herbeiführen

Opublikowano w Funkcje czasownika

e-e Begegnung herbeiführen            = e-e B. bewirken                       - doprowadzić do spotkania

e-e Einigung herbeiführen                 = e-e E. verursachen                - doprowadzić do porozumienia

e-e Entscheidung herbeiführen            = e-e E. verursachen               - spowodować podjęcie decyzji

das Ende herbeiführen                 = das E. verursachen                  - doprowadzić do końca

e-e Katastrophe herbeiführen            = e-e K. verursachen                  - spowodować katastrofę

die Niederlage herbeifühern            = e-e N. verursachen                  - spowodować porażkę, klęskę

e-e Regukung herbeiführen            = e-e R. bewirken                       - doprowadzić do regulacji

den Tod herbeiführen                 = den T. verursachen                  - spowodować śmierć

e-n Unfall herbeiführen                 = e-n U. verursachen                  - spowodować wypadek

den Untergang herbeiführen            = den U. verursachen              - spowodować zagładę

e-e Veränderung herbeiführen            = e-e V. bewirken                       - spowodować zmianę

e-e Verständigung herbeiführen = e-e V. bewirken     - doprowadzić do ugody,porozumienia

e-e Wendung herbeiführen = e-e W. bewirken                  - spowodować zmianę,przełom