Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

18_lekcja osiemnasta-wymiar-ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

Niech Pan/Pani zmierzy wysokość. Niech
Państwo zmierzą wysokość.
· Messen Sie die Höhe.
· Świat jest do góry nogami. · Die Welt steht auf dem Kopf.
· Prasa produkuje tylko lekkie kawałki. · Diese Presse produziert nur leichte Teile.
· To jest zbyt małe. · Es ist zu klein.
· Jeden funt to 0,45 kg. · Ein Pfund sind 0.45kg
· Niech Pan/Pani zmierzy szerokość. Niech
Państwo zmierzą szerokość.
· Messen Sie die Breite.
· To ma zły kształt. · Es hat die falsche Form.
· Niech Pan/Pani zważy tę tyczkę nim wypuści
ją do magazynu. Niech Państwo zważą tę tyczkę
nim wypuścicie ją do magazynu.
· Wiegen Sie den Barren bevor Sie ihn für das
Lager freigeben.
· Jest to tylko ułamek naszej pojemności. · Das ist nur ein Bruchteil unser Kapazität.
· Jaką potrzebujesz średnicę? · Welchen Durchmesser brauchst du?
· Ustawcie długość i głębokość cięcia. · Passe die Schnittlänge- und -Tiefe an.
· Stopa to 0,33 metrów. · Ein Fuss ist 0.33 Meter
· Ile centymetrów ma cal? · Wie viele Zentimeter hat ein Inch?
· Prasa produkuje tylko ciężkie kawałki. · Diese Presse produziert nur schwere Teile.