Podstawowe informacje o Niemczech - turbolandeskunde

Super User włącz . Opublikowano w Dla nauczycieli i nie tylko

KONKURS „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
IV EDYCJA 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI
Szanowni Państwo!
Poniżej propozycja klucza, który ma być dla Państwa wsparciem i pomocą w przyznawaniu punktów bez zbędnego szukania poprawnych odpowiedzi i sprawdzania ewentualnych wątpliwości. Mam nadzieję, że będzie pomocny.
W I etapie konkursu kładziemy nacisk na wiedzę i znajomość nazw własnych. Błędy ortograficzne i gramatyczne nie mają wpływu na punktację.
W części pierwszej przyznajemy punkt za poprawną odpowiedź zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, jeśli nie zawiera ona w sobie nazwy własnej. W niektórych przypadkach wystarczy zatem jedna z odpowiedzi do przyznania punktu bez względu na język. Inaczej wygląda sprawa z nazwami własnymi, te winny być podane w języku niemieckim i tylko wtedy przyznajemy punkt za poprawną odpowiedź.
W części drugiej tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i za jej zakreślenie przyznajemy punkt.
Organizatorzy
CZĘŚĆ I _____/54 Pkt.
PODSTAWOWE INFORMACJE O NIEMCZECH
1.Die Hauptstadt von Deutschland heiβt Berlin.
Stolicą Niemiec jest Berlin
2.Die Flagge von Deutschland hat drei Farben (von oben nach unten): schwarz-rot-gold.
Flaga Niemiec ma trzy kolory (z góry na dół): czarny-czerwony-złoty.
3.Die Währung von Deutschland ist der Euro
Walutą Niemiec jest euro
4.Die Nationalhymne von Deutschland hat den Titel: „Lied der Deutschen”.
Hymn narodowy Niemiec ma tytuł: ----
5.Deutschland hat sechzehn/16 Bundesländer.
Niemcy mają szesnaście/16 landów związkowych.
6.Deutschland grenzt an neun/9 Länder.
Niemcy graniczą z dziewięcioma/9 krajami (podajcie ilość)
7.Die Bundesrepublik Deutschland hat ca. 82-82,8 Millionen Einwohner.
Niemcy mają około 82-82,8 milionów mieszkańców (zaliczamy każdą liczbę z podanego pułapu, również zapisaną słownie w języku niemieckim, lub polskim)
8.Nationalkennzeichen von Deutschland hat den/die Buchstaben: D
Krajowa tablica rejestracyjna Niemiec ma literę/litery: D
9.Die Telefonvorwahl von Deutschland ist: +49/0049
Numer kierunkowy do Niemiec to: +49/0049
10.Wie heiβt der Präsident von Deutschland? – Frank-Walter Steinmeier
Jak nazywa się prezydent Niemiec? ----
GEOGRAFIA
11.Wie heiβt das kleinste Bundesland? - Bremen
Jak nazywa się najmniejszy land związkowy? ----
12.Der grӧβte deutsche See heiβt – (der) Bodensee
Największe niemieckie jezioro to ----
13. Wie heiβt Deutschlands hӧchster Berg? – (die) Zugspitze .
Jak nazywa się najwyższa góra Niemiec? ----
14.Der längste Fluβ Deutschlands heiβt: (der) Rhein .
