Wybierz język witryny

30_lekcja trzydziesta-jakość

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo

30_lekcja trzydziesta-jakość-ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz!
· Niech Pan/Pani nosi zawsze kask
bezpieczeństwa. Niech Państwo noszą zawsze
kask bezpieczeństwa.
· Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
· Wymagane są rękawiczki i solidne buty. · Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist
Pficht.
· Poślizgnął się i upadł. · Er rutschte aus und fiel hin.
· Niech Pan/Pani nosi zawsze ochronę wzroku.
Niech Państwo noszą zawsze ochronę wzroku.
· Tragen Sie immer einen Augenschutz.
· Wymagane jest noszenie rękawiczek i
solidnych butów.
· Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist
Pficht.
· W ostatnim czasie nie doszło do żadnego
zranienia.
· Es gab keine Verletzungen in der letzten Zeit.
· To jest ostatnie ostrzeżenie. · Es ist die letzte Warnung.
· Poślizgnął się i upadł. · Er rutschte aus und fiel hin.
· Na bramie jest tablica ,,Przejście zabronione''. · Da ist ein “unbefugtes Betreten verboten”
Schild am Tor