Podróż - reise

Opublikowano w Dialogi

A: Entschuldigen Sie, geht heute ein Flug nach London?

Przepraszam, czy jest dzisiaj lot do Londynu?

B: Ja, es gibt einige Flüge nach London heute. Um wieviel Uhr möchten Sie fliegen?

Tak, jest dzisiaj kilka lotów do Londynu. O której godzinie chciałby pan lecieć?

A: So schnell wie möglich.

Jak najszybciej.

B: Der nächste Flug ist um 10 Uhr. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn noch.

Następny lot jest o godzinie 10.00. Jeśli się pan pośpieszy, to jeszcze pan na niego zdąży.

A: Das ist gut. Ein Ticket bitte.

To dobrze. Poproszę jeden bilet.

B: Möchten Sie einen Fensterplatz?

Chce pan miejsce przy oknie?

A: Eher nicht. Mir wird schlecht, wenn ich beim Fenster sitze.

Raczej nie. Źle się czuję, kiedy siedzę przy oknie.

B: Gut, hier ist ihr Ticket. Ich wünsche ihnen einen angenehmen Flug.

Dobrze, oto pański bilet. Życzę przyjemnego lotu.

A: Danke.

Dziękuję.