Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Opublikowano w Certyfikaty

Zertifikat Deutsch für den Beruf
ZDfB przeznaczony jest dla osób, które pragną potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego na poziomie świadectwa Zertifikat Deutsch wzbogaconą o słownictwo związane tematycznie z wykonywaną pracą, w tym np. umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i prowadzenia rozmów na tematy zawodowe.
Egzamin kierowany jest do osób, które:
* pracują lub zamierzają podjąć pracę w krajach niemieckojęzycznych
* chcieliby odbyć tam praktykę zawodową
* oferują tam swoje produkty lub usługi
* są zatrudnieni w polskich przedstawicielstwach firm z tych krajów

EGZAMIN PISEMNY
Trwa z przerwą 3 godz. I składa się z następujących części:
1. Część gramatyczno-leksykalna (30 min): 3 subtesty (części):
* słownictwo
* gramatyka
* korekta tekstu

2. Rozumienie tekstu czytanego (40 min): 3 części - zastosowania różnych technik czytania

3. Rozumienie tekstu słuchanego (ok. 30 min): 3 części:
* notatka z rozmowy telefonicznej
* teksty wyboru
* wybór typu: prawda-fałsz

4. Korespondencja (60 min): 2 części:
* napisanie listu w oparciu o podane wyrażenia
* napisanie listu w oparciu o podane punkty

EGAZMIN USTNY
Trwa ok. 20 minut (czas na przygotowanie: 15 minut) i składa się z 3 części:
1. Przedstawienie się uwzględniające fakty dotyczące własnej sytuacji zawodowej (także wymyślonej).
2. Przedstawienie i skomentowanie wybranego przez siebie wykresu, diagramu, statystyki.
3. Wybranie przez kandydata scenki sytuacyjnej: rozmowa z egzaminatorem związana z realiami życia zawodowego.