zufügen

Opublikowano w Funkcje czasownika

j-m Böses zufügen             = j-m B. antun                            - wyrządzać komuś zło

j-m Kummer zufügen             = j-m K. antun                            - dostarczać zmartwień

j-m Leid zufügen                                    = j-m L. antun                            - zadawać cierpienie

j-m e-e Niederlage zufügen = j-m N. antun                            - zadawać komuś klęskę

j-m Schaden zufügen             = j-m S. antun                            - wyrządzać komuś szkodę

j-m Schmerz(en) zufügen             = j-m S. antun                            - zadawać komuś ból

j-m Unrecht zufügen             = j-m U. antun                            - wyrządzać komuś krzyw­dę

j-m e-n Verlust zufügen             = j-m e-n V. antun                     - zadawać straty