Gramatyka niemiecka w pigułce - czasowniki posiłkowe haben, sein, werden

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

 

Czasowniki posiłkowe haben, sein, werden

Definicja

  1. Czasownik haben występuje w czasie teraźniejszym w formie orzeczenia jako mieć oraz w czasie przeszłym Perfekt jako czasownik posiłkowy
  2. Czasownik sein (być) odmieniany w czasie teraźniejszym,  jest również czasownikiem posiłkowym w formach Perfekt, a w stronie czynnej i biernej (Passiv Perfekt)
  3. Czasownik werden (stać się, zostać kimś czymś) odmieniany w czasie teraźniejszym pełni rolę czasownika posiłkowego w Futur I i Futur II oraz w stronie biernej w czasie teraźniejszym (Passiv Präsens)
Przykłady
  1. ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben

haben jako orzeczenie :

Ich habe keine Probleme mit der Grammatik.

haben jako czasownik posiłkowy :

ich habe gekauft, du hast gekauft...

Perfekt : Peter hat eine neue Wohnung gekauft.

  1. ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie Sie sind

sein jak orzeczenie

ich bin sehr müde. (jestem bardzo zmęczony)

sein jako czasownik posiłkowy

Peter ist in Warschau geboren. (perfekt) (peter urodził się w Warszawie)

Das Auto ist repariert worden. (passiv perfekt) (samochód został naprawiony)

  1. ich werde, du wirst, er,sie,es wird, wir werden, ihr werdet, się, Sie werden

werden jako orzeczenie :

Am Dienstag wird Opa 70 Jahre alt. ( W środę dziadek skończy 70 lat.)

werden jako czasowniki posiłkowy:

Futur I : Peter wird mich vielleicht noch im Mai besuchen. (Piotr odwiedzi mnie może jeszcze w maju)

Passiv : In Deutschland wird viel Bier getrunken. (W Niemczech pije się dużo piwa)

Ćwiczenia
Przykłady kilku zdań w celu sprawdzenia się z czasowników posiłkowych :