Wybierz język witryny

rasen - gnać, pędzić

Opublikowano w Funkcje czasownika

rasant - lecący na płaskim torze pocisk, bardzo szybki

die Raserei - szaleńcza jazda, szaleństwo

jemanden zur Raserei bringen - doprowadzić kogoś do szału

Rasten, nicht rasen ! - Zatrzymaj się, odpocznij, nie pędź tak !

Ich war rasend neugierig - Byłem niesamowicie ciekawy

Er ist gegen den Baum gerast - Wjechał z wielką prędkością na drzewo

Seine Worte machten sie rasend - Jego słowa doprowadziły ją do szału

Ras nicht so ! - Nie jedź tak szybko !

Sein Herz raste wie wild - Serce biło mu niezwykle szybko

Er hat wie ein wildes Tier gerast - Szalał jak dzikie zwierzę

Alles ging rasend schnell - Wszystko potoczyło się błyskawicznie

Ein Sturm raste über das Land - Wichura szalała nad krajem

Die Zuschauer rasten vor Begeisterung - Widzowie szaleli z zachwytu