Nauka niemiecki

17_lekcja siedemnasta-wymiar-ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

Wie viele Zentimeter hat ein Inch? · Ile centymetrów ma cal?
· Das ist nur ein Bruchteil unser Kapazität. · Jest to tylko ułamek naszej pojemności.
· Passe die Schnittlänge- und -Tiefe an. · Ustawcie długość i głębokość cięcia.
· Messen Sie die Höhe. · Niech Pan/Pani zmierzy wysokość. Niech
Państwo zmierzą wysokość.
· Ein Pfund sind 0.45kg · Jeden funt to 0,45 kg.
· Ein Fuss ist 0.33 Meter · Stopa to 0,33 metrów.
· Messen Sie die Breite. · Niech Pan/Pani zmierzy szerokość. Niech
Państwo zmierzą szerokość.
· Welchen Durchmesser brauchst du? · Jaką potrzebujesz średnicę?
· Die Welt steht auf dem Kopf. · Świat jest do góry nogami.
· Diese Presse produziert nur leichte Teile. · Prasa produkuje tylko lekkie kawałki.
· Es hat die falsche Form. · To ma zły kształt.
· Wiegen Sie den Barren bevor Sie ihn für das
Lager freigeben.
· Niech Pan/Pani zważy tę tyczkę nim wypuści
ją do magazynu. Niech Państwo zważą tę tyczkę
nim wypuścicie ją do magazynu.
· Es ist zu klein. · To jest zbyt małe.
· Diese Presse produziert nur schwere Teile. · Prasa produkuje tylko ciężkie kawałki.