Wybierz język witryny

vertrauen - ufać

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Vertrautheit - swojskość, zażyłość

das Vertrauen - zaufanie

die Vertrauenssache - kwestia zaufania

die Vertraulichkeit - zażyłość, poufałość

der Vertraute - człowiek zaufany

vertrauenswürdig - godny zaufania

vertrauensvoll - ufny

Er vertraute niemandem - Nikomu nie zaufał

Sie vertraute mir ihr Geheimnis - Powierzyła mi swoją tajemnicę

Vertrauen Sie mir ruhig ! Może mi pan spokojnie zaufać

Man vertraute seinem Können - Zaufano jego umiejętnościom

Wir haben ihm rückhaltlos vertraut - Zaufaliśmy mu całkowicie