Najdłuższa rzeka Niemiec to : ----
15.Welche vier deutsche Städte haben mehr als eine Million Einwohner? – Berlin, Hamburg, München, Köln
Które cztery niemieckie miasta mają więcej niż milion mieszkańców? ----
16.Das höchste Gebirge Deutschlands heiβt : die Alpen
Najwyższe góry Niemiec to: ----
17.Wie heiβen die zwei Seen Deutschlands? – die Ostsee, die Nordsee
Jak nazywają się dwa morza Niemiec? - ----
GOSPODARKA
18.Was produziert Firma Haribo? – Gummibärchen/Süβigkeiten
Co produkuje firma Haribo? – żelki/słodycze
19.Nennt drei deutsche Autowerke. – Audi/BMW/Mercedes/VW (przyznajemy punkt przy podanych 3 markach samochodowych w niemieckiej wersji językowej)
Wymieńcie trzy niemieckie zakłady samochodowe ----
20. Wer hat die Jeans erfunden? - Levi Strauss
Kto wynalazł jeansy? ----
21.Womit assoziert ihr den Begriff Aral? – Benzin/Tankstellen
Z czym kojarzycie termin Aral? – benzyna/stacje benzynowe
22.Was wird von der Firma Miele produziert? – Haushaltsgeräte
Co produkuje firma Miele? – sprzęt gospodarstwa domowego
23.Wie heiβt der gröβte Ballungsraum Deutschlands? – das Ruhrgebiet
Jak nazywa się największa aglomeracja miejska Niemiec? ----
24.Wo gibt es zwei Hauptsitze des Siemens-Konzerns? - München und Berlin
Gdzie znajdują się dwie główne siedziby konzernu Siemens? ----
HISTORIA
25. Wann wird in Deutschland der Nationalfeiertag zur Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert? – am 3.Oktober/am 03.10.
Kiedy jest obchodzone w Niemczech święto narodowe z okazji zjednoczenia Niemiec? – 3 października/03.10.
26.In welchem Jahr ist die Berliner Mauer gefallen? – 1989
W którym roku upadł Mur Berliński? - 1989
27.Welches Reformationsjubiläum wurde 2017 gefeiert? – 500 Jahre
Który jubileusz reformacji obchodzono w roku 2017? – 500-lecie
28.Was bedeutet die BRD? – die Bundesrepublik Deutschland
Co oznacza BRD? ----
29.In welchem Jahr endete der Zweite Weltkrieg? – 1945
W którym roku zakończyła się II wojna światowa? – 1945
30.Wie hieβ der erste Bundeskanzler , der 1949-1963 regierte? – Konrad Adenauer
Jak nazywał się pierwszy Kanclerz Niemiec rządzący w latach 1949-193? - ----
KULTURA
31.Was waren J.W.Goethe und F.Schiller? – Dichter
Kim byli J.W.Goethe i F.Schiller? – poeci
32.Wie lautet die norddeutsche Begrüβung? – Moin!
Jak brzmi północnoniemieckie pozdrowienie? ----
33.Wie heiβt der Tag, an dem die gröβten Karnevalsumzüge statfinden? - Rosenmontag
Jak nazywa się dzień, w którym odbywają się największe przemarsze karnawałowe? ----
34.Wie heiβt das gröβte Volksfest der Welt, das in München gefeiert wird? – Oktoberfest
Jak nazywa się największy na świecie festyn świętowany w Monachium? ----
35.Wie hieβen die Brüder, die viele Märchen veröffentlichten? – Jacob und Wilhelm Grimm
Jak nazywali się bracia, którzy wydali wiele bajek? ----
36.Wim Wenders, Volker Schlöndorf und Werner Herzog sind weltbekannte Regisseure
Wim Wenders, Volker Schlöndorf i Werner Herzog to światowej sławy reżyserzy
37.In welcher deutschen Stadt gibt es die höchste Kirche der Welt? – Ulm
W którym niemieckim mieście znajduje się najwyższy kościół świata? ----
SPORT
38.Nennt drei Fuβballvereine: (przyznajemy punkt przy podanych 3 nazwach klubów piłkarskich w niemieckiej wersji językowej)
Wymieńcie trzy kluby piłkarskie ----
39.Was waren Steffi Graf und Boris Becker? – Tennisspieler
