Wybierz język witryny

trinken - pić

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Trinker - pijak

das Trinkwasser - woda pitna

der Trunk - napój, pijaństwo, upojenie alkoholowe

das Trinkgeld - napiwek

das Getränk - napój

betrunken - spity, upity

tränken - nasączać, poić

trinkbar - nadający się do picia

Er hat sich um seinen Verstand gertrunken - Upił się aż do utraty rozumu

Abwarten und Tee trinken ! Poczekajmy, zobaczymy !

Trinken Sie lieber Bier oder Wein ? Woli pan piwo czy wino ?

Früher hat er nur Bier getrunken -Dawniej pijali tylko piwo

Sie tranken ihn unter den Tisch - Upili go całkowicie / do nieprzytomności

Er trinkt lieber Wein - On woli wino

Sie tranken ihre Gläser in einem Zug leer - Opróżnili swoje kieliszki jednym haustem do dna

Er trinkt gern einen über den Dust - Często się upija