Wybierz język witryny

Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

K O N J U N K T I V K O N D I T I O N A L

(Tryb przypuszczający warunkowy)

Tryb warunkowy jest opisową formą trybu przypuszczającego Konjunktiv II. Używa się go obecnie coraz częściej, nie tylko w tych formach, gdzie tryb przypuszczający nie różni się od trybu oznajmującego (przy czasownikach słabych), lecz również zamiast Konjunktiv Imperfekt czasowników mocnych.

Konditional I.

Konditional I jest formą zastępczą dla Konjunktiv Imperfekt i składa się z odmienionego w trybie przypuszczającym Imperfekt czasownika posiłkowego werden (würde) oraz bezokolicznika, np.:

Ich würde arbeiten, du würdest arbeiten, er würde arbeiten, wir würden arbeiten, ihr würdet arbeiten, sie würden arbeiten.

Konditional I ma takie samo znaczenie jak Konjunktiv Imperfekt i jest obecnie często używany, gdyż jest formą łatwiejszą i bardziej różniącą się od trybu oznajmującego niż Konjunkti Imperfekt.

Konditional II.

Konditional II jest formą zastępczą dla Konjunkti Plusquamperfekt i jest używany bardzo rzadko. Na Konditional II składa się odmieniony w trybie przypuszczającym Imperfekt czasownik posiłkowy werden (würde) oraz – w kolejności- imiesłów czasu przeszłego i bezokolicznik czasownika haben lub sein – na końcu zdania. (Dobór czasownika haben czy sein według zasad obowiązujących przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.)

ich würde gefragt haben ich würde gekommen sein

du würdest gefragt haben du würdest gekommen sein

Wykaz czasowników mocnych i nieregularnych odbiegających od zasad tworzenia Konjunktiv Imperfekt.

bezokolicznik Imperfekt Konjunktiv Imperfekt

Czasowniki, których Imperfekt nie różni się od Konjunktiv Imperfekt:

erbleichen (zblednąć) erbleichte erbleichte

gleißen (błyszczeć) gleißte gleißte

schallen (rozbrzmiewać) schallte schallte

schnauben (sapać) schnaubte schnaubte

schrauben (przykręcać) schraubte schraubte

sollen (mieć powinność) sollte sollte

triefen (ociekać) triefte triefte

weben (tkać) webte webte

wollen (chcieć) wollte wollte

Czasowniki, w których w Konjunktiv Imperfekt „-ß-„ wymienia się na „-ss”:

befleißen sich (starać się usilnie) befliss beflisse

beißen (gryźć) biss bisse

fließen (płynąć) floss flösse

genießen (spożywać) genoss genösse

gießen (lać) goss gösse

reißen (rwać) riss risse

schießen (strzelać) schoss schösse

schleißen (skradać się) schliss schlisse

schließen (zamykać) schloss schlösse

schmeißen (rzucać) schmiss schmisse

sprießen (wyrastać) spross sprösse

verdrießen (irytować) verdross verdrösse

Czasowniki, które w Konjunktiv Imperfekt wymieniają samogłoskę:

befehlen (rozkazywać) befahl beföhle

beginnen (zaczynać) begann begönne

brennen (płonąć) brannte brennte

empfehlen (polecać) empfahl empföhle

gelten (obowiązywać) galt gölte

helfen (pomagać) half hülfe

kennen (znać) kannte kennte

nennen (nazywać) nannte nennte

schwimmen (pływać) schwamm schwömme

schwören (przysięgać) schwor schwüre

senden (wysyłać) sandte sendete

spinnen (prząść) spann spönne

sterben (umierać) starb stürbe

verderben (psuć) verdarb verdürbe

wenden (obracać) wandte wendete

werfen (rzucać) warf würfe