powycierać

aufräumen- sprzątać

*Räumen Sie das bitte auf!- Proszę to posprzątać!

*Ich habe das aufgeräumt- posprzątałam to.

Ordnung machen- robić porządki

die Fenster putzen- czyścić okna

die Treppe putzen- czyścić schody

den Fußboden moppen, putzen, reinigen-  czyścić podłogę

den Backofen reinigen- czyścić piekarnik

den Hund füttern- karmić psa

mit dem Hund spazierengehen/mit dem Hund Gassi gehen- wyjść z psem na spacer, wyprowadzać psa

*Gehen Sie bitte mit dem Hund spazieren!- Proszę wyjść z psem na spacer!

*Ich bin mit dem Hund Gassi gegangen/spazierengegangen-    Wyprowadzałem/łam psa. Byłem/łam z psem na spacerze

den Teppich klopfen- trzepać dywan

das Essen vorbereiten- przygotować jedzenie

das Mittagessen vorbereiten- przygotować obiad

das Geschirr abwaschen, waschen, abspülen, spülen- myć naczynia, płukać naczynia

*Könnten Sie bitte das Geschirr abwaschen?- Czy mogłaby Pani/mógłby Pan obmyć naczynia?

das Geschirr abtrocknen- wycierać naczynia

den Tisch decken- nakryć do stołu

den Tisch aufräumen- sprzątać ze stołu

Staub wischen- wycierać kurz

Staub saugen- odkurzać

den Teppich saugen- odkurzać dywan

die Blumen gießen- podlać/ podlewać kwiaty

die Möbel polieren- polerować meble

das Bett beziehen- posłać/pościelić łóżko

den Mülleimer leeren- kosz na śmieci

die Spülmaschine leeren- opróżnić zmywarkę

den Müll hinaustragen/wegwerfen/wegbringen- wynosić śmieci

den Boden fegen/kehren- zamiatać podłogę

die Bettwäsche wechseln- zmieniać pościel

die Wohnung lüften- wietrzyć mieszkanie

die Spülmaschine anmachen/ausmachen- włączyć/ wyłączyć zmywarkę

die Waschmaschine anmachen/ausmachen- włączyć /wyłączyć pralkę

die Wäsche aufhängen- rozwieszać pranie

das Tuch, der Waschlappen, der Putzlappen- ścierka, szmatka

das Kehrblech- szufelka

der Handfeger- zmiotka

*Wo haben Sie den Handfeger/ den Staubsauger?- Gdzie Pan/i ma zmiotkę/odkurzacz?

der Staubsauger- odkurzacz

das Putzmittel/die Putzmittel- środek/ środki czystości

*Wo finde ich alle Putzmittel?- Gdzie znajdę wszystkie środki czystości?

gründlich- dokładnie, gruntownie

feuchte Tücher/ trockene Tücher- mokre ścierki/ suche ścierki