Kim byli Steffi Graf i Boris Becker? - tenisiści
40.Wie heiβt die erste Fuβballliga in Deutschland? - Bundesliga
Jak nazywa się pierwsza liga piłki nożnej (ekstraklasa) w Niemczech? ------
41.Zum wievielten Mal wurde Deutschland 2014 zum Fu βball-Weltmeister? – zum vierten Mal
Który raz Niemcy zostali mistrzami świata w piłce możnej w roku 2014? – czwarty raz
42.Wie heiβt der Formel-1-Rennfahrer, der siebenmal Weltmeister wurde? – Michael Schumacher
Jak nazywa się kierowca formuły 1, który siedmiokrotnie był mistrzem świata? -----
OSOBISTOŚCI
43.Der deutsche Physiker, der die Quantentheorie entdeckte, hieβ Max Planck
Niemiecki fizyk, który odkrył teorię kwantową nazywał się -----
44.Till Schweiger und Daniel Brühl sind Schauspieler
Till Schweiger i Daniel Brühl są aktorami
45.Wie hieβ die bekannte Wiederstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, die 1943 von den Nazis hingerichtet wurde? – Sophie Scholl
Jak nazywała się znana bojowniczka powstania przeciwko nazizmowi, która została skazana przez nazistów w roku 1943? ----
46.Welche Partei vertritt die Bundeskanzlerin Angela Merkel? – die CDU
Jaką partię reprezentuje Kanclerz Niemiec Angela Merkel? ----
47. Wo wurde Günter Grass geboren? – in Danzig
Gdzie urodził się Günter Grass? – w Gdańsku
48.Wie heiβt die Schriftstellerin, die den Literaturnobelpreis im Jahre 2009 bekommen hat? – Herta Müller
Jak nazywa się pisarka, która otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w roku 2009? ----
JEDZENIE I PICIE
49.Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, Mayonnaise sind Zutaten für einen Kartoffelsalat.
Ziemniaki, cebula, ogórek, majonez to składniki na ----
50.Das bekannte gegrillte oder gebackene Gericht mit Curry heiβt Currywurst.
Znana grillowana lub pieczona potrawa z curry to ----
51. Kuchen mit Äpfeln, oft mit Eiskugeln und Schlagsahne serviert heiβt Apfelstrudel
Ciasto z jabłkami, serwowane często z gałkami lodów i bitą śmietaną nazywa się ----
52.Woraus besteht Apfelschorle? – Apfelsaft + Mineralwasser
Z czego składa się Apferschorle? – sok jabłkowy + woda mineralna
53. Eine kräftige, sättigende Suppe mit mehreren Gemüsesorten nennt man Eintopf
Pożywną, sycącą zupę z wieloma rodzajami warzyw nazywa się ----
54.Was ist Berliner? - Pfannkuchen
Co to Berliner? – pączek
CZĘŚĆ II ____/34 Pkt.
1.In welchem Jahr kam Adolf Hitler an die Macht?
W którym roku doszedł do władzy Adolf Hitler?
b) 1933
2. Wie heiβt die deutsche Verfassung?
Jak nazywa się Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec?
b) Grundgesetz
3.Der bekannte deutsche Arzt, Erfinder des Tuberkulosenbakteriums hieβ:
Znany niemiecki lekarz, odkrywca prątków gruźlicy, nazywał się:
c) Robert Koch
4.Die Briefkasten in Deutschland sind:
Skrzynki pocztowe w Niemczech są koloru:
b) żółtego
5.Im Norden grenzt Deutschland an:
Na północy Niemcy graniczą z:
a) Dänemark
6.Harz, Schwarzwald und Erzgebirge sind:
Harz, Schwarzwald i Erzgebirge to w Niemczech:
a) góry
7.Ludwig van Beethoven komponierte …. Symphonien.
Ludwig van Beethoven skomponował …. symfonii.
b) 9
8.Wo befindet sich die älteste deutsche Universität?
Gdzie znajduje się najstarszy niemiecki uniwersytet?
a)in Heidelberg
9.Rügen und Helgoland sind … in Deutschland
Rügen i Helgoland to ... w Niemczech.:
b) wyspy
10.Woher kommt der besonders gehaltreiche Butter-Rosinen-Stollen?
