Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
fließen - płynąć Super User 342
fliegen - latać, lecieć Super User 372
finden - sądzić, znaleźć Super User 470
fehlen - brakować, być nieobecnym Super User 462
fallen - upadać, spadać Super User 403
fahren - jechać Super User 437
essen - jeść Super User 375
erziehen - wychowywać Super User 411
erleben - przeżyć, doświadczyć Super User 363
erlauben - pozwolić Super User 383
erkennen- poznać Super User 279
erinnern - przypominać Super User 457
sich erholen - odetchnąć, odpocząć Super User 408
erhalten - otrzymać, dostać Super User 406
erfahren - dowiedzieć się, doświadczyć Super User 443
entwickeln - projektować, rozwijać Super User 440
entstehen - powstać, powstawać Super User 522
entscheiden - decydować Super User 451
entlassen - zwolnić z pracy, obowiązku Super User 435
entfernen - usuwać Super User 379