lernen - uczyć się

Opublikowano w Funkcje czasownika

das Lernen   - uczenie się

lernfähig - zdolny nauczyć się czegoś

umlernen - nauczyć się czegoś nowego

das Lerneifer - zapał do nauki

verlernen - zapomnieć rzeczy nauczonej

kennen lernen - poznać kogoś

Gestern haben wir ein Gedicht gelernt - Wczoraj nauczyliśmy się wiersza

Wir haben segeln gelernt - Nauczyliśmy się pływać na żaglówce.

Er lernt schnell - Szybko się uczy

Diese Sprache lernt sich leicht - Tego języka można się łatwo nauczyć

Gelernt ist gelernt - Czego się nauczyłeś, to twoje

Er hat Kaufmann gelernt - On wyuczył się zawodu handlowca / kupca

Nie lernte er, selbstständig zu sein - Nigdy nie nauczył się być samodzielnym