vornehmen

Opublikowano w Funkcje czasownika

e-e Amtshandlung vornehmen            = e-e A. durchführen            - przeprowadzać czynności urzędowe

e-e Änderung vornehmen                   = e-e Ä. durchführen            - przeprowadzać poprawkę; zmianę

e-e Auswertung vornehmen            = e-e A. durchführen            - przeprowadzać wycenę, ocenę

e-e Bearbeitung vornehmen            = e-e B. durchführen            - podejmować poprawki, przeróbki

e-e Beratung vornehmen                   = e-e B. durchführen            - podejmować obrady, naradę

e-e Berichtigung vornehmen            = e-e B. durchführen            - przeprowadzać poprawkę

e-e Besichtigung vornehmen            = e-e B. durchführen            - przeprowadzać oględziny; inspekcję

e-e Einschätzung vornehmen            = einschätzen                   - dokonywać oceny

die/e-e Ergänzung vornehmen            = ergänzen                      - uzupełniać, dopełniać, kompletować

die/e-e Erweiterung vornehmen        = erweitern                      - rozszerzać, powiększać

e-e Gegenüberstellung vornehmen     = e-e G. durchführen    - dokonywać konfrontacji

e-e Investition vornehmen            = e-e I. durchführen            - dokonywać inwestycji

Kontrollen vornehmen                   = kontrollieren                  - dokonywać kontroli

die/e-e Korrektur vornehmen            = korrigieren                    - dokonywać korekty

die/e-e Kürzung vornehmen            = kürzen              - skracać; upraszczać

e-e Prüfung vornehmen                   = e-e P. durchführen            - przeprowadzać egzamin

die/e-e Straffung vornehmen            = straffen             - naprężać, napinać

e-e Tätigkeit vornehmen                   = e-e T. tun                   - podejmować czynność

e-n Tausch vornehmen                   = e-n T. durchführen            - dokonać wymiany [zamiany]

die Trauung vornehmen                   =                                  - przeprowadzać ślub

e-e Überprüfung vornehmen            = überprüfen                    - dokonywać rewizji [np. poglądów]

e-e Untersuchung vornehmen            = e-e U. durchführen            - przeprowadzać badanie / śledztwo

e-e Unzuchthandlung vornehnehmen             =      - dopuścić się czynu nierządnego

die/e-e Verbesserung vornehmen            = verbessern                    - dokonywać poprawki, poprawiać

e-n Vergleich vornehmen                   = vergleichen                   - dokonywać porównania

die/e-e Verhaftung vornehmen            = verhaften                      - dokonywać aresztowania, aresztować