Wybierz język witryny

Rekcja czasownika mit

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

 • abfinden sich mit + Dativgodzić się z

..................

 • anfangen mit + Dativzaczynać coś

.................

 • aufhören mit + Dativprzestawać, kończyć z

..................

 • beginnen mit + Dativzaczynać coś

.................

 • befassen sich mit + Dativzajmować się czymś

.................

 • beschäftigen sich mit + Dativzajmować się czymś

................

 • diskutieren mit + Dativdyskutować z

...............

 • rechnen mit + Dativliczyć się z czymś

.................

 • sprechen mit + Dativrozmawiać z

.................

 • streiten mit + Dativkłócić się z

.................

 • telefonieren mit + Dativrozmawiać przez telefon z

..................

 • treffen sich mit + Dativspotykać się z

.................

 • unterhalten sich mit + Dativrozmawiać z

...............

 • verabreden sich mit + Dativumawiać się

.................

 • vergleichen mit + Dativporównywać z

...............

 • versorgen mit + Dativzaopatrywać w

...............

 • verstehen sich mit + Dativrozumieć się z

..............