Skąd pochodzi maślano-rodzynkowy „Stollen” ze szczególnie bogatą zawartością?
c) aus Dresden
11.Der deutsche Philosoph heiβt:…
Filozof niemiecki to …
d) Karol Marks
12.Der bekannte deutsche Maler ist:…
Znany niemiecki malarz to …
a) Albrecht Dürer
13.BASF bedeutet …. Industrie:
BASF to przemysł…
a) chemiczny
14.Die weltberühmte Band aus Deutschland ist:…
Światowej sławy zespół pochodzący z Niemiec to:
a) Scorpions
15.Welches ist ein deutsches Fernsehkanal?
Który z kanałów TV jest kanałem niemieckim:
a) ARD
16.Welche Stadt ist kein Bundesland?
Które miasto nie jest jednocześnie landem?
a) Köln
17.Welche Stadt war nach dem Zweiten Weltkrieg die Hauptstadt Deutschlands?
Które miasto zostało po II wojnie światowej stolicą Niemiec?
b) Bonn
18.Kennst du das schöne Märchen „Schnee…“
Czy znasz bajkę „Schnee…“
a)…wittchen
19.Welche Flüsse bilden die Grenze zwischen Deutschland und Polen?
Które rzeki wyznaczają granicę między Niemcami, a Polską?
a) die Oder und die Neiße
20.Der vorletzte Bundespräsident von Deutschland heiβt:
Przedostatni prezydent Niemiec to:
d) Joachim Gauck
21.Wer schrieb die Musik für die EU Hymne?
Kto napisał muzykę do hymnu Unii Europejskiej?
c) Ludwig van Beethoven
22.Wie hieβ die Dichterin, die 1966 den Literaturnobelpreis bekommen hat?
Jak nazywała się poetka, która w roku 1966 otrzymała nagrodę nobla w dziedzinie literatury?
a)Nelly Sachs
23. Was bedeutet VW?
Co oznacza VW?
c)Volkswagen
24.Wie heißt der Preis, der während der Berliner Filmfestspiele für den besten Film vergeben wird?
Jak nazywa się nagroda przyznawana za najlepszy film na Berliner Filmfestspiele?
b) der goldene Bär
25.Er gehört zu den bekanntesten Modemachern der Welt, ist auch Fotograf, lebt in Frankreich und wird “Mode-Zar“ genannt. Wer ist das?
Należy do najbardziej znanych projektantów na świecie, jest również fotografem, mieszka we Francji i jest nazywany „carem mody“. Kto to?
b) Karl Lagerfeld
26. Die Abkürzung U-Bahn bedeutet…
Skrót U-Bahn oznacza:
b) Untergrundbahn
27.Was ist das Wahrzeichen von Berlin?
Co jest symbolem Niemiec?
a)das Brandenburger Tor
28.Was ist Mainau?
Co to jest Mainau?
d) wyspa
29.Was ist kein Feiertag?
Co nie jest świętem?
a)Schultag
30. Wer hat die Bibel ins Deutsche übersetzt?
Kto przetłumaczył Biblię na język niemiecki?
c) Martin Luther
31. Die Hauptstadt von Sachsen ist…
Stolicą Saksonii jest…
a) Dresden
32.Wie heiβt der deutsche Schauspieler, Kabarettist und Buchautor, der in Polen wohnte?
Jak nazywa się niemiecki aktor, kabarecista i pisarz, który kiedyś mieszkał w Polsce?
d) Steffen Mӧller
33. In welcher deutschen Stadt gibt es die meisten Brücken?
W którym niemieckim mieście jest najwięcej mostów?
d) in Hamburg
34.Womit assoziiert ihr Claudia Schiffer und Heidi Klum?
Z czym kojarzycie Claudię Schiffer i Heidi Klum?
a)Mode

 

źródło : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego