Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Egzamin DSH

Opublikowano w Certyfikaty

Egzamin DSH jest przepustką na niemieckie wyższe uczelnie (dotyczy oczywiście obcokrajowców). Trudnością jest zbliżony do certyfikatu ZOP, jednak nacisk położono w nim na rozumienie uniwersyteckiego języka naukowego i popularnonaukowego. Na każdej uczelni/kierunku taki egzamin wygląda nieco inaczej, chociaż ogólna konstrukcja jest tworzona według wspólnego szablonu. Aby go zdawać, należy najlepiej zdecydować się, na której niemieckiej uczelni zamierzacie Państwo studiować. Nowi maturzyści (od 2005 roku) legitymujący się zdanym egzaminem dojrzałości z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym są zazwyczaj automatycznie dopuszczani do tego egzaminu bez potrzeby dodatkowego dokumentowania swoich wstępnych umiejętności językowych. Aha, kto ma już ZOP, KDS, GDS, DSDII, zdany na ocenę minimum dobrą Test DaF (a na niektórych uczelniach także ZMP), jest automatycznie zwolniony z  DSH.