verschaffen

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich Ansehen verschaffen                   = A. beschaffen         - zyskiwać [zjednywać sobie] poważanie

Einblick verschaffen                   = E. beschaffen                    - zyskiwać wgląd

j-m Erleichterung verschaffen            = E. beschaffen                - przynosić komuś ilgę

j-m/sich Gehör verschaffen            = G. beschaffen            - zjednywać komuś/sobie             posłuch

j-m/sich/etw Geltung verschaffen            = G. beschaffen       - zjednywać sobie/komuś/ czemuś poważanie, poszanowanie

j-m Genugtuung verschaffen  = G. beschaffen   - wymóc zadośćuczynienie, satysfakcję

j-m Gewißheit verschaffen  = G. beschaffen                    - zyskiwać pewność

j-m Linderung verschaffen            = L. beschaffen          - dawać uśmierzenie, ukojenie, złagodzenie

j-m/sich (sein) Recht verschaffen            = R. beschaffen                 - dochodzić swoich/czyichś praw

sich Respekt verschaffen                   = R. beschaffen                    - zyskiwać sobie respekt

j-m/sich ein Vorteil verschaffen            = ein V. beschaffen            - zyskiwać korzyść, przewagę

j-m/sich Zutritt verschaffen     = Z. beschaffen                    - zyskiwać dostęp dla kogoś/siebie